Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2011

Swiętujemy jubileuszowy XV tom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej do urzędowego rejestru stowarzyszeń, zostało wpisane w dniu 21 kwietnia 1972 roku. W statucie zapisano, iż podstawowym celem Towarzystwa jest działanie służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu Ziemi Kutnowskiej oraz propagowanie ogółowi społeczeństwa historii regionu. Już w roku 1975, w planach ówczesnego Zarządu Towarzystwa, było rozpoczęcie wydawania cyklicznego periodyku „Rocznika Kutnowskiego”. Niestety plany te nie zostały wówczas zrealizowane z powodu ograniczeń merytorycznych i finansowych.

Kolejne działania zmierzające do rozpoczęcia ich wydawania podjęto piętnaście lat później. Zarząd Towarzystwa powołał wówczas Komitet Redakcyjny, napisano pierwsze artykuły poświęcone dziejom Ziemi Kutnowskiej. Niestety, brak odpowiednich środków finansowych, również i tym razem nie pozwolił na realizację tego zamierzenia. Dzięki konsekwentnemu działaniu członków Towarzystwa, marzenia miłośników naszego regionu spełniły się dopiero w roku 1997.  Dwadzieścia pięć lat po założeniu Towarzystwa, ukazał się pierwszy numer „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.  Od tego czasu, w grudniu każdego roku ukazuje się kolejny tom naszego wydawnictwa.  W roku 2011 jest to już XV tom – tom jubileuszowy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, należy do nielicznych organizacji regionalistycznych wydających, bez przerwy od kilkunastu lat, periodyk poświęcony dziejom regionu, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Artykuły publikowane w „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych” poruszają tematykę historyczną, ekonomiczną, ekologiczną i kulturalną. Dzięki tym publikacjom, Czytelnicy poszerzają swoją wiedzę o mniej lub bardziej znanych wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej „Małej Ojczyźnie”, wydarzeniach, które niejednokrotnie miały wpływ na dzieje całego narodu i państwa. Publikacje w naszym wydawnictwie zamieszczane są nieodpłatnie  - autorzy    nie otrzymują honorariów za  artykuły.

 

                               Redaktor naczelny „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”

Dr n. med. Karol Koszada


              Images: DSCF0137.JPG     Images: DSCF0182.JPG

 

W dniu  16 grudnia 2011roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyła się prezentacja jubileuszowego  - XV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XII tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Publikacje te  są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  dzięki pomocy finansowej władz samorządowych miasta i powiatu. Ogromnie nas cieszy życzliwość ze strony Urzędu Miasta Kutno oraz  Starostwa Powiatowego w Kutnie, z jaką od lat spotyka się  to wydawnictwo TPZK. Zgromadzonych słuchaczy i gości powitał gospodarz Biblioteki Bogdan Danelski.Podczas spotkania można było się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje baza bibliografii powiatu kutnowskiego na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – informacji na ten temat udzielała Barbara Łuczak.


        Images: DSCF0158.JPG
 Images: DSCF0156.JPG 
 
Andrzej Olewnik  przedstawił XII tom „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego”. Prezentacji XV tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” dokonał przewodniczący Komitetu Redakcyjnego KZR - Karol Koszada.  Wśród autorów tegorocznego wydawnictwa  są m.in.: Dariusz Marchewka, Anna Majewska-Rau, Artur Kijewski, Grzegorz Bielicki, Zdzisław Macher, Waldemar Jaskulski, Rafał Jóźwiak.


          Images: DSCF0204.JPG   

                                             Images: DSCF0180.JPG
            W  sali Biblioteki licznie zgromadzili się słuchacze. Wśród uczestników spotkania byli Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, Starosta Powiatu Kutnowskiego pani Mirosława Gal-Grabowska, Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Jóźwiak, autorzy artykułów zamieszczonych w XV tomie KZ, członkowie TPZK  oraz  mieszkańcy Kutna zainteresowani tematem. Jubileusz XV wydania Kutnowskich Zeszytów Regionalnych uczczono wyśmienitym tortem upieczonym na tę okazję przez firmę PaOla Kutno.

Zainteresowanych nabyciem XV jubileuszowego tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” oraz wcześniejszych  tomów KZR zapraszamy do „Dworku Modrzewiowego” - siedziby TPZK w Kutnie przy ul. Narutowicza 20.

Images: DSCF0103.JPG 

                                               Images: DSCF0100.JPG

 fot. Bożena Gajewska

  · redakcja dnia grudzień 29 2011 18:50:09 · 0 komentarzy · 765 czytań · Drukuj · Edytuj  

Bibioteka w Kutnie ma już 80 lat!

5 listopada 2011 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie obchodziła jubileusz 80-lecia.

Podczas uroczystości dr Eugeniusz Walczak, regionalista, przedstawił wykład na temat historii  powstania MiPBP w Kutnie. Przypomniał, że w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych  w  tomie VI został zamieszczony jego artykuł pt. „Zarys historii publicznych bibliotek miasta Kutna i wsi powiatu kutnowskiego od początków XX wieku do 1939 roku”.

  Images: DSC04278.JPG              Images: DSC04281.JPG
         Starostwo Powiatowe powołało do życia pierwszą i jedyną miejską bibliotekę publiczną - Bibliotekę Sejmikową imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kilińskiego 3. Kutnowska biblioteka została otwarta 19 marca  1931 roku w dniu imienin Marszałka. Dzięki podarowanym przez hr. Jana Moszyńskiego (2300 tomów) i Stanisława Danela  (1000 tomów) książkom powstał pierwszy księgozbiór biblioteki. Liczył on ponad 3000 tomów książek w języku polskim, francuskim, niemieckim i angielskim. W 1933 przy Bibliotece Sejmikowej utworzono roku Powiatową Centralę Bibliotek Ruchomych (CBR), której zadaniem było organizowanie sieci bibliotek ruchomych dla wsi i ich wyposażenie w odpowiedni księgozbiór.

Images: DSC04294.JPG        Images: DSC04300.JPG
        W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej list gratulacyjny dyrektorowi Biblioteki  panu Bogdanowi Danelskiemu wręczyła Maria Wierzbicka - vice prezes TPZK zajmująca się jednocześnie Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy TPZK. Podziękowała pracownikom Biblioteki za przyjacielską współpracę na rzecz „naszej małej ojczyzny”.

Przypomnieć należy, że MiPBP w Kutnie jest od kilkudziesięciu lat naszym partnerem bardzo zaangażowanym w sprawowanie opieki nad spuścizną materialno-kulturalną regionu kutnowskiego. 
                          Images: DSC04301.JPG
fot. Bożena Gajewska


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!