Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2012

zainteresuj się togorocznym Kutnowskim Zeszytem Regionalnym - jest naprawdę ciekawy...


W dniu  7 grudnia 2012roku w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się promocja  XVI tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” i  XIII tomu „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego za rok 2011”. Publikacje te  są wydawane już od kilkunastu  lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  dzięki pomocy finansowej władz samorządowych miasta i powiatu. Trzecim wydawnictwem prezentowanym szerszej publiczności było wydawnictwo pt. „40 lat TPZK 1972-2012”. Ogromnie nas cieszy życzliwość ze strony Urzędu Miasta Kutno oraz  Starostwa Powiatowego w Kutnie, z jaką od lat spotyka się   TPZK przy realizacji zamierzeń wydawniczych.

Licznie zgromadzonych gości powitał prezes TPZK Marek Wójkowski. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Kutnowskich Zeszytów Regionalnych dr nauk medycznych Karol Koszada zaprezentował wydawnictwa zwarte wydane w 2012 roku przez Towarzystwo.

 

      Images: DSCF1025.JPG             Images: DSCF1060.JPG               

 

Nie  przypadkiem promocja XVI tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” odbyła się w tym roku w Domu Dochodowym Straży Ogniowej – w XVI tomie KZR zamieszczone bowiem zostały trzy artykuły dotyczące tego budynku i teatru amatorskiego występującego na scenie przedwojennego Teatru Miejskiego w Kutnie. „Historia zatoczyła koło, czyli znów jest  teatr przy ul. Teatralnej” – o  dziejach przedwojennych i powojennych tego  budynku napisała Bożena Gajewska.  Autorem artykułu pt. „Dekoracje malarskie w Sali widowiskowej Domu Dochodowego Towarzystwa Strażackiego w Kutnie jest Anna Majewska-Rau.  Wspomnienia o swojej mamie - członkini teatru amatorskiego przedstawił Jan Gajewski w artykule pt. „ Śladami albumu z fotografiami Zofii Gorzelańskiej”.
            Krzysztof Ryzlak - Kierownik Centrum Teatru, Muzyki i Tańca zaprosił Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej do prezentacji tego tomu Kutnowskich Zeszytów Regionalnych właśnie w zmodernizowanym budynku Domu Dochodowego Straży Ogniowej. Jesteśmy mu ogromnie wdzięczni za tę grzeczność, jaką nam wyświadczył. 

 

 Images: DSCF1053.JPG   Images: DSCF1042.JPG

 

Oprócz tych, jakże na czasie opracowanych tematów (wspomnieć należy, że budynek Centrum Teatru, Muzyki i Tańca oddany został do użytku w tym roku) w tomie XVI jest jakże interesująca historia 40 lat Kutnowskiego Domu Kultury przedstawiona przez Teresę Mosingiewicz, który obchodzi swój jubileusz 40-lecia działalności razem z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Jeszcze jeden bardzo interesujący temat przedstawia czytelnikom Henryk Lesiak w artykule pt. „Z dziejów dworu, siedziby TPZK”, a opisujący „Dworek Modrzewiowy”, którego modernizacja  właśnie została zakończona.  Nie brak jest innych, także ciekawych tematów, jak np. artykuł Grażyny Kin-Rzymkowskiej pt. ”W stulecie harcerstwa na Ziemi Kutnowskiej. Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w powiecie kutnowskim w latach 1912-1950”.

 

 

Bibliografia Powiatu Kutnowskiego jest tworzona przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Podczas spotkania zebrani zapoznali się z historią i zasadami  powstawania bibliografii powiatu kutnowskiego  – interesujących informacji na ten temat udzielała Barbara Łuczak.

 Images: DSCF1054.JPG  Images: DSCF1050.JPG

 

W sali  licznie zgromadzili się słuchacze. Wśród uczestników spotkania byli Przewodniczący Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki,  Vice Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak, Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Jóźwiak, dyrektorzy instytucji kultury – Teresa Mosingiewicz, Anna Majewska-Rau, Grzegorz Skrzynecki,  Grzegorz Dębski, Bogdan Danelski,   autorzy artykułów zamieszczonych w XVI tomie KZR, członkowie TPZK  oraz  mieszkańcy Kutna zainteresowani tematem. Zaszczycił nas swoją obecnością także ks. Prałat Stanisław Pisarek.

Images: DSCF1037.JPG    Images: DSCF1065.JPG 
         Promocję zwieńczył koncert Julii Doszny z zespołem, która w sposób zapierający dech w piersiach śpiewała pieśni łemkowskie. Wszyscy byli zauroczeni jej występem…

 

                                                                                          Images: DSCF1096.JPG  Images: DSCF1011.JPG                                                                                            

 

 

Zainteresowanych nabyciem XVI  tomu „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” oraz wcześniejszych  tomów KZR zapraszamy do  tymczasowej siedziby TPZK w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie – Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Wszyscy autorzy oraz członkowie Komitetu Redakcyjnego przygotowali teksty społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ten to sposób, promując  Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zakończyło rok jubileuszowy – 40 lat działalności  stowarzyszenia! 

 

SPIS TREŚCI XVI tomu K Z R

 

Wstęp……………………………………………………………………………………………

 

ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY

Stanisław Marian Zajączkowski

Uwagi o rozwoju osadnictwa oraz stosunkach ustrojowych, własnościowych i kościelnych, na terenie XVI – wiecznej parafii Sobota w przedrozbiorowym powiecie orłowskim do połowy lat siedemdziesiątych XV wieku…………….…………………………………………………..

Rafał Pakuła

Wybrane obiekty dworkowe powiatu kutnowskiego w szerokim zarysie historyczno – konserwatorskim ……………………………………………………………………………….

Henryk Lesiak

Z dziejów dworu, siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej………………………

Grażyna Kin – Rzymkowska

W stulecie harcerstwa Ziemi Kutnowskiej. Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego            w powiecie kutnowskim w latach 1912 – 1950…………………………………………………

Kamil Wójkowski

90 – ta rocznica powstania HKS „Kutnowianka” w Kutnie…………………………………….

Marek Wójkowski

80- ta rocznica wręczenia chorągwi 37 Pułkowi Piechoty Ziemi Łęczyckiej w Kutnie………...

Bożena Gajewska

Historia zatoczyła koło, czyli…, znowu jest teatr w Kutnie przy ulicy Teatralnej……………..

Anna Majewska - Rau

Dekoracje malarskie w sali widowiskowej Domu Dochodowego Towarzystwa Strażackiego  w Kutnie…………………………………………………………………………………………

Jacek Saramonowicz

Stan Sanitarny Kutna w okresie II RP…………………………………………………………..

 

BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA

Jarosław Domagała

Ksiądz Stanisław Ormiński (1911 – 1987) – twórca melodii Apelu Jasnogórskiego              (rys biograficzny)………………………………………………………………………………

Teresa Mosingiewicz

40 lat Kutnowskiego Domu Kultury…………………………………………………………….

Jan Gajewski

Śladami albumu z fotografiami Zofii Gorzelańskiej…………………………………………….

Waldemar Jaskulski

Generał dywizji Rudolf Prich (1881 – 1940). Przyczynek do biografii………………………...

Alfred Nowiński

Rzecz o żołnierzu 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty – Piotrze Aleksandrze Kukule (1918 – 1979), autorze książki „Piechurzy kutnowskiego pułku”…………………………………………….

Andrzej Kubiak

Wspomnienia z czasów drugiej wojny światowej, okupacji i po wyzwoleniu………………….

Stanisław Braszczyński

Historia tamtych dni……………………………………………………………………………..

Stanisław Braszczyński

Zespół Szkół Budowlanych Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kutnie………...

Lechosław Kubiak

„Bez opieki nie wpuszczać!!! Moje wspomnienia o dyrektorze Gimnazjum Handlowego        w Kutnie – Janie Janczynowskim……………………………………………………………….

Mirosława Kowalczyk

Potrawa regionalna Ziemi Kutnowskiej – opowieść o pewnym konkursie……………………..

 

PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, DOKUMENTY

Andrzej Urbaniak

Budowa Kutnowskiego Domu Kultury………………………………………………………….

Z żałobnej karty – Mirosław Spikowski (1933 – 2012)…………………………………………

 

RECENZJE, OMÓWIENIA

Tomasz Czyżewski, „Pejzaż Rudymentarny”, wydawca: ŚSSK ŚRODEK, Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutno 2011, stron 76.

(Mirosława Kowalczyk)…………………………………………………………………………

 

 

 

KRONIKA I SPRAWOZDANIA

Danuta Kawka

Działalność Klubu Nauczyciela przy Zarządzie Oddziału ZNP w Kutnie w latach 1986 – 1990……………………………………………………………………………………………...

Kronika Towarzystwa Ziemi Kutnowskiej za rok 2011………………………………………...


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!