Nazwa użytkownika Hasło | Rejestracja | Zapomniane hasło
Drukuj
Zmniejsz tekst
Powiększ tekst
promocja KZR 2014

Kutnowskie Zeszyty Regionalne

Wydawanie rocznika„Kutnowskie Zeszyty Regionalne” dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest priorytetem  w całokształcie działalności!

 

Upłynęło 17 lat od momentu kiedy pojawiło się  pierwsze wydanie rocznika zatytułowanego „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”. I znów możemy otworzyć rocznik zawierający interesujące informacje o ludziach, faktach, miejscach będących  nieopodal nas…o ludziach żyjących na Ziemi Kutnowskiej jakiś czas temu, ale też o tych zwyczajnych, ale niezwykłych przechodzących tu i teraz obok nas; o faktach, jakie miały miejsce dawno temu, ale też i wczoraj; o miejscach, których już nie, ale też o takich, obok których przechodzimy codziennie nie znając ich niezwykłej historii…

      Naszym  celem jest:

* uświadomienie  lokalnemu społeczeństwu wspaniałych tradycji, dziejów i zabytków oraz różnorodnych problemów współczesności powiatu kutnowskiego,

* zaprezentowanie lokalnej społeczności bliżej  nieznanych lokalnych wydarzeń, ludzi  i innych zjawisk, związanych z miejsce ich zamieszkania – wsią, miastem  i gminą leżących na terenie powiatu kutnowskiego.

* umożliwienie wszystkim zainteresowanym sukcesywnego korzystania z materiałów, prezentowanych w kolejnych tomach rocznika, na terenie powiatu kutnowskiego i całego kraju.

* propagowanie poza granicami powiatu kutnowskiego jego dziejów, tradycji, zabytków i różnorodnych problemów współczesności. 

* inspirowanie ludzi nauki, regionalistów oraz innych osób do podejmowania systematycznych badań nad tradycją, dziejami, zabytkami i tematyką współczesną powiatu kutnowskiego.

 

I chociaż w Programie Edukacji Regionalnej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w wykazie  literatury regionalnej dotyczącej dziejów Kutna i Regionu  nie został uwzględniony ani jeden artykuł z wydanych już 17 tomów Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, to regionaliści kutnowscy, redagujący Zeszyty zawsze  pragnęli, aby  stały się ciekawą i wysoce wartościową lekturą oraz dotarły do jak największej liczby Czytelników, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Pragnęli, aby nowy periodyk znalazł stałe miejsce we wszystkich bibliotekach publicznych, a szczególnie szkolnych i aby stał się cenną pomocą dydaktyczną na lekcjach historii oraz zajęciach kółek zainteresowań w szkołach,   a także na  ćwiczeniach w szkołach wyższych. Byliśmy głęboko przekonani, że każdy nauczyciel historii, geografii, czy języka polskiego, będzie wykorzystywać nasze „Zeszyty” jako cenną pomoc dydaktyczną. Pragnęliśmy, aby stały się one również cenną lekturą dla wszystkich lokalnych działaczy politycznych, społecznych, kulturalnych i samorządu terytorialnego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi  Kutnowskiej składa wszystkim członkom Komitetu Redakcyjnego serdeczne podziękowania za ich twórczą pracę przy edycji XVII tomu periodyku. Wszystkim zaś  autorom naszego wydawnictwa bardzo uprzejmie dziękujemy i jednocześnie gratulujemy sukcesów w badaniach i publikacji ich wyników. Chylimy nisko czoło  przed naszymi dwoma strategicznymi sponsorami - samorządami lokalnymi Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego, zarazem licząc na dalszą owocną współpracę.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w tegorocznym periodyku artykuły i materiały, obfitujące w różnorodną tematyką, zainteresują zarówno Państwa jak również naszych wiernych Czytelników. Natomiast kilka  nowatorskich tekstów – odkrywających na nowo naszą najbliższą historię - pozwoli pozyskać nam kolejnych Czytelników, zwłaszcza w gronie młodzieży, zainteresowanej historią najnowszą. W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Komitetu Redakcyjnego życzę Państwu i wszystkim Czytelnikom Kutnowskich Zeszytów Regionalnych miłej lektury.

                        Images: IMG_5630.JPG    Images: IMG_5632.JPG
                         

 

         11 grudnia 2014 o godz. 17.oo odbyła się promocja publikacji XVIII tomu rocznika „Kutnowskie  Zeszyty Regionalne” i XV tomu rocznika „Bibliografia Powiatu Kutnowskiego”.  W  Sali widowiskowej Centrum Teatru, Muzyki i Tańca  w Kutnie przy  ul. Teatralnej 1 gościło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. W uroczystości uczestniczyli poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Robert Baryła, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Bartosz Serenda i społeczny członek zarządu Powiatu w Kutnie Zbigniew Filipiak, przewodniczący Rady Miasta  Kutna Grzegorz Chojnacki, radni Powiatu Kutnowskiego Jolanta Pietrasiak i Mirosława Gal-Grabowska. W imieniu władz Miasta Kutna obecny był Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Kutnie Michał Adamski.

         Images: IMG_5626.JPG Images: IMG_5634.JPG
        Dyrektor MiPBP  Magdalena Konczarek wprowadziła słuchaczy w zagadnienia opracowania bibliografii, a przegląd wydawnictw regionalnych wydanych w 2013 i 2014 roku oraz XV tom rocznika „Bibliografii Powiatu Kutnowskiego” zaprezentowała Dorota Mańk z MiPBP. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego KZR, dr Karol Koszada przedstawił artykuły zawarte w XVIII tomie Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Rafał Pakuła przybliżył zebranym swój artykuł pt.  „Wybrane zabytkowe nekropolie i mogiły wojskowe z okresu I wojny światowej na obszarze województwa łódzkiego”. 
                                                                                  Images: IMG_5648.JPG Komitet Redakcyjny wręczył podziękowania i egzemplarze autorskie przybyłym na uroczystość autorom. Prezes TPZK Bożena Gajewska  podziękowała Komitetowi Redakcyjnemu za ich pracę nad XVIII tomem KZR oraz autorom, dzięki którym mamy możliwość przeczytać wiele ciekawych artykułów. Przypomniała, że zarówno autorzy artykułów, jak i członkowie Komitetu Redakcyjnego pracują społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Ogromne podziękowania złożyła Prezydentowi Miasta Kutno i Powiatowi Kutnowskiemu za współfinansowanie wydawnictwa oraz  Radosławowi Rojewskiemu dyrektorowi Kutnowskiego Domu Kultury za  pomoc i współpracę. Prezes TPZK wspomniała też o Stanisławie Bawej, która udostępniła listy Mieczysława Fijałkowskiego do  Matki pani Stanisławy - Marii Podgórskiej. I choć Stanisława Bawej nie mogła przybyć na uroczystość promocji KZR, to Prezes publicznie podziękowała za jej zaangażowanie, poświęcony czas i  wspaniałe opowieści o minionych latach...
 

      
Uroczystość uświetnił swym koncertem Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile”  pod dyrekcją Joanny Domagały, który  śpiewał kompozycje Jarosława Domagały do wierszy znanych autorów tekstów poetyckich takich jak: Julian Tuwim, Czesława Politańska, Agnieszka Battelli, Jonasz Kofta i Monika Szurzec. Podczas koncertu gościnnie wystąpili Maciej Klimarczyk i Andrzej Sodulski wzbudzając ogromny aplauz widowni. Koncert, jak zawsze  to bywa u Cantabile, był urzekający, a klimat tej muzycznej uczty pozwalał słuchaczowi  na przeżywanie każdego utworu - perełki muzycznej...


Images: IMG_5702.JPG Images: IMG_5698.JPG
fot. Danuta Ujazdowska TPZK

 

 

 

 

 

 

Publikacje  zostały wydane dzięki wsparciu ze środków finansowych     
              

                                                               Powiatu Kutnowskiego                          Prezydenta Miasta Kutno


                                                                                     Images: hp.jpg         Images: hk.jpg

 


W XVIII numerze rocznika Kutnowskie Zeszyty Regionalne zamieszczone są następujące artykuły:

 

 

 

Andrzej Latos

Moja przygoda z regionalizmem

Rafał Pakuła

Wybrane zabytkowe nekropolie i mogiły wojskowe z okresu I wojny światowej na obszarze województwa łódzkiego

Marcin Pawełek

Inskrypcje starego cmentarza w Kutnie. Studium epigraficzne

Kinga Czechowska

Społeczność żydowska Kutna i jej losy w okresie II wojny światowej

Bernard Dąbrowicz

„…Jak ja nawet nie będę – to bym chciała, żeby był ktoś i Wam opowiedział o naszych ostatnich przeżyciach…”

Katarzyna Kikosicka

Przemiany demograficzno – społeczne w gminie Dąbrowice

Piotr Szlufik

Salezjanie w Woźniakowie – misja teraźniejsza. Refleksje z okazji jubileuszu 75 – lecia dzieła

 

BIOGRAFIE I WSPOMNIENIA

Jerzy Papiewski

Zapomniana twórczość Mieczysława Fijałkowskiego. Jego sylwetka i miejsce w literaturze  

Jacek Perzyński

Witold Zglenicki – inżynier geodeta, filantrop, ojciec bakijskiej ropy, polski Nobel spod Kutna

 

Grzegorz Stemplewski

Pierwsza Wojna Światowa w Dąbrowicach

Wspomnienia pana Adama Magnuskiego o wydarzeniach z 1918 roku

 

Elżbieta Świątkowska, Karol Koszada, Urszula Weber – Król 

Żołnierz „cichego frontu”. Zarys biografii Bogusława Ustaborowicza z Żychlina – inżyniera, instruktora harcerskiego

Jan Szymczak

Profesorowi dr hab. Stanisławowi Marianowi Zajączkowskiemu Honorowemu Członkowi Polskiego Towarzystwa Historycznego, w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowo – dydaktycznej

 

PRZYCZYNKI, MATERIAŁY, DOKUMENTY

Mariusz Bondarczuk

Między Sójkami i Przasnyszem, czyli mała krucjata przeciw abstrakcjom w historii „małych ojczyzn”

Bożena Gajewska

Nieznane listy Mieczysława Fijałkowskiego, jego żony Celiny z Danglów – Fijałkowskiej
i ich córki Magdy Fijałkowskiej do Marii Podgórskiej

Teresa Mosingiewicz

Gdzie urodziła się Celina z Danglów Fijałkowska?

Jacek Perzyński

Lato 1939. Kutno na trasie VIII Wyścigu do Morza Polskiego

Stanisław Braszczyński

Laureaci jednej dekady

Z żałobnej karty:

Bogdan Danelski (1955 – 2013)

Stanisław Marian Zajączkowski (1932 – 2014)

Robert Strybel

PolAm Baseball great Stan Musial deat at 92

Jerzy Bystrowski

Stan „The Man” Musial (wer. ang.)

Stan „The Man” Musial (wer. pol..)

 

RECENZJE, OMÓWIENIA

Anna Danelska „Mimikra”, Wydanie autorki, Kutno 2012, stron 52

Maria Stępniak „Ślady”, Wydawca: Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, Kutno 2012, stron 46

Kazimierz Ciążela „Rymowanki z przesłaniem... I bez też...”, Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kutno 2013, stron 138

Szalom Asz, „Dramaty. Wybór”, Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Kutno 2013, s. 273

„Świat dramatów Szaloma Asza”, Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, Kutno 2013, s. 132

 

KRONIKA I SPRAWOZDANIA

Kronika Towarzystwa Ziemi Kutnowskiej za rok 2013

 Zapraszamy do lektury!


Copyright © 2009 - 2010 by Adam Brzęcki & Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

stat4u Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!