10 lat idei Kutno – miasto róż. 2012-2022.

Podczas Święta Róży można było nabyć nową publikację  Kutnowskiego Domu Kultury pn. „10 lat idei Kutno – miasto róż. 2012-2022”.  Właśnie w tym roku minęło 10 lat od wprowadzenia w naszym mieście strategii marki  Kutno-miasto róż. Czy dziś możemy stwierdzić, że Kutno jest miastem róż? Z pewnością –  tak! Gdy w 2012 roku Rada Miasta  Kutno podejmowała uchwałę w tej sprawie, wielu mieszkańców zastanawiało się, w jaki sposób nasze miasto stanie się miastem róż i jak długo trzeba będzie czekać na to…

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od razu aktywnie włączyło się w budowanie marki „Kutno – miasto róż” inicjując i realizując projekty związane różaną historią Kutna. Okazało się,  że mieszkańcy naszego miasta chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas działaniach. Przez 10 lat  zrealizowaliśmy 10 projektów, do których zaprosiliśmy mieszkańców Kutna, zarówno tych starszych i młodzież szkolną, wsłuchując się w ich propozycje promowania róży – symbolu Kutna. Autorką tych projektów oraz ich koordynatorką była Bożena Gajewska, która opisała te działania w jednym z artykułów zatytułowanym „Akcje społeczne” we wspomnianej publikacji.

A oto zrealizowane inicjatywy społeczne pomagające tworzyć  markę „Kutno – miasto róż”  i   poznawać różaną  historię  miasta.

2013 – „ Z tradycją różaną w przyszłość –  wyprawa ulicami Kutna, przez ogród różany  w Forst,  aż do ogródka różanego przy Dworku Modrzewiowym”

Dofinansowanie: 9 000,00 zł  przez Miasto Kutno.

Działania: Utworzenie ogródka różanego  przy dworku modrzewiowym (40 sztuk sadzonek róż); XX Jubileuszowy Młodzieżowy Rajd Pieszy „Śladami historii, zabytków  i tradycji różanej Kutna”  (180 uczestników); Zwiedzanie  Ogrodu Różanego w Forst (Niemcy) w 100-lecie powstania Ogrodu (120 osób).

2013 – akcja społeczna „I ty posadź róże”

Dofinansowanie: 20 000,00 zł przez Miasto Kutno,

Działania: 2 wykłady na temat sadzenia i pielęgnacji róż – Andrzej Ćwik  wygłosił wykład pt.  „W mieście róż wszystko o różach”, w którym  przybliżył ponad 300 mieszkańcom miasta Kutna  wiedzę na temat sadzenia i  pielęgnacji róż; wykład Krzysztofa Byczkowskiego przerodził się w ciepłe przyjacielskie spotkanie (przywiózł różne odmiany kwiatów róż, w tym m.in.  Marylkę, Kutno oraz omówił warunki glebowe do sadzenia róż);  uczył, jak się szczepi róże, jak obcinać róże wiosną i w jaki sposób zabezpieczać je  na zimę; przekazanie  mieszkańcom Kutna 3000 sztuk sadzonek róż od Szkółki Róż Krzysztofa Byczkowskiego (przez 3 dni rozdawano róże). Mieszkańcy otrzymali poradniki pielęgnacji róż i tabliczki z nazwą projektu; promocja strategii marki Kutno miasto róż  i biblioteczki różanej podczas Święta Róży.

2014 – akcja społeczna  „ Kutno miasto róż – chcę tu być”

 Dofinansowanie: 34 000,00 zł ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Działania: Gra miejska „Śladami tradycji różanej w Kutnie” (213 uczniów kutnowskich szkół, ich opiekunowie, przedstawiciele mediów, organizatorzy – łącznie ok. 300 osób); 12 spotkań, (w tym  10 spotkań szkołach, 2 spotkania otwarte dla starszych mieszkańców) podczas których rozmawiano z mieszkańcami Kutna na temat tradycji różanej, strategii marki,  jak i na temat oczekiwań w tym zakresie od miasta i od samych siebie (500 dorosłych mieszkańców Kutna – spotkania otwarte  i 600 dzieci i młodzieży); Przekazanie  mieszkańcom Kutna 3000 sztuk sadzonek róż od Szkółki Róż Krzysztofa Byczkowskiego (1500 posadzono przed szkołami, 1500 w ogrodach  mieszkańców). Róże posadziło  200 młodych i 300 dorosłych mieszkańców Kutna; Wyjazd  50 mieszkańców Kutna (w tym 30 uczniów kutnowskich szkół) do Ogrodu Różanego w Forst (Niemcy); Konkurs na najpiękniej kwitnące róże  pt. „Moje róże dla Kutna” + fotograficzna wystawa plenerowa; Uroczyste podsumowanie projektu  w KDK (udział 350 mieszkańców Kutna).

2016 – „Kochasz róże…, kochaj Kutno!”  

Dofinansowanie: 2 600,00 zł  ze środków “Grant na lepszy start” Programu FIO realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej, oraz środków samorządu województwa Łódzkiego i środków Miasta Kutno dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno.

Działania: Upowszechnianie wśród mieszkańców tradycji różanej (1000 mieszkańców Kutna) podczas Święta Róży i wyjazd edukacyjny  60 mieszkańców Kutna do Ogrodu Botanicznego w Powsinie – zwiedzanie Narodowej Kolekcji  Róż (oprowadzała dr Marta Monder – założycielka i kuratorka kolekcji)..

2016 – akcja społeczna  „Tabliczka dla Ciebie”

Dofinansowanie:  10 000,00 zł przez Miasto Kutno, w ramach projektu „Kutno znaczone różami” promocja  kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej.

Działania: przekazanie mieszkańcom Kutna 200 tabliczek z numerem adresowym w kolorze SIM: 186  dla mieszkańców  będących właścicielami domków jednorodzinnych w Kutnie  i 14 dla kutnowskich mecenasów kultury; promocja Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej; uroczyste wręczenie tabliczek w KDK  (fotografował Adam Pietrusiak). Warunkiem udziału w akcji było przekazanie skanów fotografii związanych z Kutnem do TPZK i zezwolenie na  ich używanie.

2017 – akcja społeczna „Sadzimy róże małe i duże”

Dofinansowanie: 25 000,00 zł przez Miasto Kutno w ramach realizacji zadania z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Działania: 5000 sztuk sadzonek róż od Szkółki Róż Krzysztofa Byczkowskiego otrzymało 500 mieszkańców Kutna i posadziło je w swoich ogródkach przydomowych. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali poradniki pielęgnacji róż

2018 – akcja społeczna „Tabliczka na Twój dom w barwach  Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej”

Dofinansowanie: 25 000,00 zł przez Miasto Kutno w ramach realizacji zadania z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego .

Działania: 150 tabliczek z numerem adresowym w kolorze SIM dla mieszkańców  będących właścicielami domków jednorodzinnych w Kutnie; promocja  kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej. Warunkiem udziału w akcji było przekazanie skanów fotografii związanych z Kutnem do TPZK i zezwolenie na  ich używanie.

2019 –  „Kochasz róże…, kochaj Kutno!” 

Dofinansowanie: 6 800,00 zł przez Miasto Kutno

Działania: 1000 sztuk sadzonek róż (ze Szkółki Róż Krzysztofa Byczkowskiego) otrzymało 17 placówek oświatowych Kutna (szkoły i przedszkola). Dodatkowo placówki otrzymały poradniki pielęgnacji róż; Upowszechnianie wśród mieszkańców tradycji różanej – 2 spacery śladami tradycji różanej dla kutnowskiej młodzieży szkolnej, prezentacja biblioteczki różanej i promocja różanej historii Kutna podczas Święta Róży.

2020 – „1000 róż dla Kutna”

Dofinansowanie: 25 000,00 zł przez Miasto Kutno w ramach realizacji zadania z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Partnerzy: Kutnowski Dom Kultury, Polskie Towarzystwo Różane.

Działania: przekazano 1000 sztuk licencjonowanych sadzonek róż (ze Szkółki Róż  Tadeusza Pałki), w tym  500 szt. dla  76 mieszkańców Kutna, 500 szt. dla 10  podmiotów kutnowskich. mieszkańcy otrzymali poradniki pielęgnacji róż ; W akcji społecznej Wyróżnij się  wzięło udział 68 mieszkańców Kutna (fotografował  Paweł Pisarski). Z tych fotografii powstała wystawa plenerowa XXL; promocja różanej historii Kutna  i prezentacja biblioteczki różanej podczas Święta Róży.

2021 – akcja społeczna „1000 róż dla Kutna”

Dofinansowanie: 23 000,00 zł przez Miasto Kutno w ramach realizacji zadania z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Partnerzy: Kutnowski Dom Kultury, Polskie Towarzystwo Różane.

Działania: przekazano 1000 sztuk licencjonowanych sadzonek róż od Szkółki Róż  Tadeusza Pałki, w tym  500 szt. dla 73 mieszkańców Kutna, 500 szt. dla 16  podmiotów kutnowskich. szkolenie różane nt. sadzenia   i pielęgnacji róż przeprowadzone przez Tadeusza Pałkę i Weronikę Lenarczyk – członków Polskiego Towarzystwa Różanego (w tym prezentacji multimedialnej), po zakończeniu której zostały przekazane sadzonki róż; Talony na róże otrzymali ci mieszkańcy Kutna, którzy wzięli udział w akcji społecznej „Wyróżnij się” i Amatorskim Konkursie Różanym prowadzonych przez Kutnowski Dom Kultury. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali poradniki pielęgnacji róż i tabliczki z nazwami przekazanych odmian róż.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry