Grant realizowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach „ Splot Wartości „

„Promowanie i podnoszenie wiedzy o wartościach unijnych w świadomości mieszkańców Kutna”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 15 stycznia br. realizuje projekt propagujący podstawowe wartości unijne, które stanowią treści zapisane w Karcie Praw Podstawowych. Karta Praw Podstawowych podzielona jest na siedem rozdziałów. Pierwsze cztery odwołują się wprost do najważniejszych wartości Unii Europejskiej i noszą tytuły: „ GODNOŚĆ”, „ WOLNOŚĆ”, „ RÓWNOŚĆ”, „SOLIDARNOŚĆ”, dwa ostatnie poświęcone są wymiarowi sprawiedliwości  oraz kwestiom proceduralnym. Łącznie Karta zawiera 54 artykuły.

Poszczególne części Karty odwołują się bezpośrednio do praw człowieka i praw obywatelskich. Prawa człowieka są uniwersalne i przysługują każdemu  niezależnie od pochodzenia, narodowości czy innych cech – przysługują człowiekowi, dlatego że jest człowiekiem.

Prawa obywatelskie wiążą człowieka z określonym państwem i z reguły opisane są w konstytucji tego państwa, o ile mamy do czynienie z państwem demokratycznym.

Prawa obywatelskie zapisane są w Karcie Praw Podstawowych proklamowanej w Nicei w 2000 roku jako dokument, co daje Karcie moc prawną równą traktatom.

Na zapisach Karty Praw Podstawowych oparta jest gra miejska „ Śladem podstawowych wartości” jaka odbędzie się 12 czerwca br. Start gry o godzinie 10:00 w Dworku Modrzewiowym ul. Narutowicza 20. Tam też odbędzie się rejestracja drużyn.

W poszczególnych punktach gry zapisy kryją się na tabliczkach z kodami QR.

Wszystkich, którzy zechcą wzbogacić swój codzienny spacer o wiedzę o swoich podstawowych prawach i wartościach unijnych zapraszamy. Ilość uczestników jest limitowana.

                                           Koordynator projektu J Barbara Herman

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry