93. rocznica śmierci dr. Troczewskiego

Dziś odbyły się obchody 93. rocznicy śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. O godz. 15.30 spotkaliśmy się pod tablicą pamiątkową przy willi dr Troczewskiego, czyli budynku Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie licznie zgromadzonych powitała prezes TPZK, Bożena Gajewska.

W obchodach udział wzięli:
– Kinga Łuczak – dyrektor biura poselskiego posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pauliny Matysiak,
– Marcin Motylewski – dyrektor biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Rzymkowskiego,
– dziekan parafii pw. św. Wawrzyńca ks. dr Jerzy Swędrowski,
– Wicestarosta Kutnowski Magdalena Kotulska-Krupińska,
– Członek Zarządu Powiatu Jolanta Pietrusiak,
– Przewodniczący Rady Miasta Kutno Mariusz Sikora i Członkowie Rady Miasta Kutno wraz ze sztandarem,
– Zastępca Prezydenta Miasta Kutna Zbigniew Wdowiak,
– Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska,

– „KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY Spółka z o.o. im. dr. A. Troczewskiego z prezesem zarządu Arturem Gur,
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego

– Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie, której przewodniczył sto lat temu Antoni Troczewski i przedstawiciele Orkiestry Dętej OSP w Kutnie, którego werble uświetniły uroczystość oraz prezes OSP Wiesław Kowalski- przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, która zawsze pamięta o Doktorze,
– Harcerki i Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Kutno, którzy zawsze pełnią wartę przy grobie Doktora oraz phm.
Krystian Olęncki – Komendanta Hufca,
– Delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim i Jackiem Saramonowiczem – instytucja ta dokumentuje życie i działalność Antoniego Troczewskiego,

– delegacje kutnowskich szkół ze sztandarami: SP nr1, 2, 6, 7, I LO im. Dąbrowskiego, II LO im. Kasprowicza, ZS nr 1 im. Staszica, ZS
nr 2 im. dr. A. Troczewskiego, ZS nr 3 im. Grabskiego.

Witam wszystkich obecnych mieszkańców Kutna oraz przedstawicieli kutnowskich mediów. Antoni Troczewski był, zdaniem członków TPZK, najważniejszą postacią w historii Kutna. Feliks Wąsowski, bliski współpracownik Antoniego Troczewskiego, tak o nim pisał: „Wszyscy pracowaliśmy ochotnie z gorącą miłością w sercach i z głęboką wiarą w lepsze jutro Polski. Ale tytanem tej pracy, jej duszą i źródłem, z którego ona płynęła był niezapomnianej pamięci dr Troczewski. Zaprawdę był to mąż opatrznościowy dla kutnowskiego, on był twórcą i kierownikiem całego życia społeczno-politycznego na gruncie tutejszym. I wszystko, co się dobre w kutnowskiem stało, za jego inicjatywą lub przy jego współudziale poczęło się”.

Następnie prezes Gajewska oddała głos uczniom ZS nr 2 im. dr. A. Troczewskiego, którzy przybliżyli sylwetkę honorowego obywatela Kutna przedstawiając najważniejsze daty z jego życia oraz pośmiertne wspomnienia o nim, jakie zamieszczali w ówczesnej prasie jego znajomi, przyjaciele i współpracownicy.

Ostatnim punktem programy pod willą było złożenie przez delegacje kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym w Kutnie przy grobie doktora Troczewskiego. Tu również przybyła powitała prezes Gajewska:

Spotykamy się dzisiaj przy grobie doktora Antoniego Troczewskiego w 93. rocznicę Jego śmierci. W 2013 roku dzięki ofiarności mieszkańców Ziemi Kutnowskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie i dofinansowaniu z budżetu Miasta Kutna grób Doktora został odrestaurowany. Dziś Kutnianie z dumą przechodzą obok miejsca pochówku Honorowego Obywatela Miasta Kutno wiedząc, że mają udział w tym dziele. Dbałość o grób Doktora to także podkreślenie naszego lokalnego patriotyzmu – z miłości do „małej ojczyzny” Antoniego Troczewskiego, tego wielkiego społecznika, czerpiemy przykład. Na grobie Doktora zamocowany jest Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymał 15 września 1923 roku. Kiedy go dekorowano tym odznaczeniem oświadczył, że to co zdziałał, nie jest jego osobistą zasługą, ale tych wszystkich, którzy z nim pracowali, całego zespołu, całego otoczenia, społeczeństwa, w którym się obracał i które ukochał. To, co powiedział w tamtej chwili, świadczyło o skromności tego wielkiego obywatela. Wszystko chciał dla innych, nic dla siebie. Czym się zasłużył doktor Antoni Troczewski, że tak został uhonorowany? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej opowiada o tym od kilkudziesięciu lat, obchodząc rocznicę śmierci Doktora. Za każdym razem staramy się wspominać inny rozdział bogatej działalności Antoniego Troczewskiego. 

Jako kolejna głos zabrała Aleksandra Szafrańska-Dolewska, która opowiedziała o tym, co Kutno zawdzięcza doktorowi w zakresie szeroko pojętej kultury. Zaraz po tym przybyłe delegacje złożyły kwiaty na grobach doktorostwa Troczewskich.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
24 252 72 72
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry