Dorota Stanicka, Magdalena Wojtczak i Sławomir Suchodolski zostali członkami Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Gratulujemy!

Ogromnie się cieszymy, że kutnowskie rzeźbiarki i rzeźbiarze są doceniani w Polsce!

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 roku w Lublinie i jest największym tego typu związkiem twórczym w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tradycji we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, a także popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej. Obecnie organizacja zrzesza 2161 twórców ludowych.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Główny STL w drodze uchwały, po zaopiniowaniu kandydatury przez Sekcję Sztuki Ludowej, która na podstawie przysłanych prac i dokumentacji ocenia kandydata pod względem artystycznym  i etnograficznym. Obrady Sekcji Sztuki Ludowej odbywają się raz w roku (wrzesień, październik).

STL następująco definiuje twórcę ludowego:

Twórcą ludowym w rozumieniu STL jest osoba fizyczna, która wykonuje dzieła sztuki ludowej, umiejętności ich wykonania nabyła w drodze przekazu bezpośredniego od mistrza z regionu swego pochodzenia (obserwacji), której dzieło reprezentuje wysoki poziom mistrzostwa warsztatowego – artystycznego – i jest zgodne z tradycyjnymi kanonami charakterystycznymi dla danego regionu.

Środowisko współczesnych twórców w dziedzinie kultury ludowej opowiada się za stosowaniem względem całej ich grupy terminu twórca ludowy. Termin artysta ludowy termin zarezerwowany jest do jednego z typów działań twórców ludowych.

 

Definicja współczesnego twórcy ludowego powinna obejmować trzy zakresy działania twórców ludowych:

– artystów – najwyraźniej widać w tych działaniach pierwiastek twórczy i indywidualizm artystyczny, np. muzyk instrumentalista, śpiewak, tancerz, rzeźbiarz, malarz, pisarz ludowy, gawędziarz;

– rzemieślnik – wykonuje przedmioty o charakterze użytkowym; np. bednarz, kowal, stolarz, budowniczy instrumentów ludowych, plecionkarz, garncarz, tokarz, snycerz, meblarz, kuśnierz, łyżkarz, tkaczka, sitarz, krawiec itd.;

– rękodzielnik – wykonuje przedmioty o charakterze zdobniczym i obrzędowym, np. hafciarka, koronkarka, wycinankarz, piernikarz, twórca plastyki obrzędowej (np. pisanek, palm, szopek), twórca plastyki zdobniczej (np. kwiatów z bibuły, firanek) itp.

W wszystkich tych zakresach działania twórczego granice między nimi są umowne i płynne dlatego Stowarzyszenie Twórców Ludowych bardzo indywidualnie traktuje działalność artystyczną każdego kandydata. Wytwory rękodzielnicze i rzemieślnicze również mogą charakteryzować się (i tak często bywa) artystycznym indywidualizmem twórczym.

Więcej o Stowarzyszeniu Twórców Ludowych możecie przeczytać na stronie https://zgstl.pl/

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
24 252 72 72
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry