Grażyna Rzymkowska, honorowy członek TPZK otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego za 2010 rok

14 października 2011 roku w Muzeum Zamek w Oporowie pani Grażyna Rzymkowska z rąk Starosty  pani Mirosławy Gal-Grabowskiej otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego. Z wnioskiem o przyznanie tej nagrody wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  oraz Muzeum Regionalne w Kutnie. Z ogromną radością dowiedzieliśmy się w lipcu bieżącego roku, iż Zarząd Powiatu w Kutnie przychylił się do naszego wniosku i  w  dniu 7 lipca 2011 roku podjął  uchwałę  Nr 133/50/11  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego za 2010 rok pani Grażynie Rzymkowskiej w uznaniu całokształtu działalności  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nasi przedstawiciele Karol Koszada i Bożena Gajewska reprezentowali zarząd TPZK podczas uroczystości i złożyli Laureatce gratulacje i życzenia.

 Images: DSC04088.JPG

Grażyna Rzymkowska  pełniła funkcję dyrektora Muzeum-Zamku w Oporowie. Dziś możemy oglądać ponad 1000 eksponatów, zgromadzonych głównie podczas ponad 40-letniej dyrekcji Grażyny Kin-Rzymkowskiej. Wiele czasu w swoim życiu poświęciła także pracy społecznej na rzecz ratowania starych zabytków w regionie kutnowskim. Jest autorką wielu publikacji oraz artykułów m.in. w wydawanych przez nasze Towarzystwo Kutnowskich Zeszytach Regionalnych.

 

Za swoją pracę i osiągnięcia wcześniej otrzymała srebrny Medal Zasłużony Kulturze  Gloria Artis, nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej,  działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.

           Images: DSC04098.JPG  fot. Bożena Gajewska
        Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej ma wiele do zawdzięczenia dzisiejszej Laureatce – pani Grażyna Rzymkowska (wtedy Majewska) jest jednym z członków-założycieli TPZK. W 1972 roku wchodziła w skład 7-osobowego Komitetu Organizacyjnego, który przygotowywał projekt statutu oraz dokonywał rejestracji stowarzyszenia. W 1979 roku opublikowana została praca popularnonaukowa  autorstwa Grażyny Rzymkowskiej (Majewskiej) i J.B.Nycka p.t. „Kutno, Dzieje i zabytki”.  W 1985 roku ukazała się monografia p.t. „Kutno. Dzieje miasta” której współautorem była pani Grażyna Rzymkowska. Nasza dzisiejsza Laureatka  przez wiele lat pracowała w zarządzie TPZK. Jesienią 1986 roku w konkursie na „Kutnowianina Roku” zajęła III miejsce. W 1987 roku była jednym z inicjatorów utworzenia przy TPZK  specjalnej komisji do spraw  opieki nad kutnowskimi starymi zabytkowymi grobami.

 

TPZK uhonorowało panią Grażynę Rzymkowską  w 2007 roku Złotą Odznaką TPZK. Należy także zaznaczyć, że pani Grażyna Rzymkowska uzyskała tytuł „Honorowego Członka TPZK”.

                                                              

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry