II Memoriał Gen. Mieczysława Rysia-Trojanowskiego

Turniej Strzelecki, który odbędzie 26 listopada w Krośniewicach, realizujemy po raz pierwszy w ramach zadania publicznego wspartego ze środków Burmistrza Krośniewic. Zawody sportowe skierowane do mieszkańców gminy Krośniewice mają na celu upamiętnienie i spopularyzowanie wśród społeczności lokalnej drugiego, obok Władysława Andersa, wybitnego wojskowego urodzonego w Krośniewicach. Koordynatorką zadania jest Julita Szczepankiewicz

Gen. Mieczysław Trojanowski ps. „Ryś”, „Ryszard” urodził się 21 października 1881 r. w Krośniewicach. Był synem powstańca styczniowego. Prawdopodobnie pierwsze nauki pobierał w miejscowej szkole powszechnej, następnie uczęszczał do Szkoły Realnej w Warszawie. Od 1908 r. należał do ścisłego kierownictwa Związku Walki Czynnej, którego celem było przygotowanie  powstania antyrosyjskiego. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Związku Strzeleckiego we Lwowie. Znalazł się w elitarnej grupie 66 strzelców, którzy jako pierwsi zdali egzamin oficerski i otrzymali z rąk Józefa Piłsudskiego znak oficerski, tzw. „parasol”. Obok Trojanowskiego szczycili się tą odznaką m.in. E. Rydz-Śmigły, K. Sosnkowski, W. Belina Prażmowski, T. Kasprzycki.

Od początku I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Walczył m.in. w bitwach pod KrzywopłotamiKonarami, Kominkiem, Kostiuchnówką, Kuklami. Od 1 listopada 1916 dowodził 5 pułkiem piechoty Legionów Polskich, a następnie objął dowództwo tego oddziału. Po tzw. kryzysie przysięgowym w lipcu 1917, gdy odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier, został internowany, a następnie więziony przez Niemców w obozach w Rastatt, Holzmünden i Werl. Po odzyskaniu niepodległości był dowódcą Okręgu Wojskowego w Chełmie i chełmskiego pułku piechoty, później przemianowanego na 35 pułk piechoty. Na czele tego oddziału walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

W 1920 r. objął dowództwo nad 17 Brygadą Piechoty w stopniu pułkownika, a następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy 9 Dywizji Piechoty. Dywizją dowodził do końca lipca 1926 r. 1 grudnia 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski awansował go na generała brygady i 18. lokatą w korpusie generałów. 31 lipca 1926 r. prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go dowódcą Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu nad Bugiem. W 1935 został przeniesiony na stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. Służbę na tym stanowisku pełnił do września 1939.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził przejściem przez Wisłę na odcinku Modlin-Dęblin. Po agresji ZSRR na Polskę przedostał się na Węgry. Działał tam w konspiracji, współpracując z Armią Krajową i Węgierskim Sztabem Generalnym. Wraz z grupą oficerów tego sztabu przygotowywał przewrót mający na celu wywołanie powstania przeciw Niemcom oraz wsparcie planowanej przez AK Akcji „Burza”. Według niemieckiego wywiadu, gen. Trojanowski miał zostać dowódcą artylerii powstańczej. W marcu 1944 r., po zajęciu Węgier przez Niemcy, został aresztowany i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen (Austria), gdzie 4 kwietnia 1945 r. zmarł z wycieńczenia. Był wielokrotnie odznaczany m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta” III klasy , czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi (oprac. Julita Szczepankiewicz).

Grażyna Baranowska

 

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry