Informacja o realizacji zadania publicznego “Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach – 7. edycja

Trwa realizacja zadania publicznego pn.”Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach” (7. edycja) dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno, pod  patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej i  Jewish Kutno Group (Potomków kutnowskich Żydów).

Do udziału w zadaniu zaproszeni zostali uczniowie i pedagodzy  15 szkół podstawowych i średnich w Kutnie. Wszystkie szkoły odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie.

Zadanie publiczne ma na celu ochronę dziedzictwa żydowskiego w Kutnie, przywracanie pamięci o wspólnej przeszłości Polaków i Żydów, kształtowanie postaw tolerancji i empatii. Te działania w połączeniu ze zwiedzaniem  miejsc pamięci dadzą możliwość zdobycie wiedzy historycznej na temat dziejów  społeczności żydowskiej zarówno w Kutnie, jak i  Polsce.

W ramach zadania publicznego przeprowadzone zostaną 4  akcje edukacyjne dla  uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych  oraz wszystkich klas szkół średnich w Kutnie:

  1. Akcja społeczno-edukacyjna sprzątanie cmentarza żydowskiego  w Kutnie połączona z opowieścią o jego historii. Akcja zaplanowana dla chętnych mieszkańców Kutna. Termin akcji to 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 17.00.
  2. Akcja edukacyjna „Kamienie Pamięci” polegająca na poznaniu przez kutnowską młodzież szkolną imion i nazwisk  mieszkańców Kutna zmarłych bądź zabitych przez Niemców w Judenlager „Konstancja” (Bożena Gajewska wraz z Yosefem Kutnerem w ramach kwerendy sporządzili ich  listę) i pochowanych na cmentarzu żydowskim w Kutnie. Uczniowie w ramach akcji otrzymają kamienie, na których napiszą imiona i nazwiska osób więzionych w Judenlager „Konstancja” i pochowanych na kutnowskim cmentarzu żydowskim. Kamienie te uczniowie wraz z opiekunami zaniosą na cmentarz żydowski w Kutnie i tam położą. W tym celu zorganizowane będzie wydarzenie w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 11.00. W ten sposób upamiętnimy ofiary Zagłady, przypominając każdą z imienia i nazwiska.
  3. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w tym  udział w warsztatach edukacyjnych oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą zamordowanych 7000 mieszkańców Kutna. Są to  dwa nieodpłatne wyjazdy edukacyjne autobusem dla około 100 uczniów kutnowskich szkół wraz z opiekunami. Jest to miejsce bardzo ważne dla mieszkańców Kutna – zgładzono tam 1/3 mieszkańców Kutna wyznania mojżeszowego.
  4. Akcja edukacyjna „Pamiętamy” polegająca na posadzeniu na terenie  Judenlager „Konstancja” przy ul. Mickiewicza 100 w Kutnie żonkili i żółtych krokusów ku pamięci dzieci, które zginęły w Holokauście. Około 2000  mieszkańców Kutna w wieku do 18 lat, było więzionych w getcie, a następnie zamordowanych w Obozie Zagłady Kulmhof. Niektóre z nich urodziły się  i zmarły w tym miejscu. Kształt i kolor żonkili reprezentują żółte gwiazdy, które Żydzi byli zmuszeni nosić podczas Holokaustu. Władze firmy Cedrob S.A., które obecnie są właścicielem tego terenu,  bardzo pozytywnie odbierają wszelkie działania edukacyjne w tej dziedzinie. Młodzież szkolna  wraz z opiekunami przed posadzeniem  500 sztuk  cebulek żonkili i 500 sztuk krokusów pozna historię społeczności  żydowskiej w Kutnie, a następnie posadzi cebulki  na terenie dawnego Judenlager „Konstancja”. Cebulki zapewnia bezpłatnie organizator zadania publicznego. Akcja przeprowadzana będzie w październiku 2024 roku (konkretny termin do uzgodnienia z każdą zainteresowaną szkołą).

Powyższe działania zorganizuje i poprowadzi Bożena Gajewska – członkini TPZK.

Trwa realizacja zadania publicznego pn.”Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach” (7. edycja) dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno, pod  patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej i  Jewish Kutno Group (Potomków kutnowskich Żydów).

Do udziału w zadaniu zaproszeni zostali uczniowie i pedagodzy  15 szkół podstawowych i średnich w Kutnie. Wszystkie szkoły odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie.

Zadanie publiczne ma na celu ochronę dziedzictwa żydowskiego w Kutnie, przywracanie pamięci o wspólnej przeszłości Polaków i Żydów, kształtowanie postaw tolerancji i empatii. Te działania w połączeniu ze zwiedzaniem  miejsc pamięci dadzą możliwość zdobycie wiedzy historycznej na temat dziejów  społeczności żydowskiej zarówno w Kutnie, jak i  Polsce.

W ramach zadania publicznego przeprowadzone zostaną 4  akcje edukacyjne dla  uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych  oraz wszystkich klas szkół średnich w Kutnie:

  1. Akcja społeczno-edukacyjna sprzątanie cmentarza żydowskiego  w Kutnie połączona z opowieścią o jego historii. Akcja zaplanowana dla chętnych mieszkańców Kutna. Termin akcji to 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 17.00.
  2. Akcja edukacyjna „Kamienie Pamięci” polegająca na poznaniu przez kutnowską młodzież szkolną imion i nazwisk  mieszkańców Kutna zmarłych bądź zabitych przez Niemców w Judenlager „Konstancja” (Bożena Gajewska wraz z Yosefem Kutnerem w ramach kwerendy sporządzili ich  listę) i pochowanych na cmentarzu żydowskim w Kutnie. Uczniowie w ramach akcji otrzymają kamienie, na których napiszą imiona i nazwiska osób więzionych w Judenlager „Konstancja” i pochowanych na kutnowskim cmentarzu żydowskim. Kamienie te uczniowie wraz z opiekunami zaniosą na cmentarz żydowski w Kutnie i tam położą. W tym celu zorganizowane będzie wydarzenie w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 11.00. W ten sposób upamiętnimy ofiary Zagłady, przypominając każdą z imienia i nazwiska.
  3. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w tym  udział w warsztatach edukacyjnych oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą zamordowanych 7000 mieszkańców Kutna. Są to  dwa nieodpłatne wyjazdy edukacyjne autobusem dla około 100 uczniów kutnowskich szkół wraz z opiekunami. Jest to miejsce bardzo ważne dla mieszkańców Kutna – zgładzono tam 1/3 mieszkańców Kutna wyznania mojżeszowego.
  4. Akcja edukacyjna „Pamiętamy” polegająca na posadzeniu na terenie  Judenlager „Konstancja” przy ul. Mickiewicza 100 w Kutnie żonkili i żółtych krokusów ku pamięci dzieci, które zginęły w Holokauście. Około 2000  mieszkańców Kutna w wieku do 18 lat, było więzionych w getcie, a następnie zamordowanych w Obozie Zagłady Kulmhof. Niektóre z nich urodziły się  i zmarły w tym miejscu. Kształt i kolor żonkili reprezentują żółte gwiazdy, które Żydzi byli zmuszeni nosić podczas Holokaustu. Władze firmy Cedrob S.A., które obecnie są właścicielem tego terenu,  bardzo pozytywnie odbierają wszelkie działania edukacyjne w tej dziedzinie. Młodzież szkolna  wraz z opiekunami przed posadzeniem  500 sztuk  cebulek żonkili i 500 sztuk krokusów pozna historię społeczności  żydowskiej w Kutnie, a następnie posadzi cebulki  na terenie dawnego Judenlager „Konstancja”. Cebulki zapewnia bezpłatnie organizator zadania publicznego. Akcja przeprowadzana będzie w październiku 2024 roku (konkretny termin do uzgodnienia z każdą zainteresowaną szkołą).

Powyższe działania zorganizuje i poprowadzi Bożena Gajewska – członkini TPZK.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry