doc. dr Ryszard Rosin

Honorowy Członek TPZK od 12 grudnia 1986 roku

Ryszard Rosin urodził się 29 marca 1919 roku w Koninie, zmarł 11 marca 2002 roku w Łodzi. Szkołę podstawową i gimnazjum o profilu humanistycznym ukończył w Koninie. Był czynnym członkiem ZHP doszedł do stopnia podharcmistrza. Przed 1939 rokiem ukończył przeszkolenie wojskowe i otrzymał stopień plutonowego podchorążego. Brał udział w 1939 roku w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy, gdzie został ranny w nogę. Lata 1940-1945 spędził w Koninie, gdzie prowadził sklep filatelistyczny i należał do Armii Krajowej. W 1947 roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jednocześnie pracował. Tutaj obronił w 1969 roku doktorat i jeszcze w tym roku otrzymał stopień docenta.

doc. dr Ryszard Rosin, fot. www.pthlodz.uni.lodz.pl

Był historykiem-mediewistą, nauczycielem akademickim, promotorem wielu dysertacji naukowych. Od 1976 roku, przez wiele lat, był kierownikiem wielu obozów epigraficznych na terenie województw: sieradzkiego, skierniewickiego, piotrkowskiego i płockiego. Do 1989 roku kierował Zakładem Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Po przejściu na emeryturę dalej czynny zawodowo – otworzył własne seminarium prac magisterskich, prowadził także wykłady i ćwiczenia kursowe. Swoje kilkudziesięcioletnie badania naukowe prowadził przede wszystkim na temat: średniowiecznych dziejów ziem Polski środkowej (osadnictwo, dzieje komunikacji, historia miast, epigrafika). Ponadto zajmował się badaniem zbrodni Wehrmachtu w 1939 roku w Polsce, filatelistykę jako nauką pomocniczą historii. Posiadał duże osiągnięcia w zakresie edytorstwa i publikowania źródeł. Był uznanym fachowcem jako redaktor naukowy publikowanych monografii miast (Łódź, Kutno, Zgierz, Łęczyca) i materiałów z sesji naukowych.

Doc. Rosin utrzymywał ścisłe kontakty z licznymi stowarzyszeniami regionalnymi województwa łódzkiego. Wygłosił około 50 referatów na sesjach naukowych. Był działaczem wielu organizacji naukowych i społeczno-kulturalnych, najaktywniej działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskim Związku Filatelistycznym, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz Polskim Towarzystwie Historycznym. W latach 1970-1975 był redaktorem naczelnym „Rocznika Łódzkiego”, działał również w bardzo wielu komisjach historycznych.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał niezliczoną ilość odznaczeń, odznak i wyróżnień. Natomiast godność Członka Honorowego przyznały mu: Okręg Łódzki PTH (1991), Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ (1989), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (1987).

Jego dorobek naukowy liczy 283 pozycje bibliograficzne. Z Kutnem i TPZK doc. Rosin współpracował od połowy lat 70. XX wieku przy tworzeniu monografii miasta, wydanej w 1984 roku. Później należał do grona organizatorów sesji naukowej z okazji 600-lecia Kutna (1986), podczas której wygłosił referat o średniowiecznych dziejach miasta. Od 1997 roku współpracował przy redagowaniu pierwszych tomów rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”.

opr. Bożena Gajewska

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry