Jerzy Dunin-Borkowski

Honorowy Członek TPZK od 12 grudnia 1986 roku

Jerzy Dunin-Borkowski urodził się 27 listopada 1908 roku w Krośniewicach. Był synem Władysława, miejscowego farmaceuty i Zdzisławy Bacciarelli, wywodzącej się z rodziny słynnego malarza – Marcello Bacciarellego. Przed II wojną światową ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Podczas wojny działał w szeregach Armii Krajowej, był uczestnikiem powstania warszawskiego. W czasie tych walk zniszczeniu uległa poważna część ówczesnych zbiorów kolekcjonera. Po zakończeniu wojny, początkowo mieszkał w Warszawie. Od 1947 roku osiadł na stałe w Krośniewicach, jednocześnie studiował farmację w Łodzi. Od początku lat pięćdziesiątych do 1978 roku, prowadził w Krośniewicach Aptekę „Pod Łabędziem”. Zmarł 23 lipca 1992 roku także w Krośniewicach, pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Jerzy Dunin-Borkowski, fot. domena publiczna

Od wczesnej młodości Jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, któremu poświęcił całe swoje życie. Znany był jako jeden z największych kolekcjonerów polskich XX wieku. W ciągu kilkudziesięciu lat zgromadził około 15 000 dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, archiwaliów, numizmatów i pamiątek po wybitnych Polakach oraz wielotysięczny cenny księgozbiór, z kilkoma inkunabułami.

Po 1950 roku J. Dunin-Borkowski prezentował swoje cenne zbiory w Krośniewicach, w słynnym nie tylko w Polsce, prywatnym „Muzeum nad Apteką”. Przez kilkadziesiąt lat miejsce to było prawdziwą mekką dla polskich kolekcjonerów. W 1965 roku został uhonorowany buławą i tytułem „Hetmana Kolekcjonerów Polskich”, posiadał również godność członka honorowego wielu stowarzyszeń kolekcjonerskich, regionalnych i naukowych. Był kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 24 października 1978 roku przekazał swoją kolekcję państwu polskiemu. Został wówczas dożywotnim kuratorem powstałego w wyniku darowizny Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 1995 roku placówka ta działa samodzielnie.

W końcu lat sześćdziesiątych Jerzy Dunin-Borkowski ustanowił prywatną honorową nagrodę – pierścień „Digno amicitiae” (Godny przyjaźni), wręczany wybitnym kolekcjonerom i przyjaciołom Jego domu. Jej kontynuacją jest ustanowiona w 2002 roku, Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, którą corocznie, podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów, honorowani są w Muzeum kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia kolekcjonerskie i popularyzację tej idei oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i zagranicą.

⇒ Wykorzystano informacje pochodzące z artykułu Kazimierza Śwircza zamieszczonego w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych (tom I) oraz  z artykułu Grzegorza Dębskiego zamieszczonego na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl

opr. Bożena Gajewska

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry