Łanięta – dwór

Rodzaj zabytku: dwór / zespół dworsko-parkowy

Datowanie: poł. XIX w.

Numer rejestru zabytków i data wpisu: 414/323 z 11.07.1967 (dwór), 413/322 z 11.07.1967 (zameczek romantyczny/oficyna), 519 z 12.01.1980 (park)

Zastosowanie: funkcje mieszkalne

 

Zespół architektoniczno-parkowy:
Dwór w Łaniętach zbudowany został w poł. XIX w. Pierwotnie klasycystyczny dwór został przebudowany i nadano mu cechy pałacowe oraz styl neogotycki. Jest to budynek na planie prostokąta z boniowanymi narożami. Budowla posiada płytki ryzalit z doryckimi pilastrami, głowicami i cokołami. Pałac nakryty jest dwuspadowym dachem. Park pałacowy w stylu krajobrazowym założono w II poł. XIX w. Oprócz samego dworu na jego terenie znajduje się też oficyna-zameczek.

 

Historia:

W XV i XVI w. Łanięta były własnością dziedziców Kutna Kucieńskich. W II poł. XVIII w. majątek oraz przyległe folwarki należały do rodziny Gałęzowskich. Ewa Gałęzowska poślubiła Ignacego Kossowskiego, któremu sprzedała Łanięta. W 1801 r. od Kossowskiego odkupił je właściciel Kutna Antoni Gliszczyński. Łanięta wraz kilkoma przyległymi folwarkami zapisał on w testamencie swoim córkom: Walentynie i Benignie, a żonie – Franciszce z Rzędkowskich – zapewnił dożywotnią opiekę i prawo do podziału majątku między córki. W 1828 r. Benigna wyszła za mąż za Rudolfa Skarżyńskiego i zamieszkała z nim w dzierżawionym majątku w Gołębiewku. Po śmierci Gliszczyńskiego w 1835 r. sukcesorzy dokonali podziału majątku. Łanięta przypadły Walentynie, ponieważ Benigna wychodząc za mąż otrzymała już swój posag. Ta jednak rok później sprzedała je Skarżyńskiemu. Benigna i Rudolf mieli dwoje dzieci: Eugeniusza i Kornelię. W 1870 r. Rudolf podzielił majątek między dzieci – Łanięta przypadły w udziale Eugeniuszowi ożenionemu z Jadwigą z Kaczorowskich. W tym samym roku sprzedał on szwagrowi, Rajmundowi Skarżyńskiemu, połowę Łaniąt i swoją połowę cukrowni funkcjonującą w majątku (druga połowa należała do Kornelii). Po śmierci Eugeniusza majątek przeszedł na jego dwoje nieletnich dzieci: Jana i Benignę. Niestety te zmarły w młodym wieku, a spadek po nich odziedziczył dziadek Rudolf Skarżyński i rodzina Kaczorowskich. Kornelia i Rajmund Skarżyńscy mieli czterech synów: Witolda, Tomasza, Włodzimierza i Franciszka. W 1899 r. Łanięta za długi zostały wystawione na licytację. Zakupił je Karol Bardziński, dziedzic Sokołowa. W 1904 r. wydzierżawił je M. Kiniorskiemu i B. Wyganowskiemu. Od 1914 r. właścicielem majątku został Józef Paweł Baczyński i jego żona Zofia z Plewińskich. Po śmierci Józefa w 1927 r., majątek przeszedł na Zofię i ich pięcioro dzieci: Czesława, Irenę Kulczycką, Leona, Stanisława i Józefa. Rok później został zlicytowany i nabył go Tadeusz Zawadzki i jego żona Halina z Boetticherów. Łanięta należały do nich do 1945 r., kiedy to przejął je Skarb Państwa. Obecnie we dworze znajdują się mieszkania prywatne. Po niedawnym remoncie oficyny, ulokowano w niej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry