Siemianów – dwór

Rodzaj zabytku: dwór / zespół dworsko-parkowy

Datowanie: XIX/XX w.

Numer rejestru zabytków i data wpisu: 631 z 24.03.1992

Zastosowanie: własność prywatna

 

Zespół architektoniczno-parkowy:
Dwór w Siemianowie zbudowany został prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. Jest to murowany, parterowy budynek wzniesiony na planie prostokąta, prezentujący styl neoklasycystyczny. Posiada boniowanie na narożnikach. Nakryty jest dachem dwuspadowym. Front budynku zdobi tympanon z płaskorzeźbą o motywach roślinnych, który wsparty jest na dwóch kolumnach. W latach 60. XX w. część piętrową dworu zniszczył pożar, nie została ona odbudowana. Zabytek położony jest w parku z I poł. XIX w.

 

Historia:
Z Siemianowa wywodzi się ród Siemianowskich herbu Grzymała, którego najbardziej znanymi przedstawicielami są: Florian – pisarz ziemski gostyniński i Marcin – sędzia grodzki wieluński, kasztelan, starosta szczercowski, uczestnik bitew prowadzonych przez Stefana Czarnieckiego. W II poł. XVIII w. Siemianów należał do Jana Zakrzewskiego, a potem do jego syna Ksawerego – szambelana pruskiego, właściciela dóbr na Pomorzu Zachodnim. W 1804 r. Siemianów kupił Adam Lenczowski i jego żona Pelagia z Kleniewskich Cielecka. Mieli oni córkę Emilię, która wyszła za mąż za Antoniego Wiewiórowskiego. Rodzice zapisali Emilii Siemianów, a gdy ta zmarła w 1827 r. majątek przejął jej mąż, a potem jego syn Leon Wiewiórkowski. W 1873 r. Siemianów nabył Józef Komecki. Po jego śmierci w 1895 r. odziedziczyły go jego dzieci: Zygmunt, Zofia i Roman. W 1906 r. majątek kupiła Zofia Kretkowska, dwa lata później należał już do Ludwika Krzeczunowicza. W 1911 r. Siemianów zakupili Jan i Celina Orzechowscy. Gdy Jan zmarł w 1917 r. majątek odziedziczyła Celina i jej czworo dzieci: Janina, Adam, Kazimierz i Andrzej. Celina ponownie wyszła za mąż za Franciszka Kalksteina i urodziła mu córkę Marię. Zmarła w 1937 r., rok później majątek wystawiono na licytację. Do niedawna we dworze w Siemianowie znajdował się Ośrodek Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry