Śleszyn – pałac

Rodzaj zabytku: dwór / zespół dworsko-parkowy

Datowanie: 1830-1840

Numer rejestru zabytków i data wpisu: 28/269 z 08.07.1967

Zastosowanie: własność prywatna

Zespół architektoniczno-parkowy:
Pałac wybudowano w latach 1830-1840 dla rodziny Pruszaków. Jest to budynek w stylu klasycystycznym, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, murowany, otynkowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, z ryzalitami skrajnymi zwieńczonymi trójkątnymi szczytami i z piętrową trójosiową częścią środkową poprzedzoną jońskim portykiem, złożonym z dwóch filarów i z dwóch kolumn dźwigających trójkątny szczyt. Tympanon na portyku ozdobiono dekoracją sztukatorską, która przedstawia sprzęty rolnicze – bronę, konewkę, kosę, grabie, pług itp. Układ wnętrz dworu jest dwutraktowy – sień i salonem znajdują się na osi. Całość nakrywa dwu- i czterospadowy blaszany dach. Dwór otacza 1,5 ha park.

Historia:
W XVI i XVII w. Śleszyn należał do rodziny Śleszyńskich. W II poł. XVIII w. Śleszyn oraz przyległe wsie i folwarki były własnością Piotra Bagniewskiego herbu Bawola Głowa. W 1801 r. sprzedał on majątek Andrzejowi Kraśnickiemu, podwojewodzicowi gostynińskiemu. Ten z kolei przekazał go córce Karolinie. Po ślubie z Ottonem Staniszewskim zamieszkała ona w Zaborowie Starym, a Śleszyn w 1818 r. sprzedała Edwardowi Łączyńskiemu. Od niego w 1832 r. odkupił go Aleksander Paweł Pruszak herbu Leliwa, po śmierci którego (1847) majątek przejął syn, Tomasz Napoleon Aleksander Pruszak, uczestnik powstania listopadowego. Przyczynił się do znacznego rozwoju majątku – wybudował pałac w Śleszynie i cukrownię w Walentynowie, unowocześnił gorzelnię, ufundował nowy kościół w Śleszynie. Tomasz ożenił się w 1832 r. w Kutnie z Seweryną Żuchowską, córką Józefa i Marii Trzcińskiej herbu Rawicz. Mieli liczne potomstwo – Tomasza (ur. i zm. 1833), Jana (ur. i zm. 1833), Jadwigę Mariannę Felicję (ur. 1834), Gabrielę Józefę Mariannę (ur. 1836), Anielę (ur. 1837) i Feliksa Aleksandra Piotra (ur. 1838). Tomasz zmarł w 1856 r., a majątek, już nieco podupadły i zadłużony, przeszedł na jego dzieci. W 1873 r. właścicielami dóbr Śleszyńskich byli już Walenty Garczyński i Klemens Suchorski, a potem ich sukcesorzy. W 1906 r. Śleszyn kupił Władysław Marcin Froelich, działacz społeczny i gospodarczy, mianowany w 1918 r. starostą komisarycznym powiatu kutnowskiego. Jego żoną była Helena Wanda z Janowskich herbu Jastrzębiec, z którą miał troje dzieci – Stanisława Jana (ur. 1904), Annę (ur. 1909) i Andrzeja (ur. 1918). Niestety małżeństwo zakończyło się rozwodem. Władysław ponownie się ożenił, tym razem z Antoniną ze Zdrowskich. Zmarł nagle w 1927 r. W 1931 r. na licytacji majątek kupiła jego córka, Zofia Niezabitowska. Po wybuchu II wojny światowej we dworze stacjonowała Samodzielna Grupa Operacyjna pod dowództwem gen. Edmunda Knoll-Kownackiego. W 1945 r. majątek rozparcelowano.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry