Strzelce – kościół

Rodzaj zabytku: kościół

Datowanie: 1906-1911

Numer rejestru zabytków i data wpisu: 552 z 10.01.1985

Zastosowanie: sakralne

 

Zespół architektoniczny:
Obecny kościół w Strzelcach to murowana budowla neogotycka wybudowana na sztucznie usypanym wzniesieniu. Potężną bryłę kościoła podbierają ceglane przypory. Transept, wieżę i prezbiterium zdobią blendy umiejscowione tuż pod gzymsami. Szczyt kościoła zwieńczony jest pseudogotyckimi sterczynami schodkowymi ozdobionymi krzyżami. Świątynia posiada trzy nawy – środkowa od naw bocznych jest oddzielona arkadami wspartymi na filarach. Na osi nawy głównej znajdują się strzeliste neogotyckie okna z witrażami. W skrajnych ścianach naw bocznych umieszczono okna w kształcie rozet. W absydzie prezbiterium znajduje się ołtarz z obrazem św. Trójcy, pochodzący z 1855 r. namalowany przez Andrzeja Dąbrowskiego. Ciekawymi elementami wyposażenia kościoła są też dwie kamienne kropielnice z 1883 r., drewniana ambona z 1923 r. oraz 21-głosowe organy niemieckie z 1929 r.

 

Historia:
Parafię w Strzelcach erygowano już w XIV w. W 1383 r. książę mazowiecki Siemowit IV wybudował tutaj kościół murowany, któremu sześć lat później biskup poznański Dobrogost przyznał odpusty, wsie i dziesięciny. Przy kościele istniała szkoła parafialna, z rektorem i kantorem.
Dzisiejsza świątynia powstała na początku XX w., z inicjatywy ks. proboszcza Jana Sobolewskiego. Kościół zaprojektował Józefa Piusa Dziekońskiego. 27 sierpnia 1911 r. ks. Aleksander Kakowski wmurował kamień węgielny, a 8 czerwca 1917 r., już jako arcybiskup metropolita warszawski, dokonał jego konsekracji. W okresie II wojny światowej Niemcy zamienili kościół na magazyn i planowali go rozebrać. Po wojnie, jako wotum wdzięczności za ocalenie kościoła dedykowano Najświętszej Maryi Pannie kaplicę przy prezbiterium, którą 24 czerwca 1951 r. poświęcił ks. dziekan Bronisław Pągowski.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry