Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2023!

Szanowni  Państwo – Członkinie i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej!

Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2023.

Dzień: 14 czerwca 2024 roku.

Godzina: 1700 – pierwszy termin, godz. 1715 – drugi termin.

Miejsce: siedziba TPZK – Kutno, ul. Narutowicza 20.

 

        Porządek Zgromadzenia

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie informacji i apeli.
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Wręczenie legitymacji nowym członkom TPZK.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Wybór protokolanta.
 7. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej w 2023 roku i finansowej za rok 2023
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwał:  a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej w 2023 roku, b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TPZK z działalności finansowej za  rok 2023.
 11. Przedstawienie propozycji do Programu Działalności TPZK w 2024 rok.
 12. Dyskusja.
 13. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
 14. Przyjęcie programu działalności TPZK w roku 2024
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W imieniu Zarządu

Julianna Barbara Herman − Prezes TPZK

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry