1%

Nie wierzysz, że 1% wystarczy, aby zrobić coś dobrego?

Środki finansowe uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na działania statutowe – publikację wydawnictw o Kutnie i Ziemi Kutnowskiej, edukację regionalną, konserwację starych zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

JAK POMÓC? To naprawdę proste! Przekonaj się.

We właściwym miejscu zeznania podatkowego należy jedynie wpisać dane organizacji (pełną nazwę), na którą chcemy przekazać 1%, czyli:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Narutowicza 20

99-300 Kutno

Nr KRS: 0000145630

Obliczoną równowartość 1% podatku należnego Urząd Skarbowy po otrzymaniu zeznania podatnika sam przekazuje odpowiednią kwotę na konto organizacji.


Z wpłat 1% naszych członków i sympatyków uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości:

⇒ 2008 rok – 2534,23 zł

⇒ 2009 rok – 6020,50 zł

⇒ 2010 rok – 6266,40 zł

⇒ 2011 rok – 9259,73 zł

⇒ 2012 rok – 4254,50 zł

⇒ 2013 rok – 2660,00 zł

⇒ 2014 rok – 6832,90 zł

⇒ 2015 rok – 2623,30 zł

⇒ 2016 rok – 4559,00 zł

⇒ 2017 rok – 4849,20 zł

⇒ 2018 rok – 4818,40 zł

⇒ 2019 rok – 5506,70 zł

⇒ 2020 rok – 2966,20 zł

Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 


UWAGA EMERYCI!

Od 2017 roku za pomocą specjalnego PIT-u emeryci mogą przekazać 1% tylko wskazując Organizację Pożytku Publicznego!

Emeryt już nie musi wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% będą wyglądały w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów, z tym że PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty.

PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę nadal wysyłać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inny organ rentowy (tu nic się nie zmienia). PIT-OP będzie więc uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie będzie musiał rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt wysyła do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, od 2004 roku mogą, niezależnie od swojej formy prawnej jaką jest np. bycie fundacją, stowarzyszeniem starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów.

(wykorzystano informacje ze strony www.ngo.pl)

 

Przekaż nam 1% swojego podatku!!!

To nic nie kosztuje i nigdy nie było TAKIE PROSTE!!!

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry