Tabliczka dla Ciebie – 2016

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w okresie od czerwca 2016 roku, przez cały czas trwania konkursu, a więc do 11 września 2016 roku promowało konkurs „Tabliczka dla Ciebie” oraz kutnowski System Informacji Miejskiej. Pierwotnie konkurs był ogłoszony na czas od 15 czerwca do 15 sierpnia 2016 roku, jednak na prośbę mieszkańców, z uwagi okres wakacyjny, został przedłużony do 11 września 2016 roku. Akcja polegała na upowszechnieniu nowoczesnego, spójnego  i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej  wśród mieszkańców, którzy byli zainteresowani zamieszczeniem na swoich posesjach tabliczki adresowej SIM bądź wymiany starej na nową poprzez dystrybucję w drodze otwartego i publicznego konkursu dwustu tabliczek SIM na budynki jednorodzinne.

TPZK skierowało swoją akcję do mieszkańców będących właścicielami domów jednorodzinnych w Kutnie.  Biorąc udział w konkursie i  spełniając określone warunki, można było wygrać  tabliczkę z numerem adresowym na swój dom. Wystarczyło poszukać  w swoim domowym archiwum  fotografię  przedstawiającą Kutno, życie  jego mieszkańców lub  wydarzenia  z naszego miasta, a następnie jej kopię  wraz z  wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  przekazać  do TPZK. Fotografia w wersji elektronicznej powinna była być zeskanowana  w rozdzielczości nie mniejszej niż 600 dpi w formacie jpg. Przesyłane pliki nie mogły  być większe niż 20 mb. Do konkursu można było zgłaszać dowolną  liczbę fotografii. W przypadku braku możliwości zeskanowania fotografii w domu prosiliśmy  o dostarczenie nam   fotografii w formie papierowej, którą  po zeskanowaniu  w naszej siedzibie od razu oddawaliśmy  właścicielowi. Sposób zgłaszania fotografii do konkursu: za pomocą poczty e-mail na adres:  konkurs@tpzk.eu; osobiście do siedziby organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20  (wtorki  16.00 -19.00).

W konkursie wyłoniono  186 laureatów.  Fotografie oceniała  komisja konkursowa w składzie:

  1. Marek Wójkowski – kolekcjoner fotografii Kutna i pocztówek kutnowskich
  2. Andrzej Olewnik – regionalista
  3. Dorota Bień – inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kutno
  4. Barbara Łuczak – regionalista

Na konkurs wpłynęły 272 fotografie, które przedstawiały mieszkańców Kutna,  ulice i zabudowania miasta, uroczystości miejskie i sytuacje rodzinne. Fotografie pokazywały czasy przedwojenne oraz powojenne. Komisja po obejrzeniu fotografii i dokonaniu ich analizy stwierdziła, że nie będzie stosowała wyróżnień. Wszyscy mieszkańcy, którzy przysłali fotografie zostali laureatami konkursu.

Tabliczki dla laureatów konkursu wykonała  Agencja Usługowo-Reklamowa PRIMDRUK Łukasz Puchalski z Kutna. Tabliczki SIM zostały wykonane zgodnie z koncepcją Systemu Identyfikacji Miejskiej przyjętej Uchwałą Rady Miasta Kutno nr XXX/320/13 w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno. Wymiary tabliczek wynosiły 300 mm x 300 mm. Został wykonany krótki film instruktażowy – w jaki sposób zamontować tabliczkę na domu i został umieszczony na stronie internetowej

W dniu 2 października 2016 roku w  godz. 14.00-15.30  w sali widowiskowej siedziby Kutnowskiego Domu Kultury przy ul. Żółkiewskiego 4 odbyło się uroczyste wręczenie tabliczek z numerami adresowymi mieszkańcom Kutna, którzy wygrali je w konkursie „Tabliczka dla Ciebie”.

Uroczystość została przygotowana i kompleksowo przeprowadzona przez TPZK. Do laureatów zostały wysłane zaproszenia. TPZK zapewniło oprawę medialną uroczystości.  Na uroczystość przybyło około 200 mieszkańców Kutna. W uroczystości udział wziął  Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński i  Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kutno dr Michał Adamski, którzy wręczali tabliczki mieszkańcom. Mieszkańcom  Kutna wchodzącym na salę widowiskową i oczekującym na  rozpoczęcie imprezy czas urozmaicała prezentacja fotografii przekazanych TPZK podczas konkursu wyświetlana na ekranie sceny. O godz. 14.00 zebranych powitała prezes TPZK Bożena Gajewska wraz z wiceprezesem Karolem Koszadą opowiadając o  projekcie „Kutno znaczone różami” i celu jakie przyświecały konkursowi, a było nim pozyskanie fotografii, by dokumentować historię Kutna i promowanie kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej. Laureatami konkursu były 186 osoby, na galę przybyło 121 laureatów wraz z osobami towarzyszącymi, którym wręczono tabliczki. Następnie zebrani mieli możliwość obejrzenia filmu instruktażowego, w jaki sposób najprościej zamocować tabliczkę na domu. Po obejrzeniu filmu przekazywano tabliczki z numerem adresowym laureatom. Wyczytywano numer adresowy domu i proszono właściciela domu o wejście na scenę po odbiór tabliczki. Zaproszono prezydenta i naczelnika na scenę i poproszono o wręczanie tabliczek. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością kutnowska królowa róż, która wręczała laureatom róże. Prezes TPZK poprosiła laureatów o zamontowanie tabliczek na domach lub ogrodzeniu i przysłanie  fotografii zamontowanej tabliczki na domu i zaprosiła na okolicznościowy różany tort, udekorowany tabliczką adresową, w kolorze SIM, który przygotowała Cukiernia Wasiakowie. Słodki catering serwowany był dla wszystkich zaproszonych na galę przez cukiernię na górnym holu Kutnowskiego Domu Kultury.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry