2021

31 października i 1 listopada w ramach XVIII kwesty kwestarze zbierali do puszek datki  na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społeczny Komitet na rzecz renowacji starych zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie wyraża podziękowanie zarówno kwestującym jak i darczyńcom. Dzięki Wam zebraliśmy kwotę  15.144,69 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto czterdzieści cztery  złotych 69/100).

 

Kwestowali z nami:

 • Senator Przemysław Błaszczyk,
 • Posłowie: Paulina Matysiak i Tadeusz Woźniak wraz z dyrektorem Biura Poselskiego Januszem Kołodziejskim,
 • Starosta Kutnowski Daniel Kowalik,
 • Wicestarosta Kutnowski Magdalena Krupińska-Kotulska,
 • członek zarządu Powiatu Kutnowskiego Jolanta Pietrusiak,
 • Przewodniczący Rady Miasta  Mariusz Sikora,
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorz Chojnacki,
 • Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno: Jacek Boczkaja i  Zbigniew Wdowiak,
 • Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska,
 • radni Rady Miasta Kutno Paweł Markiewicz, Robert  Feliniak,
 • członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad starymi zabytkowymi grobami na cmentarzu parafialnym w Kutnie: dyrektor Muzeum Zamek w Oporowie Anna Majewska-Rau z córką i  właściciel Pracowni Projektowo-Usługowej  Magbud Bogdan Krawczyk, dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski; prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego Mariola Grodnicka,  prezes  TBS  Jacek Urbaniak i Agnieszka Makuła, zastępca dyrektora Kutnowskiego Szpitala Samorządowego im. dr. Antoniego Troczewskiego Bartosz Serenda, Jan Krysiak,
 • członkowie Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność”: Marek Byczkowski i  Jolanta  Bujalska-Kowalczyk,
 • dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza Artur Ciurlej,
 • prezes Związku Emerytów i Rencistów w Kutnie Stanisław Braszczyński,
 • dziennikarka „Radia Victoria” Małgorzata Pietrusiak,
 • członkowie zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie: Marlena Kluk, Andrzej Zielonka,
 • członkowie TPZK: Danuta Ujazdowska, Jolanta Urbaniak, Grażyna Lesing-Pawłowska, Wiesław Kotliński, Tomasz Dębowski,  Anna Olczak, Marek Olczak, Michał Sinior, Barbara Wyrzykowska, Czesława i Włodzimierz Tecław, Martyna i Piotr Pajmel, Jadwiga Wiśniewska, Jan Dębski, Krzysztof Borkowski, Ryszard Narkiewicz, Stanisław Wojdecki, Sławomir Małas, R. Banasiak, Małgorzata Szymańska, Agnieszka Płocha, Jan Wasiak, Waldemar Kurowicki, Krystyna Warcikowska, Andrzej Wojtczak z córką Magdaleną Wojtczak, Halina Głogowska, Barbara Ratajczyk, G. Andrzejczak, Wanda Grzelak,  Teresa Jackowska, Elżbieta Zielska, Józef Stańczyk,  R. Banasiak, Krystyna Urbanek, Danuta Kawka, E. Nowicka, Leszek Szary, Krystyna  i Wiesław Staszewscy, Henryka Sieradzan, Halina Wastowska, Elżbieta Rojewska, Małgorzata Szymańska, Agnieszka Wilińska,
 • prawie 50 harcerzy Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego pod opieką Iwony Zawadzkiej i Agnieszki Ciesielskiej,
 • uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza pod opieką dyrektora  Artura Ciurleja: Małgorzata Babińska, Julia Brożek, J. Walicka, G. Piotrowska,
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  pod opieką M. Mierzwińskiej,
 • nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6: K. Kita i E. Pawłowska,
 • uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie pod opieką A. Tondyra-Plewa: J. Maciaszek, D. Wawrzyniak, R. Rzetelska, J. Baranowska,
 • Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1: K. Barańska, D. Król, P. Graczyk, P. Pawłowski, ? Szulc.

Kwestę w Kutnie organizowały członkinie zarządu TPZK: Barbara Borcińska, Bożena Gajewska, Ewa Grząślewicz, Barbara Łuczak, Elżbieta Żółtowska.

Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XVIII  kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr. Jerzemu Swędrowskiemu  i księżom z kutnowskich parafii  za pomoc – rozpropagowanie  naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem  kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację  kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

 

Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie  dzieła   ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności w 2022  roku  będziemy kontynuować  renowację i konserwację Kaplicy Grobowej Rodziny Oyrzanowskich.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry