Turystyczne walory Kutna na płótnie malowane – 2019

W ramach zadania publicznego zostały przeprowadzone warsztaty  malarskie przez profesjonalistę – artystę plastyka Żanettę  Kowalczyk-Gańko dla docelowej grupy 15 osób 50+, podczas których  uczestnicy warsztatów spróbowali namalować  atrakcyjne  turystycznie miejsca w Kutnie. Rekrutacja  nastąpiła poprzez stronę internetową TPZK  oraz kutnowskie informacyjne portale internetowe. TPZK opracowało regulamin uczestnictwa w warsztatach. Pierwsze zajęcia warsztatowe (teoretyczne) odbyły się Dworku Modrzewiowym – siedzibie TPZK w dniu 30 września 2019 roku. Pani Żanetta Kowalczyk-Gańko wprowadziła warsztatowiczów w świat sztuki malarskiej. Uczestnicy uzyskali  także profesjonalną pomoc w postaci indywidualnych wskazówek merytorycznych przez artystę plastyka prowadzącego warsztaty. Drugie zajęcia warsztatowe odbyły się w plenerze, a uczestnicy warsztatów kończyli swoje prace w Dworku Modrzewiowym z uwagi na  niesprzyjające warunki pogodowe. TPZK wypożyczyło 15 sztuk sztalug z Kutnowskiego Domu Kultury, na których uczestnicy warsztatów ustawili podobrazia, na których malowali kutnowską architekturę o walorze turystycznym. I tak zostały na płótnie namalowane  atrakcyjne  turystycznie miejsca w Kutnie.

Kutno nie posiada atrakcyjnych walorów turystycznych w postaci jezior, lasów, cennych  zabytków. Poprzez warsztaty malarskie pokazaliśmy to, co jest cennym kapitałem turystycznym Kutna  i pozostawić widok interesujących  obiektów architektonicznych na obrazach. Warte namalowania są np. Dworek Modrzewiowy, Willa dr Troczewskiego, Pałac Gierałty oraz Kaplica Mniewskich  położone w Parku Wiosny Ludów, Dworek Szomańskich, Kutnowski Dom Kultury  położony w Parku im. Romualda Traugutta, ulica Królewska, Pałac Holcmana itp.  A co wybrali  uczestnicy warsztatów? Popatrzcie…

Obrazy pokazaliśmy w dniu 3 października 2019 roku na wystawie organizowanej przez Muzeum Regionalne w Kutnie w Centrum  Seniora przy ul. Wyszyńskiego pn. „Mój świat w sztuce”, gdzie TPZK zorganizowało wernisaż poplenerowy i zaprosiło uczestników warsztatów. Podczas wernisażu uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów malarskich.

Uczestnicy przekazali swoje obrazy na rzecz TPZK (podpisane zostały umowy o przeniesieniu praw autorskich z każdym z uczestników warsztatów). 15 sztuk obrazów, które są rezultatem warsztatów i zadania publicznego zostały pokazane na wystawie organizowanej przez Muzeum Regionalne w Kutnie w Centrum  Seniora przy ul. Wyszyńskiego w dniu 3 października 2019 roku pn. „Mój świat w sztuce”. TPZK  zorganizował wernisaż prac podczas tej wystawy oraz zapewnił catering dla przybyłych na to wydarzenie gości. Zaproszeni zostali  autorzy prac, osoba prowadząca warsztaty oraz mieszkańcy Kutna zainteresowani sztuką. W spotkaniu udział wzięło około 60 osób. Podczas wernisażu uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów malarskich.

Poprzez warsztaty malarskie pokazaliśmy to, co jest cennym kapitałem turystycznym Kutna i pozostawiliśmy widok interesujących  obiektów architektonicznych   na  obrazach. Namalowane zostały takie obiekty, jak: Dworek Modrzewiowy, Willa dr Troczewskiego, Pałac Gierałty oraz Kaplica Mniewskich  położone w Parku Wiosny Ludów, Dworek Szomańskich,  Ratusz. Obrazy będą także prezentowane przez TPZK podczas wydarzeń kulturalnych związanych z turystyką i promocją miasta Kutna.

Organizatorem warsztatów malarskich pn. „Turystyczne walory Kutna na płótnie malowane” było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Warsztaty malarskie były  realizowane  w ramach  zadania publicznego Turystyczne walory Kutna na płótnie malowanewspółfinansowanego  z budżetu Prezydenta  Miasta Kutno.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry