Zasłużeni dla TPZK

Godność Honorowego Członka TPZK otrzymali:

Nagrodę Honorową „Amicus” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” otrzymali:

 • Urząd Miasta Kutno
 • Starostwo Powiatowe w Kutnie
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S.Żeromskiego w Kutnie
 • Muzeum Zamek w Oporowie
 • Intro-Druk, Barbara i Włodzimierz Żaczek
 • Mawex – Włodzimierz Pawłowski
 • Muzeum im.Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
 • TEVA – Kutno S.A.
 • Kutnowski Dom Kultury
 • Mavex Marek Michalski
 • Muzeum Regionalne w Kutnie
 • Hufiec ZHP Kutno
 • WSGK w Kutnie
 • Magbud Pracownia Projektowo-Usługowa Bogdan Krawczyk
 • Zespół Szkół nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie
 • Ksiądz  Prałat Stanisław Pisarek, Dziekan Kutnowski
 • Redakcja “Powiatowego Życia Kutna”
 • Andrzej  Olewnik
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
 • Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy w Kutnie
 • dr Jarosław Domagała

Regulamin Nagrody Honorowej „Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”

 1. Honorowa Nagroda „Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskej”, zwana dalej tytułem „Amicus TPZK”, stanowi najwyższe wyróżnienie, przyznawane przez to stowarzyszenieinstytucjom, organizacjomprzedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym, aktywnie współpracującym merytorycznie lub organizacyjnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, bądź wspierającym finansowo lub rzeczowo działalność statutową TPZK .
 2. W pierwszym roku nadawania tytułu „Amicus TPZK”, to jest w roku 2007, roku jego ustanowienia i roku jubileuszu 35-lecia istnienia i działalności TPZK liczba nadanych tytułów może być większa, nie może większa jednak niż dziesięć.
 3. Tytuł „Amicus TPZK” jest przyznawany corocznie.
 4. Ilość tytułów przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć jednego.
 5. Tytuł „Amicus TPZK” w sposób szczególny jest przyznawany co pięć lat z okazji kolejnego jubileuszu działalności TPZK.
 6. Ilość tytułów przyznanych w roku jubileuszowym nie może przekroczyć trzech.

Kutno, 23 sierpnia 2007 r., aneks z 15.11.2007r.

Honorową Nagrodę „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” otrzymali:

 • Grażyna Kin Rzymkowska
 • Henryk Lesiak
 • Maria Bednarek
 • Franciszka Gondek
 • Jadwiga Pukaczewska
 • Lechosław Kubiak
 • Barbara Dębicka
 • Andrzej Urbaniak
 • Piotr Pajmel
 • Tadeusz Witkowski
 • Maria Bryłka
 • Wanda Jaworska
 • Barbara Łuczak
 • Krystyna Prośniewska
 • Marek Wójkowski
 • Danuta Kawka
 • Bożena Gawin
 • Marianna Cięgowska
 • Stanisława Lesyng
 • Stanisław Lesyng
 • Mariola Baranowska
 • Edward Sobczak
 • Maria Misiak
 • Stanisław Hyży
 • Sławomir Małas
 • Jarosław Krysiak
 • Ryszard Narkiewicz
 • Mieczysław Mazur
 • Jolanta Bujalska-Kowalczyk
 • Ewa Łompieś
 • Jerzy Łompieś
 • Sylwester Marczak
 • Teresa Jackowska
 • Bożena Bartczak
 • Eugeniusz Leszewicz
 • Mirosława Kowalczyk
 • Andrzej Latos
 • Bronisław Marszewski
 • Zdzisława Rosińska
 • Maria Spera
 • Maria Wierzbicka
 • Danuta Ujazdowska
 • Mirosław Siemiński
 • Karol Puchalski

STATUT HONOROWEJ NAGRODY

„Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej”

§ 1

Honorowa Nagroda „Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” – zwana dalej „Złotą odznaką TPZK” – stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w społecznej działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

„Złota odznaka TPZK” przyznawana jest corocznie jako wyróżnienie indywidualne dla członków Towarzystwa z minimum 15-letnim nieprzerwanym stażem członkowskim.

Ilość nagród przyznawanych w jednym roku nie może przekroczyć trzech, w roku jubileuszowym – co pięć lat – pięciu.

W pierwszym roku nadania, to jest w roku 2007, z okazji jubileuszu 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ilość nadań nie może przekroczyć piętnastu.

§ 2

„Złota odznaka TPZK” wykonana jest ze złoconego mosiądzu, w formie kwadratu ze stylizowanymi literami: TPZK, będącymi skrótem nazwy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Odznaka posiada wymiary: 1,5 cm x 1,5 cm.

Odznaka mocowana jest na szpilce.

§ 3

Potwierdzeniem nadania „Złotej odznaki TPZK” jest dyplom, którego wzór graficzny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

Numerację odznak i dyplomów jest zgodna z kolejnością ich nadawania.

§ 4

Odznaki i dyplomy „Złotej odznaki TPZK” są numerowane.

Numeracja odznak i dyplomów jest zgodna z kolejnością ich nadania.

§ 5

Wnioski o przyznanie „Złotej odznaki TPZK” składają: Zarząd TPZK oraz grupy członków TPZK.

§ 6

Wnioski o przyznanie „Złotej odznaki TPZK” rozpatrywane są na posiedzeniu Zarządu TPZK, w obecności więcej niż ½ jego składu osobowego.

§ 7

Ogłoszenie decyzji Zarządu TPZK oraz wręczenie „Złotych odznak TPZK” odbywa się raz w roku, podczas Koncerty Noworocznego.

W latach jubileuszowych – co pięć lat – wręczenie odznak odbywa się w trakcie trwania głównej uroczystości jubileuszowej TPZK – Koncertu Galowego. Termin uroczystości wręczenia „Złotej odznaki TPZK” ustala Zarząd TPZK.

§ 8

Wniosek w sprawie osoby, która nie otrzymała nagrody, może być powtórnie rozpatrywany, w wypadku jego ponowienia przez wnioskodawcę w następnym roku.

§ 9

Decyzję w sprawie postanowień zmiany niniejszego statutu podejmuje Zarząd TPZK zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ jego składu osobowego.

§ 10

Niniejszy statut przyjęto na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w dniu 23 sierpnia 2007 roku i z tym dniem wchodzi w życie. Kutno, 23 sierpnia 2007 r.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry