Sekcja rzeźbiarska

Rzeźba po kutnowsku

Położenie geograficzne, specyfika krajobrazu, przesłanki historyczne, a także różnorodne elementy kultowe i wierzeniowe ziemi łęczyckiej miały decydujący wpływ na powstanie i rozwój jej odrębnej kultury ludowej, której wyznacznikami stały się swoiste elementy plastyczne i literackie. Ludowa fantazja, wierzenia i przesądy tłumaczyły wszelkie niezrozumiałe i niejasne zjawiska działaniem sił nadprzyrodzonych. Zmiany społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i techniczne, zachodzące w Polsce szczególnie silnie na przełomie XVIII i XIX wieku, jak również obie wojny światowe wpłynęły na dotychczasowy wizerunek regionu i losy jego mieszkańców. Przemianom uległy wszystkie dziedziny życia, w tym także dziedzictwo kulturowe. Aktualny stan i obraz kultury ludowej jest wynikiem długotrwałego procesu zachodzącego także i dziś, w wyniku którego nastąpił nieodwracalny rozkład i zanik poszczególnych jej dziedzin. Wiele niepowtarzalnych zjawisk i tradycji odeszło bezpowrotnie, inne udało się udokumentować i zachować w zbiorach muzealnych. Jeszcze inne dziedziny kultury ludowej trwają do dziś, nie poddając się tendencjom zanikowym. Rzeźbiarze współcześni nawiązują do dawnych wzorów, wierzeń i obrzędów religijnych. Dziś grono kutnowskich rzeźbiarzy skupia około dwudziestu osób. Jest to chyba jedyna dziedzina, w której nie brakuje następców i kontynuatorów rodzinnych pasji. I co istotne pracując i tworząc przez wiele lat bardzo blisko siebie, wytworzyli niepowtarzalny styl, ujmując go niejako w reguły. Obecnie mówimy już o kutnowskiej szkole rzeźbienia, o kutnowskiej metodzie, promieniującej na bliższą i dalszą okolicę.

Ukształtowany specyficzny „styl kutnowski” rzeźbiarstwa, charakteryzuje się spiętrzeniem w horyzontalnym układzie kilku rzędów figur zawartych w jednej bryle. Styl kutnowski to specyficzna tematyka, forma, barwa. Termin „styl kutnowski” wszedł na stałe do języka teoretyków i kolekcjonerów sztuki ludowej. Rzeźby wykonane przez jego twórców znajdują się w kolekcjach na całym świecie. Około 40 lat temu trzech panów zapoczątkowało ten styl, m.in. Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiński i Andrzej Wojtczak. Ich twórczość rzeźbiarska miała ogromny wpływ na kształtowanie specyficznego „stylu kutnowskiego” rzeźbiarstwa.

Muzeum Regionalne w Kutnie zorganizowało wystawę stałą „Rzeźby po kutnowsku” i jest ona prezentowana w piwnicach Ratusza od 28 marca 2008 roku. „Rzeźba po kutnowsku” to ekspozycja poświęcona w całości naszemu lokalnemu bogactwu kulturowemu, jakim jest rzeźba ludowa. Na wystawie zaprezentowanych zostało około trzydziestu twórców, których rzeźby znane są nie tylko w skali kraju, ale Europy i świata. Rzeźba w regionie kutnowskim żyje już ponad 30 lat i reprezentowana jest przez osoby należące do pierwszej czołówki rzeźbiarzy nieprofesjonalnych: Tadeusza Kacalaka, Andrzeja Wojtczaka, Antoniego Kamińskego, Andrzeja Cichonia, Zbigniewa Szczepańskiego i wielu innych. Na wystawie obejrzeć można utrwalone w drewnie nie tylko postaci świętych, sceny Wystawa stała „Rzeźba po kutnowsku”

Wystawa „Rzeźba po kutnowsku” prezentuje muzealną kolekcję rzeźb współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu. Wśród zgromadzonych na wystawie rzeźb wyróżnić należy cztery zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to przedstawienia motywów sakralnych, w której dominują rzeźby Chrystusa Frasobliwego, wizerunki Matki Boskiej, postaci świętych, Pasje, Piety oraz Szopki Bożonarodzeniowe. Druga grupa dotyczy przedstawień związanych z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na roli. Trzecia to postać Diabła Boruty zaprezentowana w różnych wcieleniach, natomiast ostatnia, czwarta grupa obejmuje tematykę historyczną, ukazując ważne postaci i wydarzenia z dziejów Polski.

Obecnie grono aktywnie działających kutnowskich rzeźbiarzy to liczba sięgająca około dwudziestu twórców. Większość z nich posiada znaczący dorobek twórczy. Rzeźby prezentują na wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez muzea, instytucje kultury, stowarzyszenia, galerie, dlatego ich prace zobaczyć można w kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych zarówno w kraju jak i za granicą.

 

W skład sekcji rzeźbiarskiej wchodzą:
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry