2016

Wykonano najpilniejsze prace przy nagrobku Henryka Gzowskiego w Krośniewicach

Osoby odwiedzające miejscowy cmentarz mogą ocenić, jak zostały wykorzystane środki z I krośniewickiej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Zbiórka odbyła się 1 listopada 2015 r., a dzięki niej udało się zebrać 4127,11 zł. Fundusze przeznaczono na prace konserwatorskie przy pomniku Henryka Gzowskiego.

Images: HENRYK GZOWSKI 1.jpg

W ubiegłym roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej podjęło działania na rzecz ratowania zabytkowych grobów na krośniewickim cmentarzu. Z inicjatywy członków TPZK Julity Szczepankiewicz i Grzegorza Dębskiego oraz wsparciu TPZK i władz samorządowych Krośniewic odbyła się po raz pierwszy zbiórka na odnowę cennych obiektów pamięci. Pomysł zyskał akceptację społeczności, która hojnie wspomogła akcję. Również bez udziału wielu wolontariuszy nie udałoby się osiągnąć tego zamierzenia.

Pod koniec roku – 21 grudnia 2015 r.- na cmentarzu parafialnym spotkali się przedstawiciele zainteresowanych stron, a byli to: burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman, ks. Sławomir Skowronek, prezes TPZK Bożena Gajewska, konserwator dzieł sztuki Maria Próchniewska, dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Grzegorz Dębski oraz nauczyciel ZS nr 1 w Krośniewicach Julita Szczepankiewicz. Wówczas podjęto decyzję, który spośród tak wielu cennych pod względem artystycznym i historycznym pomników powinien zostać poddany renowacji. Zdecydowano. że zostanie odrestaurowany pomnik Henryka Gzowskiego, obywatela ziemskiego, ufundowany przez jego żonę ok. 1875 r.

Images: HENRYK GZOWSKI 2.JPG

Grób jest usytuowany przy głównej alei cmentarza. Ma formę pochyło zasklepionego sarkofagu, osadzonego na lwich łapach okrytych liśćmi akantu. Cokół i sarkofag wykonano z piaskowca, zaś tablicę inskrypcyjną o bogato profilowanych krawędziach, wykuto w białym marmurze. Wklęsłe liternictwo pierwotnie wypełnione było stopem metalu, do dziś przetrwała tylko jedna z liter (R przy dacie śmierci). Wyszukana forma, czerpiąca z wzorców klasycystycznych wraz z doskonałością wykonania, stanowią coraz rzadszą pamiątkę, nie tylko po dawnym rzemiośle kamieniarskim, ale również po wysokiej kulturze tradycji pochówku, jaką podtrzymywali nasi niedawni przodkowie.

– Zebrane środki pozwoliły na wykonanie najpilniejszych prac. Pomnik został oczyszczony z wykorzystaniem wielu metod zarówno chemicznych jak i fizycznych. Oczyszczenie jest jednym z najistotniejszych działań konserwatorskich. Zalegające na pomniku nawarstwienia atmosferyczne i biologiczne są nie tylko szpecące, ale powodują przyspieszone niszczenie, chociażby poprzez zawilgacanie czy wytrawianie minerałów skałotwórczych – mówi Maria Próchniewska, konserwator w specjalizacji rzeźba kamienna i elementy architektoniczne.

Images: HENRYK GZOWSKI 3.jpg
Sarkofag po pracach konserwatorskich prezentuje się okazale. Jednak do wykonania prac restauratorskich, dzięki którym pomnik Henryka Gzowskiego odzyskałby pełnię estetyki, potrzebne są dalsze środki. W drugim etapie prac przewidziana jest między innymi rekonstrukcja metalowego wypełnienia liter, a także impregnacja kamienia przed szkodliwym działaniem opadów (tzw. hydrofobizacja).
Współpraca zapoczątkowana przez TPZK z władzami samorządowymi i kościelnymi przyniosła wymierne korzyści i będzie kontynuowana w przyszłości. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej liczy również na zaangażowanie społeczności lokalnej, która interesuje się losem zabytków na miejscowym cmentarzu. Mieszkańcy potwierdzili to podczas rozmów w czasie trwania kwesty, jak i prac konserwatorskich przy grobie na cmentarzu. -Życzliwość i duże zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony odwiedzających cmentarz, z jakimi spotykałam się w czasie wykonywania prac, są dowodem potrzeby pielęgnowania własnej historii, a także żywej świadomości społecznej mieszkańców Krośniewic – dodaje Maria Próchniewska.

II kwesta w Krośniewicach

Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 5.JPG Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 6.JPG

Pomimo niepogody, w dniu 1 listopada 2016 r. odbyła się na krośniewickim cmentarzu parafialnym kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobów. Podczas zbiórki przeprowadzonej w godzinach 9.00-15.00 udało się zebrać 2.645,51 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 51/100). Efekt tegorocznej kwesty nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie krośniewickich wolontariuszy i ofiarność osób odwiedzających groby najbliższych.

Kwesta została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wzięli w niej udział członkowie TPZK: Anna Chmielecka krośniewicka radna, Bożena Maślana, Julita Szczepankiewicz nauczyciel bibliotekarz ZS nr 1 w Krośniewicach , Grzegorz Dębski dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach i Beata Wojciechowska. Akcję wsparły też osoby rozumiejące potrzebę dbania o miejsca pamięci.
Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 1.JPG Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 3.JPG

Images: KWESTA 2016 KROSNIEWICE 2.JPG

A byli to krośniewiccy radni: Marek Smolczewski, Paweł Górnik, Andrzej Konwerski oraz dyrektor Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach Jadwiga Jóźwiak. Kwestowali również nauczyciele: Roma Kłopska, Małgorzata Stasiak, Aleksandra Grzelak, Małgorzata Wiśniewska i Tomasz Sobczak (SP nr 1 w Krośniewicach), Beata Sochala i Tomasz Szczygieł  (ZS nr 1 Krośniewicach), Renata Zemło, Katarzyna Jaworska, Iwona Szczygieł, Alicja Czachorowska, Katarzyna Ślusarczyk, Krystyna Marciniak i Anna Grzebielucha (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), instruktor GCKSiR w Krośniewicach Jolanta Zagajewska oraz Zdzisława Ciećwierz. W zbiórce wzięła także udział młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach: Zofia Chmielecka, Gerard Zduńczyk, Oliwia Gmerek, Aleksandra Łuczak, Wiktoria Bzdurska, Patrycja Bednarek, Szymon Dzikowski, Jakub Dudzik, Klaudiusz Dzięgielewski, Hubert Witczak, Michalina Borzuchowska. Kwestującym często towarzyszyli członkowie rodzin.
– Z pieniędzy zebranych w zeszłorocznej kweście przeprowadzono pierwszy etap prac konserwatorskich przywracający pierwotny wygląd pomnika Henryka Gzowskiego z 1875 r., obywatela ziemskiego – mówi Julita Szczepankiewicz koordynator krośniewickiej kwesty. – Grób oprócz zabytkowego charakteru posiada unikatowy wygląd. Po częściowym odnowieniu sarkofagu mieszkańcy zwrócili uwagę na jego walory architektoniczne.

Pieniądze zbierane podczas krośniewickich kwest przyczynią się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych. Część cennych grobów bezpowrotnie uległa zniszczeniu, jednak społeczność lokalna może uratować istniejące nagrobki.

Organizatorzy dziękują ks. kan. magistrowi lic. Jackowi Drzewieckiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego oraz burmistrzowi Krośniewic Juliannie Barbarze Herman za wszelka pomoc okazaną przy organizacji kwesty oraz osobom biorącym udział w zbiórce.

Images: PROTOKOL KEWSTA KROSNIEWICE 2016.jpg

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry