Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej powstał w roku 2002. Jest ogólnopolskim związkiem towarzystw regionalnych, kontynuującej idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, której początki sięgają roku 1981, gdy zawiązała się niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce. Głównymi celami Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest: rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej; wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego; szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Decyzją VI Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury został ustanowiony medal im. Aleksandra Patkowskiego.  Medal im. Aleksandra Patkowskiego jest najwyższym odznaczeniem regionalistycznym przyznawanym przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Medal przyznawany jest osobom fizycznym, instytucjom oraz Towarzystwom wybitnie zasłużonym  dla idei regionalizmu.

Aleksander Patkowski (1890-1942) nazywany jest „ojcem regionalizmu polskiego”. Był propagatorem idei otwartego, aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, pedagogiem i pisarzem. Miał przyjaciół we wszystkich środowiskach społecznych. Przyjaźnił się ze Stefanem Żeromskim, Aleksandrem Janowskim, Franciszkiem Bujakiem, Stanisławem Trauguttem, Mieczysławem Limanowskim. Szczególna zażyłość łączyła go ze Stefanem Żeromskim.

Patkowski stworzył polską odmianę regionalizmu jako szczególnego rodzaju ruchu umysłowego mającego na celu rozwój kulturalny, gospodarczy i społeczny prowincji, ruchu zrodzonego z umiłowania ziemi rodzinnej, z szacunku dla jej historii, tradycji i jej mieszkańców. Ten wybitny regionalista w myśl hasła: od poznania swojego regionu, do poznania swojego kraju, krzewił idee krajoznawstwa i regionalizmu. To z jego inicjatywy zwołano I Polski Kongres Regionalizmu.

25 września każdego roku obchodzimy  jedno z najważniejszych świąt  dla polskich regionalistów – Dzień Regionalizmu, ustanowiony 25 września 1994 roku na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu.

⇒ Więcej na stronie: http://regionalizmpolski.pl/

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry