Regionalia

Wykaz publikacji TPZK w latach 1972-2020 (chronologicznie)
 1. Andrzej Stelmaszewski, „Spółdzielczość mieszkaniowa w Kutnie w latach 1958-1978”, TPZK, Kutno 1978.
 2. Henryk Lesiak, „Dr Antoni Troczewski. Lekarz i działacz społeczny”, TPZK, Kutno 1984.
 3. Danuta Miszewska, „Kutno w statystyce”, TPZK, Kutno 1986.
 4. Henryk Lesiak, „Prasa kutnowska w latach 1918-1939, cz. I”, TPZK, Kutno 1986.
 5. Ignacy Szymański, „Wspomnienia z dawnego Kutna”, TPZK, Kutno 1986.
 6. „Spis telefonów mikroregionu kutnowskiego”, TPZK, Kutno 1986.
 7. „Kutno na starej fotografii”, praca zbiorowa, TPZK, Kutno 1986.
 8. Henryk Lesiak, „Kutno w latach 1910-1926 na podstawie lokalnej prasy”, TPZK, Kutno 1990.
 9. Czesław Widelski, Andrzej Olewnik, „Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej”, TPZK, Kutno 1993.
 10. „Kutno na starej pocztówce”, praca zbiorowa, TPZK, Kutno 1993.
 11. Henryk Lesiak, „Kutno w latach 1927-1939”, TPZK, Kutno 1995.
 12. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom I, TPZK, Kutno 1997.
 13. Andrzej Urbaniak, „Cukrownia „Ostrowy” S. A. w latach 1847-1997”, TPZK, Kutno 1997.
 14. Andrzej Urbaniak, „Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy cukrowni ”Ostrowy” S. A. w latach 1908-1998”, TPZK, Kutno 1998.
 15. Andrzej Urbaniak, „Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „Exdrob” w latach1948-1998”, TPZK, Kutno 1998.
 16. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom II, TPZK, Kutno 1998.
 17. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom III, TPZK, Kutno 1999.
 18. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom IV, TPZK, Kutno 2000.
 19. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 1999”, tom I, TPZK, Kutno 2000.
 20. Stanisław M. Zajączkowski, „Sieć parafialna na obszarze przedrozbiorowego powiatu orłowskiego do początków XVI wieku”, TPZK, Kutno 2001.
 21. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom V, TPZK, Kutno 2001.
 22. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2000”, tom II, TPZK, Kutno 2001.
 23. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom VI, TPZK, Kutno 2002.
 24. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2001”, tom III, TPZK, Kutno 2002.
 25. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2002”, tom IV, TPZK, Kutno 2003.
 26. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom VII, TPZK, Kutno 2003.
 27. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom VIII, TPZK, Kutno 2004.
 28. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2003”, tom V, TPZK, Kutno 2004.
 29. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom IX, TPZK, Kutno 2005.
 30. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2004”, tom VI, TPZK, Kutno 2005.
 31. Jan Józefecki, Piotr Stasiak, „Krośniewice. Dzieje miasta i okolicy (od średniowiecza do 1945 r.)”, TPZK, Krośniewice 2005.
 32. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom X, TPZK, Kutno 2006.
 33. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2005”, tom VII, TPZK, Kutno 2006.
 34. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2006”, tom VIII, TPZK, Kutno 2007.
 35. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XI, TPZK, Kutno 2007.
 36. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XII, TPZK, Kutno 2008.
 37. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2007”, tom IX, TPZK, Kutno 2008.
 38. „Bez tytułu… ?”, praca zbiorowa, TPZK, Kutno 2009.
 39. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XIII, TPZK, Kutno 2009.
 40. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2008”, tom X, TPZK, Kutno 2009.
 41. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2009”, tom XI, TPZK, Kutno 2010.
 42. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XIV, TPZK, Kutno 2010.
 43. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XV, TPZK, Kutno 2011.
 44. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2010”, tom XII, TPZK, Kutno 2011.
 45. „Gdy dziadkowie byli dziećmi…”, praca zbiorowa, TPZK, Kutno 2011.
 46. red. Karol Koszada, praca zbiorowa, „40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 1972-2012”, TPZK, Kutno 2012.
 47. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2011”, tom XIII, TPZK, Kutno 2012.
 48. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVI, TPZK, Kutno 2012.
 49. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2012”, tom XIV, TPZK, Kutno 2013.
 50. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVII, TPZK, Kutno 2013.
 51. Kazimierz Ciążela, „Rymowanki z przesłaniem… i bez też…”, TPZK, Kutno 2013.
 52. „Bibliografia powiatu kutnowskiego za rok 2013”, tom XV, TPZK, Kutno 2014.
 53. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XVIII, TPZK, Kutno 2014.
 54. Tadeusz Witkowski, „Czołowi lekkoatleci środkowej Polski”, TPZK, Kutno 2015.
 55. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XIX, TPZK, Kutno 2015.
 56. Andrzej Latos, „Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie”, TPZK, Kutno 2015.
 57. red. Maciej Kaźmierczak, Dawid Stanowski, praca zbiorowa, „Literackie Kutno. Antologia opowiadań 2015”, TPZK, Kutno 2015.
 58. red. Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska, Bożena Gajewska, praca zbiorowa, „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”, TPZK, Kutno 2016.
 59. Ewa Marta Kacprzyk, „Samorząd kutnowski w latach 1990-1994. Kampania, wybory i działalność Rady Miejskiej I kadencji”, TPZK, Kutno 2016.
 60. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XX, TPZK, Kutno 2016.
 61. Barbara Łuczak, „Bibliografia zawartości rocznika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” za lata 1997-2016, tomy I-XX”, TPZK, Kutno 2016.
 62. “Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców”, TPZK, 2017.
 63. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXI, TPZK, Kutno 2017.
 64. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXII, TPZK, Kutno 2018.
 65. red. Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska, Bożena Gajewska, praca zbiorowa, „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”, tom 1, TPZK, Kutno 2018.
 66. red. Karol Koszada, Elżbieta Świątkowska, Bożena Gajewska, praca zbiorowa, „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”, tom 2, TPZK, Kutno 2018.
 67. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXIII, TPZK, Kutno 2019.
 68. Kazimierz Ciążela, „Przemijanie. Rymowanki na bis…”, TPZK, Kutno 2019.
 69. „Rowerem wzdłuż granic Kutna”, mapa Kutna, TPZK, Kutno 2020.
 70. red. Grażyna Baranowska, „Archeologia pamięci. Kutno. Portrety mieszkańców, portrety epoki”, TPZK, Kutno 2020.
 71. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXIV, TPZK, Kutno 2020.
 72. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXV, TPZK, Kutno 2021.
 73. “Bibliografia Zawartości „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” tomy I-XXV za lata 1997-2021”, TPZK, Kutno 2021.
 74. „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, tom XXVI, TPZK, Kutno 2022.

   


Medale kutnowskie

 

Medalierstwo opisuje się jako dziedzinę, która stanowi połączenie sztuk plastycznych  i rzemiosła. Obejmuje ona głównie wykonywanie drobnych form rzeźbiarskich w formie medali, najczęściej bitych w celu uczczenia jakiś wydarzeń lub jakiejś osoby. Tego typu medale są określane mianem okolicznościowych. I tak doskonały przykładu medalu okolicznościowego stanowi kutnowski medal wydany z okazji uczczenia 600-lecia otrzymania przez miasto praw targowych.

Sztuka dekoracyjna jaką jest medalierstwo łączy numizmatykę, złotnictwo i sztuki piękne. Same zaś medale, według źródeł encyklopedycznych, wywodzą się z numizmatyki, albowiem rozwój medali obserwujemy wraz z rozwojem bicia monet. Medale niejako pochodzą od monety koronacyjnej, różnią się zaś brakiem nominału. Często więc pasja, jaką jest numizmatyka, idzie w parze z kolekcjonowaniem medali okolicznościowych. Medale upamiętniają wyobrażenia osób, symbole, napisy, zdarzenia, przedstawiają nawet strofy wierszy czy znane cytaty z literatury. Te małe dzieła sztuki bywają okrągłe lub wieloboczne, dwustronne (posiadają awers i rewers), lub w niektórych wypadkach jednostronne. Inne nazwy pod jakimi medale funkcjonują to: medaliki, żetony, sztony, marki, plakietki, plakiety, medaliony, odznaki. Jeśli są większe niż 5-20 centymetrów średnicy mogą też być wykonane z kamienia lub stiuku. Natomiast rodzaje medali jakie rozróżniamy to: okolicznościowe, prywatne, religijne, królewskie.

TPZK zainicjowało akcję bicia medali pamiątkowych o zasięgu krajowym. Medale okolicznościowe bite były w dwóch seriach. Pierwsza z nich to tzw. seria „Generalska”, druga – „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”. Dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, każdy kolekcjoner przedmiotów, dokumentów i pamiątek związanych z Ziemią Kutnowską, może pochwalić się również całkiem pokaźnym i interesującym zbiorem medali. Zaprojektowali je polscy artyści medalierzy: Ewa Olszewska Borys, Stanisława Wątróbska-Frindt, Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz oraz Robert Kotowicz.

Twórcą dużej ilości projektów medali kutnowskich jest polski rzeźbiarz Grzegorz Kowalski, student warszawskiej ASP (lata 1959-1965), uczeń prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. W 1991 roku otrzymał tytuł profesora i poświęcił się między innymi pracy wykładowcy na warszawskiej ASP. W latach 1972-1980 związany był z Galerią Repassage. Otrzymał Wawrzyn Olimpijski Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Nagrodę Związku Artystów Plastyków za „Najlepszą grafikę roku”. W późniejszych latach jego uczniowie utworzyli nieformalną grupę artystów zwaną Pracownią Kowalskiego.

Prace mentora Grzegorza Kowalskiego – Janusza Jarnuszkiewicza, zawsze odznaczały się dużymi walorami plastycznymi. Do kunsztu rzeźbiarza, urodzonego w 1919 roku, przyczyniła się nauka pobierana u Franciszka Kalfasa w Krakowie. Następnie Jarnuszkiewicz uczył się w Warszawie. Studia ukończył po wojnie w warszawskiej ASP, pracował tam jako profesor i kierownik katedry rzeźby. Projektował nie tylko medale, uprawiał też rzeźbę pomnikową oraz grafikę. Janusza Jarnuszkiewicza uważa się za artystę o dużej indywidualności  i wrażliwości, w medalierstwie lanym i figuratywnym jakie uprawiał, posługiwał się stylizacją, a nawet półabstrakcjami. W medalach menniczych starał się zrywać z rutyną, wprowadzać nowe formy i rozwiązania techniczne.

Odmiennie zarysowuje się twórczość Ewy Olszewskiej-Borys, absolwentki warszawskiej ASP. Studiowała medalierstwo pod kierunkiem prof. Zofii Demkowskiej (1919-1991). Dyplom uzyskała w 1966 roku, oprócz medali lanych i bitych była też autorką rzeźb oraz ceramiki.

Należy wspomnieć o jeszcze jednej autorce kutnowskich medali kolekcjonerskich – Stanisławie Wątróbskiej, absolwentce warszawskiej ASP, projektantce wieli medali i monet (była niegdyś główną projektantką Mennicy Warszawskiej).

Towarzystwo przy współpracy z wieloma artystami projektantami wydało łącznie 29 medali.

 

⇒ Seria „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”

 • STEFAN ŻEROMSKI – PATRON MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W KUTNIE
 1. A. popiersie pisarza, trzy czwarte w lewo, po prawej napis STEFAN/ŻEROMSKI/1864 – 1925.
 2. R. otwarta stylizowana księga, poniżej „kaganek oświaty” i rozprzestrzeniające się promienie, w otoku napis: 50 ROCZNICA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUTNIE oraz daty”: 1931 – 1981.
 3. Sygnowany na awersie monogramem – GK (Grzegorz Kowalski). Wybity w mennicy Warszawskiej.
 4. Edycja pierwsza 1981 rok: Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – szt. 50, tombak patynowany szt. 1000. Emitent koło Przyjaciół NBP im. S Żeromskiego w Kutnie. Inicjatywa i projekt ideowy: L. Kubiak i H. Lesiak.

 

 • DOKTOR ANTONI TROCZEWSKI
 1. A. popiersie trzy czwarte w lewo, obok napis: DR.ANTONI/TROCZEWSKI/1862 – 1928
 2. R. pionowo gałązka dębowa i poziomy napis: DR ANTONI TROCZEWSKI/WYBITNY LEKARZ/KRZEWICIEL OŚWIATY/SPOŁECZNIK I GORĄCY/PATRIOTA HONOROWY/OBYWATEL KUTNA/TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ/ZIEMI KUTNOWSKIEJ
 3. Sygnowany na awersie inicjał – GK (Grzegorz Kowalski). 1981 Projektował i wykonał Grzegorz Kowalski.
 4. Æ 70 mm, tombak patynowany – 500 sztuk. Wznowiony w 1984 roku, w nakładzie 300 szt. Inicjatywa i projekt ideowy: L. Kubiak i H. Lesiak.

 

 • W 120. ROCZNICĘ POBYTU RZĄDU NARODOWEGO W KUTNIE
 1. A. w centrum, na płaszczu gronostajowym trzy herby: Polski, Litwy i Rusi. Wyżej korona szarfa z napisem: BOŻE ZBAW POLSKĘ i krzyż nad całością, niżej napis: WOLNOŚĆ/RÓWNOŚĆ/NIEPODLEGŁOŚĆ, dwie skrzyżowane szable, na ich przecięciu tabliczka z datą: 1863, w otoku napis: W 120 ROCZNICĘ POBYTU RZADU NARODOWEGO W KUTNIE 22 – 25 I 1863, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJ
 2. R. grupa powstańców przy kuciu kos. Po lewej napis ARTUR/GROTTGER/”KUCIE KOS”/1863
 3. Sygnowany na rewersie – GK (Grzegorz Kowalski). Projektował i wykonał Grzegorz Kowalski
 4. Æ 70 mm. Tombak srebrzony i oksydowany – 100 szt. Patynowany – 900szt. Inicjatywa i projekt ideowy przy powstawaniu medalu należał do L. Kubiaka i H. Lesiaka.

 

 • GEN. TADEUSZ KUTRZEBA (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia głównodowodzącego zgrupowaniem wojsk Armii „Poznań” i „Pomorze” w dniach bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939r.)
 1. A. popiersie trzy czwarte w lewo. W otoku: GENERAŁ TADEUSZ KUTRZEBA 1886 – 1947
 2. R. orzeł na cokole, na tle napisu: ŁĘCZYCA/KUTNO/PIĄTEK/ŁOWICZ/SOCHACZEW/BITWA NAD BZURĄ. Wyżej data: 9 – 20 IX, niżej 1939. Na cokole: TOWARZYSTWO/ PRZYJACIÓŁ/ZIEMI/KUTNOWSKIEJ
 3. Sygnowany na rewersie – GK (Grzegorz Kowalski). Projektował i wykonał Grzegorz Kowalski.
 4. Æ 70 mm. Tombak srebrzony i oksydowany – 300 szt.  Patynowany – 400 szt. Inicjatywa i projekt ideowy: L. Kubiak I H. Lesiak.

 

 • 75 -LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO (medal okolicznościowy wybity z okazji 75-lecia powstania w Kutnie pierwszej ogólnokształcącej szkoły średniej).
 1. A. orzeł trzymający w szponach szarfę z napisem: JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA. Niżej armata, sztandary, obelisk. W otoku napis: 75 LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO KTNO.
 2. R. półpostać w mundurze trzy czwarte w prawo. Wyżej stylizowany napis w półkolu: GEN. JAN HENRYK DĄBROWSKI 1755 – 1818
 3. Sygnowany na rewersie – monogram GK (Grzegorz Kowalski). Projektował i wykonał Grzegorz Kowalski
 4. Æ 70 mm. Tombak złocony – 5 szt., srebrzony i oksydowany – 300 szt., patynowany – 300szt. Emitent: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno. Inicjatywa i projekt ideowy: L. Kubiak I H. Lesiak

 

Z inicjatywy TPZK powstał jeszcze medal, przedstawiający na awersie postać J. H. Dąbrowskiego na koniu – w otoku napis Henryk Dąbrowski 1755 – 1818, rewers zaś przedstawia gmach szkoły oraz podpis Gimnazjum i Liceum im. J.H. Dąbrowskiego.

 

 • JAN KASPROWICZ – XXX LAT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W KUTNIE (medal okolicznościowy wybity z okazji powstania w Kutnie II LO i nadania imienia Jana Kasprowicza).
 1. A. w dużym, kolistym centrum krajobraz górski i napis: PODPORĄ CI BĘDZIE I BRZASKIEM/TA ZIEMIA TAK BUJNA, TAK ŻYZNA/NIĄ CI JA JESTEM, NA ZAWSZE/TWA UKOCHANA OJCZYZNA/JAN KASPROWICZ/”KSIĘGA UBOGICH” XL. W otoku: XXX – LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KASPROWICZA W KUTNIE 1984
 2. R. popiersie trzy czwarte w prawo. Po prawej napis: JAN/KASPRO/WICZ/1860 – 1928.
 3. Sygnowany na R. : JJ (Jerzy Jarnuszkiewicz). Projektował i wykonał Jerzy Jarnuszkiewicz
 4. Æ 70 mm. Tombak złocony – 15 szt., srebrzony i oksydowany – 350 szt., patynowany – 450 szt. Inicjatywa i projekt ideowy: Cz. Widelski i St. Szymański.

 

 • GENERAŁ FRANCISZEK WŁAD (medal okolicznościowy poświęcony pamięci dowódcy 14 DP Armii „Poznań”, który poległ w Bitwie nad Bzurą pod Witkowicami 18 września 1939 roku).
 1. popiersie trzy czwarte w lewo w otoku napis: GEN. FRANCISZEK WŁAD, 1888 + 18.IX.1939.WITKOWICE
 2. grupa żołnierzy idących do ataku. Niżej znak TPZK. W otoku napis: POLEGŁYM W BITWIE NAD BZURĄ 1939. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓL ZIEMI KUTNOWSKIEJ 1984.
 3. Sygnowany na rewersie – monogram GK (Grzegorz Kowalski). Projektował i wykonał: Grzegorz Kowalski.
 4. Æ 70 mm. Tombak patynowany – 1000 szt. Emitent: Koło Przyjaciół Biblioteki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie, Kutno. Inicjatywa i projekt ideowy: L. Kubiak i H. Lesiak.

⇒ Seria “Generalska”

 • GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. bryg. Dowódcy 15 DP wchodzącej w skład armii „Pomorze” uczestniczącej w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku).
 1. A. Popiersie trzy czwarte w lewo. W otoku napis: GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI D-CA 15 DP 1892-1971.
 2. R. Krzyż Walecznych, u dołu po obu jego stronach napis: TPZK – 1989. W otoku napis: KUTNO. GĄBIN. PŁOCK. GOSTYNIN BITWA NAD BZURA 9-22 WRZEŚNIA 1939.
 3. Sygnowany na awersie: EO (Ewa Olszewska-Borys).Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 1200 szt., patynowany – 1200 szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: L. Kubiak, A. Urbaniak.
 • GEN. BRYG. EDMUND KNOLL-KOWNACKI (medal okolicznościowy wybity dla upamiętnienia postaci gen. bryg. Dowódcy Armii „Poznań”, dowódcy GO „Zachód” uczestniczącej w walkach nad Bzurą we wrześniu 1939 roku).
 1. A. Popiersie trzy czwarte w lewo, po bokach napisy: GEN. BRYG./EDMUND/1891 – KNOLL – /KOWNACKI/1953
 2. R. mapa działań wojennych w otoku napis: UDERZENIE G.O „ZACHÓD” 9-12 IX 1939. ARMIA „POZNAŃ” BITWA NAD BZURĄ. U dołu znak: TP/ZK.
 3. Sygnowany na awersie: GK (Grzegorz Kowalski).
 4. Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500 szt., patynowany – 500 szt.; Æ 40 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., patynowany – 150 szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: A. Urbaniak, J. Szurzec.
 • GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA (medal pamiątkowy).
 1. A. Popiersie trzy czwarte w prawo i napis: GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA D-CA 27 DP 1886 – 1964
 2. R. Żołnierze przy armatach i napis: ŚWIEKATRÓW – ŚWIECIE – WŁOCŁAWEK – PŁOCK – IŁÓW 1-19-IX-1939 oraz TPZK 1989.
 3. Sygnowany na awersie: spleciony monogram OE (Ewa Olszewska). Æ 70 mm, tombak srebrzony – 1000szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.

⇒ Seria „Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej”

 • 37. ŁECZYCKI PUŁK PIECHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (medal pamiątkowy wybity dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego).
 1. A. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego w mundurze trzy czwarte w prawo. U góry wzdłuż krawędzi napis: 37 ŁĘCZYCKI PUŁK PIEHOTY IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO. U dołu TPZK 86
 2. R. Odznaka Pułku. Niżej napis: KUTNO/1921 – 1939. W otoku napis: WĄGROWIEC ŻNIN INOWROCŁAW 1-18 IX 1939 KOMPANIA PATOKI GĄGOLIN IŁÓW
 3. Sygnowany na awersie: spleciony monogram EO (Ewa Olszewska-Borys). Æ 70 mm, tombak srebrzony oksydowany – 500 szt., patynowany – 500 szt.Emitent: TPZK. Inicjatywa: L. Kubiak, A. Urbaniak.
 • ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 (medal pamiątkowy).
 1. A. Postaci trzech żołnierzy, nad nimi palce, pod spodem napis ŻÓŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939
 2. R. Napis PRZEKAŻCIE SOBIE ZNAK POKOJU 1999, oraz na dole – 60 ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ
 3. Sygnowany: RK. Æ 70 mm, tombak patynowany. Emitent: TPZK. Inicjatywa: R. Jóźwiak, L. Kubiak, A. Urbaniak.
 • ANDRZEJ MAŁKOWSKI (medal okolicznościowy poświęcony pamięci druha A. Małkowskiego, założyciela Harcerstwa Polskiego).
 1. A. Popiersie w mundurze skautów trzy czwarte w lewo, głowa na wprost. W otoku napis: DRUH ANDRZEJ MAŁKOWSKI UR. W TRĘBKACH K. KUTNA 31.X.1888 R. ZGINĄŁ BOHATERSKO 16.I.1919
 1. R. Lilijka harcerska. Niżej napis: TWÓRCY/HARCERSTWA/POLSKIEGO/ZIEMIA KUT-/-NOWSKA. U dołu znak TPZK
 2. Sygnowany na awersie: spleciony monogram JK (Krystian Jarnuszkiewicz). Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500 szt., patynowany – 500 szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.
 • JÓZEF PIŁSUDSKI (medal okolicznościowy wybity z okazji przywrócenia Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie imienia Marszałka J. Piłsudskiego).
 1. A. Popiersie trzy czwarte w prawo i napis: PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI JÓZEF PIŁSUDSKI 1867 – 1935.
 2. R. Belweder. Napis: Z OKAZJI PRZYWRÓCENIA SZKOLE NR 2/W KUTNIE IM. MARSZAŁAKA J.PIŁSUDSKIEGO
 3. Sygnowany na awersie: spleciony monogram ABW (Beata Wątróbska). Æ 70 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 500 szt., patynowany – 500 szt. Æ 40 mm, tombak srebrzony i oksydowany – 150 szt., patynowany – 150 szt. Emitent: TPZK. Inicjatywa: TPZK.

 

W siedzibie TPZK można nabyć medale oraz pamiątkowe odznaki. Pozyskane środki finansowe są przeznaczone na cele statutowe TPZK.

→ GEN. BRYG. JULIUSZ ALFRED DRAPELLA – 30 zł

→ GEN. BRYG. EDMUND KNOLL-KOWNACKI (medal duży) – 30 zł

→ GEN. BRYG. EDMUND KNOLL- KOWNACKI (medal mały) – 20 zł

→ GEN. BRYG. ZDZISŁAW PRZYJAŁKOWSKI – 30 zł

→ JAN KASPROWICZ  XXX LAT LO im. Jana Kasprowicza – 30 zł

 


Pocztówki

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry