2018

Szesnasty już rok  z kolei na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbywała się kwesta na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kwesta prowadzona była przez dwa dni – 1 i 2 listopada 2018 r. Mieszkańcy Kutna i okolic oraz odwiedzający Cmentarz Parafialny w Kutnie przez dwa dni kwesty wrzucili łącznie 13002,00 (słownie: trzynaście tysięcy dwa złotych) do puszek kwestarzy. Dziękujemy za wsparcie kwesty wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu oraz osobom, które gościły na naszym cmentarzu. To dzięki Wam kutnowska nekropolia odzyskuje blask! Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny”.

Kwestowali z nami: Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Tomasza Rzymkowskiego – Marcin Motylewski, Krzysztof Debich- Starosta Powiatu Kutnowskiego, Grzegorz Chojnacki – przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z-ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z-ca prezydenta, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie ; uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, członkowie TPZK.

Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XVI kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i relacjonowanie jej przebiegu.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty prowadzonych kwest widzicie Państwo na kutnowskiej nekropolii.

Mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej!

To dzięki Wam następne chylące się ku upadkowi nagrobki odzyskają swą dawną świetność. Myślę, że każdy z Was, kto przyczynił się do tego dzieła, może być z siebie dumny!

Dzięki Waszej hojności rozpoczniemy prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich.

W 2018 roku członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  podjęli decyzję o konieczności   wykonania  prac konserwatorskich  przy Kaplicy Rodziny Oyrzanowskich, której stan techniczny budzi niepokój.  Środki finansowe zebrane w 2018  roku pozwolą przygotować dokumentację  i uzyskać stosowne pozwolenia w 2019 roku.

Kaplica Rodziny Oyrzanowskich jest najokazalszym z zachowanych na kutnowskim cmentarzu obiektów.  Wzniesiona z cegły, prezentuje styl neogotycki. Doskonałość warsztatu dawnych rzemieślników pozwoliła jej przetrwać  do naszych czasów. Uszkodzenia dachu oraz detali architektonicznych (sterczyny, gzyms) są jednak sygnałami mówiącymi o konieczności podjęcia podstawowych napraw, tak by  kaplica nadal mogła pozostawać  perłą  kutnowskiej nekropolii. Zbudowana jest  z cegieł, nie tynkowana,  na planie prostokąta, oskarpowana,  nakryta dwuspadowym dachem z blachy,  ze szczytami w formie wimpergi, z pinaklami po bokach. W szczytach ozdobionych żabkami  ostrołukowe płyciny. Od strony wejścia szczyt zwieńczony postumentem z krzyżem żelaznym. Otwory okienne ostrołukowe. Portal ostrołukowy, obramiony wałkiem z kształtek ceglanych, drzwi metalowe ze świetlikiem u góry. W płycinie szczytu nad wejściem, ślepa rozeta z napisem: Grób Rodziny Oyrzanowskich 1901. Wnętrze w przyziemiu mieści mensę ołtarzową.

W 2018 roku TPZK  zleciło przeprowadzenie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego Kaplicy Rodziny Oyrzanowskich. Prace te wykonała Pracownia Projektowo-Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk. Wszystkie środki finansowe zebrane w roku 2017 i 2018 zostaną przeznaczone na renowację w/w kaplicy.

Z wyrazami szacunku i poważania zarząd TPZK

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry