Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie z działalności merytorycznej TPZK za rok 2020

 

Stan członków na dzień  31 grudnia 2020 – 245, w tym 2 członków honorowych: Grażyna Rzymkowska i Andrzej Latos  oraz  jeden wspierający: Grzegorz Lenartowski z Wielkiej Brytanii.

Zmarło 4 członków: Alina Matusiak, Mirosław Siemiński, Urszula Sinior, Maria Misiak

Przybyło 2 nowych członków.

Złożyło rezygnację 3 członków.

Zwolnionych z opłat członkowskich 63 członków.

 

Skład Zarządu:

prezes – Bożena Gajewska

wiceprezes – Barbara Łuczak

skarbnik  − Ewa Grząślewicz

sekretarz − Elżbieta Żółtowska

Członkowie: Danuta Ujazdowska, Grażyna Baranowska, Barbara Borcińska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska, Julita Szczepankiewicz.

 

W roku sprawozdawczym odbyło się 17 posiedzeń zarządu.

 Prowadzenie organizacyjne  biura TPZK – Joanna Stola.

 Księgowość: Biuro Rachunkowe „Prozysk” Agnieszka Latos do 30 czerwca, od 1 lipca 2020 roku BR „Eldan” Elżbieta Dankowska.

Prowadzenie strony internetowej TPZK : Bożena Gajewska

Prowadzenie FB TPZK: Aleksandra Szafrańska-Dolewska

 

Skład  zespołu redakcyjnego :

Grażyna Baranowska, Bożena Gajewska, Aleksandra Szafrańska-Dolewska.

 

Skład Społecznego Komitetu Opieki nad  Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy TPZK :

 1. Bożena Gajewska – TPZK
 2. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski
 3. Bogdan Krawczyk – Pracownia Projektowo Architektoniczna „Magbud” w Kutnie
 4. Grzegorz Dębski – Muzeum w Łowiczu
 5. Elżbieta Wojciechowska – Urząd Miasta Kutno
 6. Anna Majewska-Rau – Muzeum Zamek w Oporowie
 7. Sylwia Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie
 8. Andrzej Olewnik – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie.
 9. Aleksandra Szafrańska-Dolewska – TPZK

TPZK od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, która daje możliwość przekazywania 1% podatku od osób fizycznych. W 2020 roku na konto TPZK z 1% podatku wpłynęła kwota: 5506,70 złotych. Środki te przeznaczone będą na renowację starych grobów.

W roku sprawozdawczym szczególną aktywnością w realizacji zadań statutowych – sprzątanie starych grobów, dyżury przy stoisku z wydawnictwami TPZK, pomoc przy realizacji projektów, roznoszenie korespondencji – wyróżnili się następujący członkowie: Jadwiga Błaszczyk, Krzysztof Borkowski, Jan Dębski, Zofia Franczak, Alina Jabłońska, Teresa Jackowska, Danuta Kawka, Wiesław Kotliński, Sławomir Małas, Anna Milczewska, Zofia Mońko, Bożena Nowogórska, Barbara Ratajczyk, Halina Reszke, Henryka Sieradzan, Jolanta Urbaniak, Krystyna Warcikowska,  Stanisław Wojdecki.

 

W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały 4 projekty  dofinansowane przez Prezydenta Miasta Kutno i  2 projekty dofinansowane przez Powiat Kutnowski:

 • „Spacerem po Kutnie” (Prezydent Miasta Kutno)
 • „Spacerem po Kutnie – nordic walking dla seniora” (Prezydent Miasta Kutno)
 • „Przygotowanie i publikacja wydawnictwa albumowego o Kutnie i jego mieszkańcach” (Prezydent Miasta Kutno)
 • „Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych, t. 24” (Prezydent Miasta Kutno + Powiat Kutnowski)
 • „Poznajemy zabytki powiatu kutnowskiego” (Powiat Kutnowski)

oraz 2 projekty dofinansowane z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • „Rowerem wzdłuż granic Kutna”
 • „1000 róż dla Kutna”

W związku z panującą  pandemią COVID -19 musieliśmy zrezygnować z realizacji 2 projektów: „Na krawędzi pamięci…, rzecz o kutnowskich Żydach” oraz „Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego”.

W związku z pandemią Covid 19 i zamknięciem cmentarzy w Polsce przez rząd państwa polskiego nie odbyła się kwesta 1 i 2  listopada 2020 roku na cmentarzu parafialnym w Kutnie i Krośniewicach.

 

I. Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza

 • W roku sprawozdawczym prowadzone były badania w oparciu o materiały archiwalne łódzkiego oddziału IPN oraz o zasoby bibliotek i archiwów cyfrowych, obejmujące okres od schyłku XIX  wieku po  II wojnę światową, geologiczne i wspomnieniowe. Ich wyniki zostały opublikowane w 24. tomie „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”.
 • Nakładem TPZK ukazał się album pt. „Archeologia pamięci. Kutno. Portrety mieszkańców, portrety epoki”. Publikacja zawiera fotografie przedstawiające portrety osób mieszkańców Kutna wykonane na przestrzeni kilku dziesięcioleci udostępnione przez Kutnian głównie w ramach realizacji projektów „Tabliczka dla Ciebie” oraz „Tabliczka na Twój dom”.  Promocja albumu odbyła się online  na stronie TPZK i FB TPZK 19 listopada 2020 roku.
 • Wydaliśmy kolejny, 24. tom  „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych”. Promocja ze względu na panującą pandemię COVID – 19 odbyła się online  na FB profilu TPZK 11 grudnia 2020 roku.

 

II. Działalność popularyzująca dzieje i tradycje regionu oraz ochrona zabytków

W roku sprawozdawczym położono nacisk na popularyzowanie wiedzy o regionie głównie wśród mieszkańców miasta i regionu, służące budowaniu tożsamości regionalnej.

 1. W ramach projektu: „1000 róż dla Kutna” przeprowadziliśmy akcję pn: „Kutnowskie różane pamiątki z XX wieku i „Wyróżnij się” oraz zachęciliśmy kutnowskie instytucje do posadzenia róż przed swoimi siedzibami. Ogromnym powodzeniem wśród Kutnian cieszyła się akcja „Wyróżnij się”. Mieszkańcy pochwalili się swoimi pięknymi różami w przydomowych ogródkach, które uwiecznione były przez profesjonalnego fotografa, tworząc różaną galerię na FB profilu TPZK oraz wielkoformatowej , plenerowej wystawy podczas 46. Święta Róży. Wybrane zdjęcia posłużą do publikacji poświęconej różom w naszym mieście oraz materiałom promującym Kutno –miasto róż. Mieszkańcy Kutna  biorący udział w obu akcjach otrzymali sadzonki róż. W ramach tego zadania TPZK powiększyło prowadzoną od wielu lat biblioteczkę Różaną w nowe pozycje książkowe z dziedziny uprawiania i pielęgnacji róż. Partnerem TPZK w zadaniu publicznym promującym historię różaną Kutna był KDK. Koordynatorką projektu była prezes Bożena Gajewska.
 1. W ramach projektu pn. „Poznajemy zabytki powiatu kutnowskiego” promujemy zabytkowe obiekty w regionie kutnowskim oraz prowadzimy edukację nt. ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego wśród mieszkańców naszego powiatu. W ramach zadania sfotografowaliśmy wszystkie zabytki w powiecie – dwory, pałace, zamek, kościoły murowane i drewniane, ratusze, synagogi, cmentarze ewangelickie i żydowskie, zabytki techniki. Wykonane zdjęcia posłużyły do wydrukowania ulotki promującej zabytki powiatu kutnowskiego oraz opracowania prezentacji multimedialnej dla uczniów szkół powiatu kutnowskiego. Fotografie i opisy zabytków można zobaczyć na naszej nowej stronie internetowej www.tpzk.eu (wykonaną w ramach zadania publicznego). Koordynatorkami projektu były Bożena Gajewska i Aleksandra Szafrańska-Dolewska.
 1. 27 stycznia zapalono znicze pod tablicą na murze getta przy ul. Mickiewicza upamiętniającą kutnowskich Żydów zamordowanych przez Niemców w Obozie Zagłady Kulmhof  podczas obchodów  Międzynarodowego  Dnia Pamięci  o Ofiarach Holokaustu.
 1. W związku z obostrzeniami pandemii COVID -19 TPZK nie zorganizowało w tym roku uroczystych obchodów upamiętniających rocznicowe wydarzenia. Złożono jedynie kwiaty:
 • 19 kwietnia pod tablicą pamiątkową na budynku dawnego getta przy ulicy Mickiewicza poświęconą kutnowskim Żydom.
 • 19 kwietnia pod obeliskiem upamiętniającym krośniewickich Żydów i pod tablicą pamiątkową na cmentarzu żydowskim w Krośniewicach.
 • 26 maja pod tablicą 37 p. p. na budynku dawnych koszar przy ul. Grunwaldzkiej w dniu Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w 100 rocznicę bitwy pod Żukowcem.
 1. W przeddzień 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego 31 lipca 2020 roku  TPZK  oznaczyło groby uczestników powstania biało – czerwoną szarfą z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego” na cmentarzu parafialnym w Kutnie, Krośniewicach i Strzegocinie. Do akcji włączył się Urząd Miasta Kutno. Koordynatorką była Aleksandra Szafrańska-Dolewska .
 1. 22 września odbyły się obchody upamiętniające 92. rocznicę śmierci dr. Antoniego Troczewskiego. Uroczystości, wraz ze złożeniem kwiatów, miały miejsce jedynie przy grobie doktora na cmentarzu parafialnym w Kutnie. W uroczystości udział wzięli: m.in. posłanka na sejm RP, samorządowcy  miasta, powiatu i gminy Kutno, poczet sztandarowy Rady Miasta Kutno, poczet sztandarowy ZSZ im A. Troczewskiego, delegacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, harcerze, przedstawiciel OSP, kutnowski dziekan, członkowie TPZK oraz mieszkańcy Kutna.  Sekretarz TPZK – Elżbieta Żółtowska przedstawiła zebranym ważniejsze fakty z życia doktora.
 1. TPZK włączyło się 25 października w XII edycję akcji „Zapal znicz pamięci” w miejscach zbrodni dokonanych przez Niemców w ramach „Operacji Tannenberg”, organizowanej przez IPN . Aleksandra Szafrańska-Dolewska zapaliła znicze w czterech miejscach na kutnowskim cmentarzu parafialnym na grobach uczestników politycznego oczyszczania gruntu w pierwszych miesiącach II wojny światowej.
 1. Ze środków pieniężnych pochodzących z kwesty z 2018 i 2019 roku odrestaurowano pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kaplicę Oyrzanowskich z 1901 roku na cmentarzu parafialnym w Kutnie i nagrobek pięcioletniej Sabinki Bińkowskiej z 1885 roku  na cmentarzu parafialnym w Krośniewicach. Koordynowaniem prac zajmował się Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami.
 1. Członkowie TPZK porządkowali zabytkowe groby na cmentarzach parafialnych w Kutnie i Krośniewicach.

 

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza oraz związana z promocją ochrony przyrody i naturalnego środowiska ziemi kutnowskiej

 1. Projekt „Spacerem po Kutnie” miał na celu zachęcenie mieszkańców Kutna i regionu do aktywnego poznania bogactwa krajoznawczego i turystycznego Kutna. Zadanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów . Uczestnicy spaceru spotykali się od 11 lipca przez kolejnych 10 sobót z przewodnikami TPZK, którzy przybliżyli wiedzę dotyczącą Kutna, jego historii, zabytków, sławnych mieszkańców, tradycji i przyrody. Spacerowicze oprócz aktywnie spędzonego czasu , pogłębili wiedzę o naszym mieście. Każdy z uczestników spaceru otrzymał od nas „Kartę Uczestnika – Spacerem po Kutnie”. Uczestnicy , którzy zdobyli najwyższą ilość okolicznościowych pieczęci, otrzymali od nas „Przewodnik turystyczny”. Koordynatorką zadania była Bożena Gajewska i Aleksandra Szafrańska-Dolewska.
 1. Zadanie publiczne „Rowerem wzdłuż granic Kutna” przeznaczone do realizacji na lata 2020-2021 ma na celu promowanie wśród mieszkańców miasta zdrowego trybu spędzania czasu połączone z poznawaniem bogactwa krajoznawczego Kutna. Każdy z chętnych uczestników otrzymał od nas mapę i książeczkę trasy „Rowerem wzdłuż granic Kutna”. Należało odwiedzić 25 miejsc wskazanych na mapie i uzupełnić książeczkę trasy. Każdemu z uczestników, który prawidłowo uzupełnił książeczkę została wręczona Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem wzdłuż granic Kutna”. Koordynatorką projektu jest Bożena Gajewska.
 1. TPZK włączyło się w organizowane Kutnowskie Dni Seniora. Aktywni seniorzy uczestniczyli w projekcie pn. „Rowerem wzdłuż granic Kutna”. Seniorzy, którzy wypełnili warunki regulaminu otrzymali Odznaki.  W  zadaniu publicznym  pn. „Spacerem po Kutnie – nordic walking dla seniora”, uczestnicy pod wodzą przewodnika TPZK  odbyli trzy spacery tematyczne dotyczące walorów turystycznych związanych z historią i zabytkach   oraz przyrodniczych naszego miasta. Koordynatorką projektu jest Bożena Gajewska.

 

IV. Działalność na rzecz regionalizmu i rozwoju współczesnej kultury ziemi kutnowskiej

W roku sprawozdawczym postawiliśmy na promocję dorobku artystycznego naszych lokalnych twórców mieszkańcom miasta i regionu.            

 1. 10 stycznia 2020 roku TPZK w partnerstwie z KDK zorganizowało wernisaż wystawy malarskiej członkini naszego stowarzyszenia Niny Kunikowskiej ”Impressio”w Galerii „Okno na sztukę” Kutnowskiego Domu Kultury.
 2. 26 stycznia 2020 TPZK wspólnie z Muzeum – Zamek w Oporowie zorganizowało koncert inaugurujący rok artystyczny w regionie kutnowskim naszej artystki , członkini Kameralnego Zespołu Wokalnego „Cantabile” Ewy Murzynowskiej w Sali Rycerskiej na Zamku. Akompaniował artystce dr Jarosław Domagała oraz 11-letni Maciej Domagała.
 3. 10 marca 2020 roku TPZK w partnerstwie z KDK zorganizowało wernisaż prac kowalstwa artystycznego naszego twórcy i członka stowarzyszenia Jana Wasiaka w Galerii Okno na Sztukę w KDK pn. „Siła i Piękno zaklęte w metalu”.
 4. 12 stycznia 2020 roku nasi twórcy z sekcji rękodzieła artystycznego i rzeźby prezentowali swoje prace podczas 28 finału WOŚP w KDK. Twórcy przekazali na rzecz orkiestry do licytacji rzeźby i wyroby rękodzielnicze.

 

V. Formy współpracy z samorządem miejskim, powiatowym i wojewódzkim oraz Kutnowską Radą Pamięci Narodowej   poprzez udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach

 • uroczystość upamiętniająca 157 rocznicę Powstania Styczniowego. ( D. Ujazdowska i G. Baranowska),
 • obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego w Krośniewicach (J. Szczepankiewicz, B. Maślana, Janina, Sipińska, Anna Chmielecka)
 • obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego na cmentarzu parafialnym w Kutnie (G. Baranowska, Borcińska i E. Żółtowska),
 • obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego (B. Łuczak, G. Baranowska, B. Borcińska)
 • uroczystość 81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej” (B. Łuczak, D. Ujazdowska, E. Żółtowska)
 • uroczystości upamiętniające 50. Rocznicę śmierci gen. Wł. Andersa w Krośniewicach (E. Grząślewicz, S. Małas))
 • obchody 81. Rocznicy Bitwy nad Bzurą (E. Grząślewicz, B. Borcińska, A. Szafrańska-Dolewska)
 • „Porozmawiajmy w Łódzkiem” Spotkanie z Marszałkiem woj. Łódzkiego Grzegorzem Schreiberem w Starostwie Powiatowym w Kutnie (B. Gajewska)
 • spotkanie z Jarosławem Selinem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dot. utworzenia Muzeum poświęcone gen. Andersowi w Krośniewicach (J. Szczepankiewicz)
 • spotkania dot. konsultacji społecznych projektu „Program współpracy na rok 2021 Miasta Kutno” (D. Ujazdowska, E. Grząślewicz, B. Gajewska).
 • uroczyste otwarcie Zespołu Dworsko – Pałacowego w Leszczynku ( B. Gajewska)
 • uczestnictwo w pracach Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej (B. Gajewska)
 • uczestnictwo w posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego( E. Żółtowska)

 

VI. Współpraca z ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi poprzez udział w organizowanych przez  nie przedsięwzięciach

 • konferencja naukowa pn. „Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej” w Kole, zorganizowana przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Burmistrza Miasta Koło ( B. Łuczak, E. Grząślewicz , E. Żółtowska)
 • uroczystości związane z wydaniem 80. numeru „W Uniejowie” zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa(B. Gajewska, B. Łuczak, B. Borcińska, D. Ujazdowska, J. Szczepankiewicz)
 • wernisaż wystawy pt. „Nie tylko Frasobliwy”…Wizerunek Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej woj. łódzkiego”, zorganizowanej przez ŁDK i Muzeum Miasta Pabianic ( sekcja rzeźbiarska)
 • uroczyste otwarcie wystawy 140 lat OSP Krośniewice (J. Szczepankiewicz)
 • wernisaż wystawy pn. „Mistrz Tradycji” w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” (E. Grząślewicz, B. Borcińska)
 • wystawa rzeźby podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą ( Józef Stańczyk)

 

VII. Podziękowania, wyróżnienia, nagrody

 • Honorowemu Członkowi TPZK Grażynie Rzymkowskiej przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za 2019 rok w dziedzinie kultury za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • Rzeźbiarzowi Andrzejowi Wojtczakowi przyznano Nagrodę Starosty Kutnowskiego za 2019 rok w dziedzinie kultury w uznaniu zasług za całokształt działalności w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury służącej rozwojowi i promocji powiatu kutnowskiego oraz wzbogacania kultury narodowej (TPZK było wnioskodawcą w tej sprawie).
 • Na wniosek zarządu TPZK, Zgromadzenie Członków TPZK podczas Walnego Zgromadzenia  w dniu 25 sierpnia 2020 roku nadało godność Honorowego Członka TPZK  Andrzejowi Latosowi.

 

 

 

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry