2016

Sierpień to także okres naszych prac porządkowych i renowacyjnych na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Znów członkowie TPZK sprzątali wokół starych zabytkowych grobów, a konserwator dzieł sztuki – pani Maria Próchniewska pracowała nad renowacją nagrobka Marcelego Nowaka. Swój czas i wysiłek przy porządkowaniu starych grobów poświęcali: Anna Milczewska, Elżbieta Żółtowska, Sławomir  Małas, Wiesław Kotliński, Halina Reszka. Serdecznie dziękujemy za tę społeczną pracę na rzecz naszego miasta i regionu!

Images: SPRZATANIECMENTARZA 1.JPG Images: SPRZATANIECMENTARZA 4.JPG

Images: SPRZATANIE CMENTARZA 3.JPGCmentarz parafialny w Kutnie gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii regionu kutnowskiego. Groby kryją szczątki doczesne kolejnych pokoleń, tworzących historię naszego miasta. Są wśród nich ludzie szczególnie zasłużeni dla Kutna, ale są też zwykli ludzie… Wiele z tych grobów, poprzez swoje pomniki i inskrypcje, ma dziś historyczną i kulturową wartość. Stare, zabytkowe pojedyncze mogiły, przewrócone krzyże czy prawie całkowicie zarośnięte tablice nagrobkowe – to miejsca, których nie brakuje, i o które trzeba zadbać. Dlatego też prosimy Was, Mieszkańcy Kutna i regionu – jeśli przechodzicie obok starych, zabytkowych grobów lub macie je w pobliżu grobów swoich bliskich – zgarnijcie przy okazji śmieci, liście czy stare wiązanki z tych nagrobków. Włączcie się w nasze działania na rzecz utrzymania naszej nekropolii w dobrym stanie.

Z pieniędzy uzbieranych podczas kwesty w 2015 roku dawną świetność odzyska nagrobek Marcelego Nowaka. Poniżej opis nagrobka Marcelego Nowaka sporządzony przez panią Marię Próchniewską:

IDENTYFIKACJA RODZAJ: mała architektura sepulkralna, grób Marcelego Nowaka i Józefy Nowak.

MIEJSCE : Cmentarz Parafialny w Kutnie, ul. Cmentarna 4

DATOWANIE: ok. 1902

AUTOR (SYGNATURA) : F. NAWROCKI KUTNO

INSKRYPCJE: Ś.P. MARCELI NOWAK/ŻYŁ LAT 83/ ZM. D. 4 GRUDNIA 1904 R./PROSI O ZDROWAŚ MARYA/KOCHAJĄCA ŻONA MĘŻOWI Ś.P. JÓZEFA/NOWAK/ŻYŁA LAT 78 ZM. D. 9 PAŹDZIERNIKA 1911 R. /PROSI O ZDROWAŚ MARIA

MATERIAŁ TECHNIKA: rzeźba w piaskowcu, cegła i zaprawa murarska na bazie cementu, stal

WYMIARY: wys. 210 (bez krzyża), szer. 155cm dł. 285 cm.

OPIS Pomnik usytuowany w drugim sektorze Cmentarza Parafialnego w Kutnie, w pobliżu kaplicy mszalnej, licem skierowany w stronę północno- wschodnią. Piwnica grobowa murowana z cegły i zaprawy na bazie cementu, przesklepiona dwuspadowo, ograniczona stalowym ogrodzeniem wykonanym z okrągłych w przekroju elementów: sześciu sztachet zwieńczonych misami paleniskowymi oraz dwoma poprzeczkami. W wezgłowiu piaskowcowy piedestał z krzyżem na wsparty murowanym cokole, zwrócony licem w stronę alei. Postument złożony z czterech stopniowo zmniejszających się bloków rozgraniczonych ozdobnymi profilowaniami. Szczytowa bryła zamknięta dwuspadowym daszkiem dźwiga krzyż w formie surowego pnia drzewa. Na licu tejże bryły widnieje napis, ryty wklęsło pismem majuskułowym: Ś.P. MARCELI NOWAK/ŻYŁ LAT 83/ ZM. D. 4 GRUDNIA 1904 R./PROSI O ZDROWAŚ MARYA/KOCHAJĄCA ŻONA MĘŻOWI, na licach obu środkowych bloków widnieją napisy: Ś.P. JÓZEFA/NOWAK ŻYŁA LAT 78 ZM. D. 9 PAŹDZIERNIKA 1911 R. /PROSI O ZDROWAŚ MARIA .

STAN ZACHOWANIA Stan zachowania pomnika jest bardzo zły. Krzyż wieńczący jest niezachowany, pozostał po nim jedynie spękany fragment podstawy wyobrażający korzenie drzewa. Lico z inskrypcją oraz odwrocie są mocno zdezintegrowane, osypujące się, w szczególności od strony południowo-zachodniej (tył). Napisy słabo czytelne, relief spłycony i wyoblony.

 

W 2016 roku dzięki ofiarności Mieszkańców Ziemi Kutnowskiej (z ofiar zebranych podczas kwesty w 2015 roku) został odrestaurowany pomnik grobowy Marcelego i Józefy Nowak z około 1902 roku (sektor nr 2)

Pomnik ten wykonany z piaskowca usytuowany jest w pobliżu kaplicy mszalnej.  Piwnica grobowa jest murowana z cegły i zaprawy na bazie cementu, przesklepiona dwuspadowo, ograniczona stalowym ogrodzeniem wykonanym z okrągłych w przekroju elementów: sześciu sztachet zwieńczonych misami paleniskowymi oraz dwoma poprzeczkami. W wezgłowiu piaskowcowy piedestał z krzyżem na wsparty murowanym cokole, zwrócony licem w stronę alei. Postument złożony z czterech stopniowo zmniejszających się bloków rozgraniczonych ozdobnymi profilowaniami. Szczytowa bryła zamknięta dwuspadowym daszkiem dźwiga krzyż w formie surowego pnia drzewa. Stan zachowania pomnika był bardzo zły. Krzyż wieńczący jest niezachowany, pozostał po nim jedynie spękany fragment podstawy wyobrażający korzenie drzewa. Lico z inskrypcją oraz odwrocie są mocno zdezintegrowane, osypujące się. Napisy były słabo czytelne, relief spłycony i wyoblony. Celem prac było zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem, naprawienie powstałych szkód w możliwie największym stopniu oraz przywrócenie pierwotniej estetyki przy poszanowaniu dla materii autentycznej oraz dawnej techniki wykonania.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Wykonawcą renowacji pomnika jest Maria Próchniewska  ur. 1983 w Kutnie – konserwator dzieł sztuki w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  w 2010 r. Uczestniczyła przy pracach konserwatorskich i restauratorskich: dekoracji sztukatorskich z przedstawieniem Sybilli Kumejskich z elewacji alkierzy Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie;  dekoracji rzeźbiarskiej i detalu architektonicznego wnętrz, konserwacja i restauracja rzeźb i detalu architektonicznego z otoczenia pałacu w Pałacu na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie; rewaloryzacji Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie; wystroju korpusu nawowego i wnętrza kaplic w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła.

Ogrodzenie wokół pomnika zostało odrestaurowane przez firmę pana Dariusza Kowalczyka z Kutna.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie w dniu 7 października 2016 roku po odbyciu wizji lokalnej podjęli decyzję o konieczności wykonania prac konserwatorskich przy obejściu grobowym Marii i Maksymiliana Lucków (kwatera 9).

Images: OBEJSCIE GROBOWE LUCK 1.jpg
Obejście grobowe powstało około 1911 roku. Na obejście grobowe składają się dwie piaskowcowe płyty inskrypcyjne na podmurowaniu i piaskowcowy krzyż w formie pnia drzewnego, całość otoczona jest ogrodzeniem z ozdobnym, stalowym łańcuchem. W minionym roku krzyż osunął się i rozbił na kilka części. Podmurowanie jednej z płyt jest znacznie uszkodzone. Niezbędne jest wykonanie choćby podstawowych prac konserwatorskich i restauratorskich by powstrzymać postęp zniszczeń i przywrócić pomnikowi jego kompletność.

Kwesta na kutnowskim cmentarzu będzie prowadzona w dniu 1 listopada w godzinach od 10.oo do 16.oo oraz 2 listopada w godzinach od 12.oo do 16.oo.

XIV kwesta na kutnowskiej nekropolii

Images: KUTNO KWESTA 9.JPG Images: KUTNO KWESTA 2.JPG

Przez dwa dni kwestarze stojąc w deszczu zbierali do puszek pieniądze na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym. W tym roku było wyjątkowo trudno kwestować, tym większe podziękowania kierujemy do tych osób, które zadeklarowały się by ramach wolontariatu pracować na rzecz naszej „małej ojczyzny”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społeczny Komitet na rzecz renowacji starych, zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie serdecznie dziękuje kwestującym. W 2016 roku zebraliśmy kwotę 8085,57 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 57/100).

Kwestowali z nami: Tadeusz Woźniak, Tomasz Rzymowski, Robert Baryła, Zbigniew Burzyński, Jacek Boczkaja, Zbigniew Wdowiak, Grzegorz Chojnacki, Marek Jankowski, Jolanta Pietrusiak, Mirosława Gal-Grabowska z mężem, Artur Gierula, Janusz Pawlak, Wiesław Antoniak, Mariola Grodnicka, Robert Feliniak, Tomasz Rędzikowski, Anna Majewska Rau, Barbara Rostek-Nowacka, Przemysław Zawadzki, Stanisław Braszczyński, Anna Baranowska,  Krzysztof Stelmaszewski, Anna Bugaj, Marek Wójkowski, Jolanta Bujalska-Kowalczyk, Zofia Franczak, Wiesław Paluchowski z członkami Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, Anna Milczewska, Wiesław Kotliński, Anna Olczak, Marek Olczak, Marlena Kluk, Andrzej Zielonka, Bogdan Gajewski, Józef Stańczyk, Jan Wasiak, Jadwiga Mikołajczyk, Eugeniusz Lesiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Krystyna Urbanek, Jadwiga Jarczyńska, Halina Kołodziejczak, Helena Kowalska, Jan Kowalczyk, Henryk Paliga, Wojciech Trzaskowski, Stanisław Kołodziejczak, Grzegorz Durys, Jadwiga Kubiak, Andrzej Kubiak, Patryk Kubiak, Dorota Stanicka, Małgorzata Żylińska, Urszula Jędrzejczyk, Krystyna Warcikowska, Maciej Szymański, Maryla Kaba, Sławomir Małas, Przemysław Woźniak, Elżbieta Tomczak, Irena Gajewska, Nina Kunikowska, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Maria Januszczak, Barbara Ratajczyk, Elżbieta Zielska, Ewa Walczak, Leszek Szary, Elżbieta Żółtowska; harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego wraz z phm Krystianem Olęnckim, uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza – Paweł Siemaszkiewicz, Maciej Woźniak, Konrad Peda, Marcelina Mikołajczyk, Dominik Gajdziński; uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie – Kinga Sołek, Katarzyna Stempil, Klaudia Kadziak, Wiktoria Wojtera, Sandra Jaworska, Paulina Nowicka, Karolina Akita, Patrycja Solarska, Karolina Andrusiak, Karolina Kacprzak, Alicja Cykowska, Angelika Korytek.

Images: KUTNO KWESTA 18.JPG Images: KUTNO KWESTA 6.JPG
Images: KUTNO KWESTA 17.JPG Images: KUTNO KWESTA 13.JPG

Pragniemy również uprzejmie podziękować Wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XIV kwestę na kutnowskim cmentarzu. Dziękujemy ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu i kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i obszerne relacjonowanie jej przebiegu.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie dzieła ratowania zabytkowych grobów kutnowskiej nekropolii – dzięki Waszej hojności odrestaurujemy w 2017 roku obejście nagrobne Rodziny Lucków.

Z wyrazami szacunku i poważania

zarząd TPZK

Images: KUTNO PROTOKOL KWESTA KUTNO 2016.jpg

Do zobaczenia w roku przyszłym w alejkach kutnowskiej nekropolii, a także przy następnym odrestaurowanym grobie!

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry