Pocztówki (odkrytki) z Kutna – 2019

Zadanie publiczne „Pocztówki (odkrytki) z Kutna” wypełniło cel projektu zgłoszonego do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, który był odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców oraz potencjalnych turystów odwiedzających miasto.

Pierwszym elementem zadania były przygotowanie TPZK do realizacji zadania, opracowano regulamin udziału w projekcie osób z Kutna zajmujących się hobbystycznie lub zawodowo fotografią (maj 2019).

Następnie ogłoszono rozpoczęcie realizacji  projektu i jego promocję  w kutnowskich mediach, na stronie tpzk.eu i na Facebooku TPZK. Zaproszono osoby z Kutna zajmujące się hobbystycznie lub zawodowo fotografią do udziału w projekcie. Osoby te  wypełniły  karty uczestnictwa w projekcie, wyraziły zgodę na warunki uczestnictwa (termin zgłoszeń upłynął 24.05.2019). Uczestnicy Projektu wyrazili zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swoich prac (przekazanych 3 szt. fotografii współczesnego Kutna) powstałych podczas Projektu  (lub wcześniej) na polach eksploatacji:

  • publikacja w wydawnictwach, katalogach Organizatora
  • eksponowanie na wystawach tworzonych przez Organizatora zarówno w jego siedzibie, jak i poza nią
  • wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych oraz ich upublicznianie
  • wprowadzenie do pamięci komputerów
  • wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych
  • publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych
  • publikacja w mediach społecznościowych
  • na witrynach internetowych i w mediach w celach promocyjnych i reklamowych

Osoby biorące udział w projekcie przesłały  fotografie w terminie do 30 czerwca 2019roku.  Po zebraniu  fotografii  został przeprowadzony   przez TPZK konkurs na Facebooku TPZK   (kutnowskie media internetowe prezentowały fotografie) dotyczący wyboru  10  fotografii Kutna, które mają znaleźć się na kartach pocztowych. Po zakończeniu konkursu w dniu 16 sierpnia 2019 roku, TPZK zakupiło  10 szt. fotografii (wybranych przez głosujących)   od uczestników projektu w celu wykonania kart pocztowych  za symboliczną cenę – 100,oo zł brutto/1 szt. fotografii. Następnie  wykonano opracowanie graficzne 10 szt. kart pocztowych i opakowania zbiorczego oraz  druk kart pocztowych. Włożono  je w opakowania zbiorcze – 1000 opakowań, a w nich po 10 kart pocztowych, łącznie 10000 sztuk. Prace te zlecone zostały drukarni  na podstawie umowy zlecenia.

W dniu 1 października 2019 roku TPZK zorganizowało podsumowanie  projektu w Dworku Modrzewiowym,  przekazało karty pocztowe dystrybutorowi Urzędowi Miasta w Kutnie. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. Spotkanie podsumowujące projekt prowadziła Aleksandra Szafrańska-Dolewska, która przygotowała i przedstawiła zebranym prezentację multimedialną z realizowanego projektu. W spotkani wzięli udział mieszkańcy Kutna, autorzy fotografii Adam Pietrusiak, Piotr Szatkowski oraz autor projektu Bartosz Serenda. Obecni też byli pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno.

Dr Michał Adamski, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno podziękował Bartoszowi Serendzie – autorowi projektu zgłoszonego w 2018 roku w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim oraz Aleksandrze Szafrańskiej-Dolewskiej z TPZK za prowadzenie konkursu na Facebooku.

Wykonanych zostało 1000 opakowań zbiorczych, a w nich po 10 sztuk różnych kart pocztowych z widokiem Kutna (łącznie 10.000 sztuk kart). Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali pakiety pocztówek. Dziękujemy za wspólne świętowanie zakończenia projektu!

Odbiorcami kart pocztowych  są mieszkańcy Kutna  oraz turyści przyjeżdżający do naszego miasta, którzy bezpłatnie otrzymywać będą kartki pocztowe z widokiem Kutna do wysyłania rodzinie, znajomym. Szacowana  liczba odbiorców  kartek to około  1000 osób.

Zadanie publiczne „Pocztówki (odkrytki) z Kutna” było współfinansowane przez Prezydenta Miasta Kutno i zostało przeznaczone do realizacji w wyniku głosowania nad Kutnowskim Budżetem Obywatelskim. Projekt do KBO został zgłoszony w 2018 roku i wygrał w głosowaniu mieszkańców Kutna.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry