Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w partnerstwie z Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach i Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie    realizuje  projekt   pn.  „Przywracamy pamięć o społeczności krośniewickich Żydów”  w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Projekt zakłada  cykl działań edukacyjnych związanych z poznawaniem historii społeczności żydowskiej zamieszkującej Krośniewice do czasów II wojny światowej wśród dorosłych mieszkańców Krośniewic. Będą to następujące działania włączające w  ich realizację mieszkańców Krośniewic:

  • obchody rocznicy  likwidacji getta w Krośniewicach 2 marca 2021 roku,
  • spacer z przewodnikiem śladami krośniewickich Żydów,
  • sprzątanie cmentarza żydowskiego w Krośniewicach,
  • spotkanie  z członkiem zespołu redakcyjnego  i autorką artykułu „Getto w Krośniewicach” zamieszczonego w publikacji „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej”,
  • zorganizowanie wspólnie z partnerem – Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach  wystawy czasowej prezentującej Judaica ze zbiorów krośniewickiego Muzeum i eksponatów wypożyczonych z Muzeum Regionalnego w Kutnie,
  • opracowanie, druk i  dystrybucja ulotek edukacyjnych nt. historii krośniewickich Żydów.

Mamy nadzieję, że pandemia Covid -19 nie przeszkodzi nam w realizacji tego projektu.

Projekt jest  dofinansowany  ze środków  Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Partnerzy:                                                                                               Organizator:

                                                   

Pamiętać to nasza powinność…

2 marca odbyły się obchody 79. rocznicy likwidacji getta w Krośniewicach, podczas których o Zagładzie krośniewickich Żydów kilka słów powiedziała Aleksandra Szafrańska-Dolewska. Pod tablicą pamiątkową złożyły kwiaty przedstawicielki władz samorządowych: Anna Chmielecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach wraz z Katarzyną Erdman – Burmistrz Krośniewic, a także Ksenia Stasiak – dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wraz z pracownikami.

Dziękujemy przedstawicielom mediów – Telewizji Kutno z Media ARRK Sp. z o.o. oraz telewizji z eKutno TV za ich obecność i relacjonowanie wydarzeń. W dobie epidemii Covid-19 jest to bardzo ważne z uwagi na  rygory sanitarne i brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach zainteresowanych mieszkańców.

Mija 79. rocznica likwidacji krośniewickiego getta (tvp.pl)

O tych, których nie ma… – Telewizja Kutno

https://ekutno.pl/pl/677_wideo/1182_79rocznica-likwidacji-getta-w-krosniewicach.html

Z uwagi na epidemię COVID-19 zaplanowano krótkie obchody z niewielką ilością osób, zachowując reżim sanitarny.

Dziękujemy za objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym Naczelnemu Rabinowi Polski – Michaelowi Schudrichowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach – Sławomirowi  Kępistemu.

O tych, których nie ma…

Do dziś nie udało się ustalić nazwisk większości osób – krośniewickich Żydów zamordowanych w niemieckim obozie zagłady Kulmhof. Zapraszamy na wystawę „Współcześni powinni przywracać naszej pamięci tych, których nie ma”, na której będziecie Państwo mogli zobaczyć twarze choć kilku z nich i obejrzeć pamiątki i dokumenty  po nich ocalałe.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej wraz z Partnerami Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach  i Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Kutnie przygotowało wystawę czasową, która jest czynna  do 19 kwietnia 2021 roku. Na wystawie prezentowane są fotografie dokumentów z kutnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Płocku, eksponaty z krośniewickiego Muzeum oraz  judaica z Muzeum Regionalnego w Kutnie, któremu  dziękujemy za wsparcie.

2 marca 2021 roku wystawa została otwarta przez przedstawicieli organizatora i jego partnerów. O wystawie opowiedziały: Ksenia Stasiak, Elżbieta Pajor i Julita Szczepankiewicz.

Tytuł wystawy zaczerpnęliśmy z sentencji wyrytej na tablicy pamiątkowej ustawionej w pobliżu synagogi przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach.

Organizując obchody i otwarcie wystawy  w warunkach epidemii Covid-19  zachowywaliśmy  wszelkie obowiązujące przepisy sanitarne, pilnowaliśmy dystansu, dezynfekcji rąk  i  noszenia maseczek.

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry