2019

W 2018/2019 roku  odrestaurowano nagrobek Aleksandra Hoffmana: posklejano i wyczyszczono  potłuczoną płytę nagrobną i położono ją na  nowo wykonanej podmurówce. Prace wykonała firma Konserwacja Dzieł Sztuki Maria Próchniewska i firma GRANBUD Roboty Ogólnobudowlane Grażyna Sieradzon.

Aleksander Hoffman (1805-1867) – dr nauk medycznych, uczestnik powstania listopadowego, przyjaciel Fryderyka Chopina. Od dziecka uczył się gry na fortepianie, uczył go m.in. Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka. W 1822 roku podjął studia  medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które od 1826 roku kontynuował w Berlinie. W 1828 roku w Wilnie otrzymał dyplom doktora medycyny I klasy i osiadł w Warszawie. W czasie powstania listopadowego był lekarzem sztabowym 5 pułku ułanów. W latach 1832-1833 zamieszkiwał z Fryderykiem Chopinem  w jego mieszkaniu w Paryżu. Biograf Chopina  Ferdynand Hoesick tak pisze: „Hoffman był wymarzonym towarzyszem dla Chopina, bo nie tylko miał nadzwyczaj zgodne usposobienie, ale nadto był bardzo muzykalny z natury”. Mieszkając  w zaborze pruskim nie pracował w zawodzie, gdyż rząd pruski nie uznawał dyplomów rosyjskich. 1 lutego 1845 doktoryzował się na Uniwersytecie Berlińskim. Hoffman nie osiedlał się nigdzie na długo.  Był dwukrotnie żonaty.   Zmarł w Kutnie  2 listopada 1867 roku „w przejeździe przez to miasto”, jak  w nekrologu podał Kurier Warszawski (gościł u rodziny).

⇒ Wykorzystano informacje  z biogramu Aleksandra Hoffmana opracowanego przez Teresę Mosingiewicz i zamieszczonego  w  IV tomie Kutnowskiego Słownika Biograficznego, s.38-40.

                   

 

Już po raz siedemnasty kwestarze zbierali do puszek datki na renowację starych, zabytkowych nagrobków na kutnowskim cmentarzu parafialnym.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Społeczny Komitet na rzecz renowacji starych, zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym w Kutnie serdecznie dziękuje kwestującym. Zebraliśmy kwotę 15.076,27 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć  złotych 27/100).

Kwestowali z nami: senator Przemysław Błaszczyk, posłowie: Paulina Matysiak, Tadeusz Woźniak i  Tomasz Rzymowski, członek zarządu województwa Łódzkiego  Robert Baryła, zastępcy prezydenta Miasta Kutno: Jacek Boczkaja i  Zbigniew Wdowiak, starosta kutnowski Daniel Kowalik, przewodniczący Rady Miasta  Mariusz Sikora i  z-ca przewodniczącego Grzegorz Chojnacki, wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego Mariola Grodnicka, dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie  Iwona Kaca, radni Rady Miasta Kutno Paweł Markiewicz, Janusz Kołodziejski, Robert  Feliniak, członkowie zarządu Powiatu Kutnowskiego Jolanta Pietrusiak i Tomasz Walczewski, dyrektor biura poselskiego T. Rzymkowskiego Marcin Motylewski, członkowie Społecznego Komitetu  Opieki nad starymi grobami na cmentarzu parafialnym: dyrektor Muzeum Zamek w Oporowie Anna Majewska Rau z córką i  właściciel Pracowni Projektowo-Usługowej  Magbud Bogdan Krawczyk,  przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” Wiesław Taraska wraz z członkami  Rady: Markiem Byczkowskim i  Jolantą  Bujalską-Kowalczyk oraz   członek zarządu Rady Regionu Ziemia Łódzka  NSZZ „Solidarność” Grzegorz Andrzejczak, dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza Artur Ciurlej,  prezes Związku Emerytów i Rencistów w Kutnie Stanisław Braszczyński, członkowie zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie: Marlena Kluk, Andrzej Zielonka, Jacek Paul,   prezes Stowarzyszenia Historycznego  Pułk 37 Wiesław Paluchowski z członkami stowarzyszenia Michałem Lebiedowiczem, Konradem Podwysockim, Michałem Paluchowskim;  Jarosław Krysiak, Stanisław Kołodziejczak, Wojciech Trzaskowski, Stanisław Gralak, członkowie TPZK: Grzegorz Dębski, Jolanta Urbaniak, Grażyna Lesing-Pawłowska z córką, Bartosz Serenda, Wiesław Kotliński, Tomasz Dębowski,    Krzysztof Stelmaszewski, Anna Bugaj, Anna Olczak, Marek Olczak, Zofia Franczak, Jadwiga Wiśniewska, Helena Kowalska, Patryk Kubiak z Dominiką Staniszewską, Stanisław Wojdecki, Jan Wasiak, Waldemar Kurowicki, Krystyna Warcikowska, Grzegorz Smoleński, Mariola Baranowska, Halina Głogowska, Barbara Ratajczyk, Mirosława Kowalczyk, Elżbieta Zielska, Józef Stańczyk, Monika Stodulska,  Sławomir Małas, Marek Rutkowski, Agnieszka Płocha, Jacek Saramonowicz, Grażyna Siwińska, Krystyna Kmita, Andrzej Kmita, Krzysztof Borciński, Maria Kaba, Danuta Burzyńska, Krystyna Urbanek, Danuta Kawka, Sabina Turaj, Krystyna Staszewska, Wiesław Staszewski, Danuta Szubska, Henryka Sieradzan, Barbara Sujecka, Halina Wastowska, Elżbieta Rojewska, Małgorzata Szymańska, Ryszard Narkiewicz, Elżbieta Marczak, Agnieszka Wilińska.

Kwestowało z nami:

  • prawie 50 harcerzy  Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego  pod opieką Iwony Zawadzkiej i Agnieszki Ciesielskiej;
  • uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza pod opieką dyrektora  Artura Ciurleja: Klaudia Szcześniak, Wiktoria Bartczak, Klaudia Urban, Martyna Jóźwik, Alicja Sadowska, Miłosz Matusiak, Sandra Szczepańska, Wiktoria Andrzejewska, Magdalena Olkiewicz, Agata Jagodzińska, Małgorzata Babińska, Julia Brożek, Martyna Kacprzak, Sandra Chojnacka;
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z opiekunkami Marzanną Kroczek i Aleksandrą Grabską;
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6  pod opieką Marty Szatkowskiej;
  • uczniowie Zespołu Szkół Nr 2  im. Dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie pod opieką A. Tondyry-Plewy: Karolina Stańdo, Klaudia Szadkowska, Ewa Wiśniewska.
logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry