RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana  danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa chcielibyśmy poinformować o sposobie, zakresie i celu przyjmowania oraz przetwarzania danych osobowych poprzez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK), a także o przysługującym Pani/Panu  prawom związanym z ochroną danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  z siedzibą w  Kutnie, ul. Narutowicza 20.

 

fot. www.rp.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych TPZK pod następującym adresem:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

ul. Narutowicza 20

99-300 Kutno

tel.: 24 2527272

e-mail: poczta@tpzk.eu

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej informuje, że:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych TPZK w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i b)
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do momentu zakończenia projektu, konkursu, itp., a niezwłocznie po ich zakończeniu Pani/Pana  dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie zaistnieje obowiązek ustawowy ich dalszego przechowywania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania  w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/Panu  prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli wystąpi błąd w ich zapisie;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Panu  danych osobowych w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, należy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: poczta@tpzk.eu
 • prawo do przechowywania Pani/Pana danych w formie elektronicznej;
 • na Pani/Pana życzenie usuniemy wszystkie dotyczące Pani/Pana  dane osobowe, o ile nie zaistnieje obowiązek ustawowy do ich dalszego przechowywania. W takim przypadku ograniczymy możliwość dalszego przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych w taki sposób, by nie mogły być ponownie wykorzystane;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane;
 • jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana  dane osobowe nie są przetwarzane przez TPZK zgodnie z RODO, ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry