Zespół “Cantabile”

Skład zespołu

Zespół „Cantabile” tworzą osoby o podobnej wrażliwości estetycznej i zainteresowaniach artystycznych w dziedzinie muzyki. Są wśród nich osoby które, ukończyły szkoły muzyczne I i II stopnia. Zespołem dyryguje pani Joanna Domagała, co jest dla TPZK ogromnym zaszczytem.

Do grona śpiewających należą:

 • soprany – Ewa Murzynowska, Agnieszka Lewandowska, Maria Januszczak;
 • alty – Katarzyna Drzewiecka-Kiełbasa, Beata Krukowska, Dominika Kowalczyk, Zofia Wojciechowska;
 • tenory – Marcin Poznański;
 • basy – Andrzej Horzycki,  Andrzej Latos.

 

Historia zespołu

Kameralny Zespół Wokalny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej „Cantabile” powstał w 2011 roku z inicjatywy kutnowskich miłośników muzyki wokalnej. Opiekunem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Joanna Domagała – absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi, specjalizacja dyrygentura chóralna, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie i Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. Dobrym duchem zespołu jest dr Jarosław Domagała, nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II st. w Kutnie oraz założyciel dwóch szkół muzycznych w Gostyninie i Gąbinie, który w czasie koncertów akompaniuje zespołowi na fortepianie, znakomicie pomaga zespołowi także w doborze repertuaru oraz aranżuje utwory.

Początek pracy, choć trudny, był możliwy dzięki życzliwemu wsparciu Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, które umożliwiły zespołowi przeprowadzanie prób w salach szkolnych. Od stycznia 2012 roku, dzięki gościnności Dyrektora pani Teresy Mosingiewicz, zespół spotyka się na próbach w sali konferencyjnej Kutnowskiego Domu Kultury. Próby odbywają się w środy od godziny 19.00. Spotkania trwają średnio około 2 godzin. W czasie przygotowań do koncertów zespół spotyka się dodatkowo nawet codziennie. W ciągu 2012 roku przeprowadzono ok. 45 prób.

Repertuar zespołu stanowią pieśni klasyczne z zakresu literatury wokalnej w opracowaniu wielogłosowym o charakterze patriotycznym, religijnym, rozrywkowym, kolędy polskie i innych państw oraz utwory autorskie z muzyką Jarosława Domagały. Mimo tak krótkiego czasu istnienia, zespół ma w swym repertuarze już kilkadziesiąt pieśni w opracowaniu harmonicznym.

Realizacja otwartych spotkań z cyklu „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” zaowocowała zakupem nowego instrumentu dla Zespołu Kameralnego CANTABILE. Jest to rezultat umowy na realizację oferty Prezydenta Miasta Kutno pod powyższym tytułem.

Kalendarium zespołu

Rok 2011

 • 24 września 2011 r. – Inauguracja Roku Akademickiego WSGK w Kutnie,
 • 1 października 2011 r. – Obchody 100-lecia Kutnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • 11 października 2011 r. – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie,
 • 20 grudnia 2011 r. – Spotkanie wigilijne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie,

 

Rok 2012

 • 17 września 2012 r. – Nadanie sztandaru Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki w Kutnie,
 • 20 września 2012 r. Jubileusz 40 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (koncert z udziałem muzyków zawodowych – Jarosław Domagała – fortepian, Iwona Blacha – skrzypce),
 • 21 grudnia 2012 r. – Wieczór wigilijny TPZK,

Rok 2013

 • 6 stycznia 2013 r. – Udział w Koncercie kolęd i pastorałek w Kościele św. Jadwigi w Kutnie,
 • 20 stycznia 2013 r. – Kolędowanie w kościele w Łąkoszynie, w Dybowie i św. Wawrzyńca,
 • 26 stycznia 2013 r. – Koncert „W naszej kolędzie…” w KDK z Jarosławem Domagałą, Maciejem Klimarczykiem i Andrzejem Sodulskim,
 • 26 maja 2013 r. – Oprawa muzyczna uroczystej konsekracji kościoła w Dybowie z udziałem Ewy Murzynowskiej,
 • 4 czerwca 2013 r. – Koncert w Kutnowskim Domu Kultury z okazji obchodów 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego wraz z prezentacją utworów i wykładem o kompozytorze. W koncercie uczestniczyli również: Iwona Blacha (skrzypce) oraz uczennice z  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kutnie Aleksandra Chabowska – (skrzypce) i ze Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie: Michalina Dobaczewska  i Wiktoria Wilkiewicz – (śpiew),
 • 6 czerwca 2013 r. – Udział w oprawie uroczystej mszy św. w Kościele w Wożniakowie związanej z Peregrynacją relikwii św. Jana Bosko,
 • 9 czerwca 2013 r.  – Udział w „Grunwaldzkiej biesiadzie” w Parafii św. Jadwigi w Kutnie,
 • 17 sierpnia 2013 r. Oprawa mszy ślubnej w Kościele św. Wawrzyńca w Kutnie,
 • 5 września 2013 r. – Oprawa muzyczna otwarcia wystawy „U zarania Ojczyzny” w Muzeum Regionalnym w Kutnie – Pieśni patriotyczne,
 • 5 października 2013 r. – Występ podczas Inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • 10 listopada 2013 r. – Udział w Koncercie patriotycznym w Kościele św. Jadwigi w Kutnie,
 • 12 grudnia  2013 r. – II Koncert w ramach 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, uświetniający jednocześnie promocję wydawnictwa TPZK Kutnowskie Zeszyty Regionalne z udziałem Joanny Domagały, Ewy Murzynowskiej, Andrzeja Sodulskiego i Jarosława Domagały,
 • 17 grudnia 2013 r. – Kolędowanie na spotkaniu opłatkowym Zarządu TPZK w Dworku Modrzewiowym.

Rok 2014

 • 31  stycznia 2014 r.  – koncert „Prowadź nas gwiazdo…” w Szkole Muzycznej I st. w Gąbinie z udziałem Joanny Domagały, Macieja Klimarczyka, Andrzeja Sodulskiego i Jarosława Domagały. W programie utwory autorskie i kolędy Jarosława Domagały,
 • 16 kwietnia 2014 r. – występ w Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach podczas uroczystości wręczenia corocznych Hitów Kutnowskich i Nagród Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury. Coroczną nagrodą Starosty Kutnowskiego wyróżniona została Joanna Domagała, kierownik i dyrygent  Kameralnego Zespołu Wokalnego CANTABILE TPZK,
 • 30 maja 2014 r. – koncert w Muzeum w Oporowie,
 • 3 czerwca 2014 r.  – zespół dokonał nagrania Hymnu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie,
 • 8 czerwca 2014 r.– I otwarte spotkanie z cyklu „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” pt. „Z piosenką przez świat”,
 • 20 czerwca 2014 r. – oprawa artystyczna mszy św. z okazji Jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie w Kościele św. Wawrzyńca w Kutnie. W mszy uczestniczyli Joanna Domagała, Ewa Murzynowska, Agnieszka Mikołajczyk (solistka-sopran), Andrzej Sodulski i Jarosław Domagała (organy),
 • 20 września 2014 r. – oprawa muzyczna mszy ślubnej członkini naszego zespołu w Kościele w Woźniakowie,
 • 28 września 2014 r. – II otwarte spotkanie z cyklu „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” pt. „Pieśni klasyczne i ludowe z miłością w tle” z udziałem Ewy Murzynowskiej, Joanny Domagały, Macieja Klimarczyka i Zbigniewa Mereckiego,
 • 4 października 2014 r.  – oprawa muzyczna Inauguracji roku akademickiego 2014-2015 Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • 22 października  2014 r.  – rozśpiewywanie społeczeństwa kutnowskiego – spotkanie w ramach obchodów „Dni Seniora” w Dworku Modrzewiowym,
 • 8 listopada 2014 r. – koncert zespołu w KDK na uroczystym zakończeniu programu różanego  „Kutno – miasto róż, chcę tu być” realizowanego przez TPZK w 2014 roku z udziałem Ewy Murzynowskiej,
 • 16 listopada  2014 r. – III otwarte spotkanie z cyklu „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” pt. „Dla Niepodległej” – utwory patriotyczne i żołnierskie,
 • 11 grudnia 2014 – koncert z okazji promocji Kutnowskich Zeszytów Regionalnych w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie z udziałem Joanny Domagały, Macieja Klimarczyka i Andrzeja Sodulskiego w repertuarze autorskim Jarosława Domagały,
 • 28 grudnia 2014 r. – IV otwarte spotkanie z cyklu „Rozśpiewany Dworek Modrzewiowy” pt. „Hej! Kolęda, kolęda”).

  

Rok 2015

 • 22-23 czerwca 2015 r.  – Zespół Cantabile odbył warsztaty z wybitną polską artystką Moniką Krajewską,  laureatką wielu konkursów wokalnych, występującą na najważniejszych scenach koncertowych  w Europie i Ameryce Północnej, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Rosji, Niemczech, Holandii, Polsce i Izraelu. Warsztaty finansował Urząd Miasta Kutno w ramach oferty „Krok ku mistrzostwu”,
 • 10 lipca 2015 r. – koncert  pieśni żydowskiej  w „Dworku Modrzewiowym” w Kutnie w wykonaniu zespołu Cantabile. Koncert uświetniony był występem Moniki Krajewskiej polskiej artystki koncertującej i działającej w USA. W roku akademickim 2013/14 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Wykształcenie muzyczne uzyskała  na Wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz na prestiżowych uczelniach USA.
 • 17 lipca 2015 r. – koncert Moniki Krajewskiej z towarzyszeniem zespołu Cantabile w kościele parafialnym w Sannikach. Odśpiewane na koncercie pieśni: Hava Nagita, Oseh Shalom, Tumbalalajka  (popularna pieśń zbiorowa),  Avinu Malkeinu, Yih’yu L’ratson, Y’rushalayim Shel Zahav,  S’vivon,  V’sham’ru, Shiviti.
 • 16 sierpnia 2015 r. – koncert muzyki sakralnej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Gąbinie, Zespół Cantabile zaprezentował wiele chrześcijańskich pieśni religijnych z różnych stron świata, dawnych i współczesnych. Pośród wykonawców byli znani i cenieni  w naszym regionie muzycy zawodowi: Joanna Domagała – śpiew i dyrygentura, Jarosław Domagała – fortepian, ponadto, jako soliści  wystąpili Andrzej Horzycki – gitara, Ewa Murzynowska i Agnieszka Lewandowska – śpiew.
 • 21-22 listopada 2015 r. – II część z cyklu zajęć w ramach warsztatów muzycznych zespołu Cantabile, które poprowadził kompozytor, aranżer i dyrygent m.in. chóru Uniwersytetu Warszawskiego Collegium Musicum,  Andrzej Borzym. Muzyk zasłynął między innymi z przepięknych aranżacji na chór wielogłosowy, doskonale oddających klimat piosenek Starszych Panów – Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Poprowadził on cykl zajęć doskonalących technikę śpiewu i interpretację utworów. Warsztaty finansował Urząd Miasta Kutno w ramach oferty „Krok ku mistrzostwu”.
 • 11 listopada 2015 r. – koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zespół Cantabile odśpiewał  w nowo wznoszonym kościele przy  ul.  Kochanowskiego w Kutnie, opracowany  na chór czterogłosowy zestaw pieśni patriotycznych i religijnych.  Koncert zakończyło wspólne wykonywanie popularnych pieśni patriotycznych.
 • 10 grudnia 2015 r. – odbył się koncert zespołu Cantabile w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, z okazji promocji  kolejnego,  XIX tomu wydawnictwa Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Na koncercie zaprezentowano zestaw piosenek Starszych Panów w aranżacji Andrzeja Borzyma.
 • 13 grudnia 2015 r. – w ramach obchodów 35 rocznicy święta „Solidarności” odbył się koncert w „Dworku modrzewiowym” w Kutnie na którym zespół Cantabile wykonał pieśni związane z ruchem Solidarność oraz popularne pieśni  patriotyczne Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka i Andrzeja Rosiewicza. Koncert zakończył się wspólnym wykonywaniem  najbardziej znanych pieśni tych i innych autorów.

opr. Andrzej Latos

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry