2019

Na krośniewickim cmentarzu parafialnym w Krośniewicach odbyła się V kwesta na ratowanie starych nagrobków. Na hojność odwiedzających miejscowy cmentarz można było liczyć. Kolejny raz udowodnili to podczas tegorocznej kwesty, wrzucając do puszek blisko 5,5 tys. zł.

Przez sześć i pół godziny 46 wolontariuszy, którzy czekali na ofiarodawców przy trzech wejściach na krośniewicką nekropolię  zebrało kwotę 5407, 85 zł. To najlepszy wynik w historii krośniewickiej kwesty zapoczątkowanej w 2015 r. Oprócz monet darczyńcy wrzucali najczęściej banknoty 10- i 20-złotowe. Wolontariusze podczas zbiórki rozdawali ulotki wydane nakładem TPZK dotyczące prac wykonanych z pozyskanych funduszy i planowanych działań. Celem zbiórki jest renowacja pomników upamiętniających osoby zasłużone dla lokalnej społeczności oraz uratowanie od zniszczenia nagrobków i elementów architektury cmentarnej o dużej wartości historycznej i artystycznej.

Kwestę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – instytucji popularyzującej dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe powiatu kutnowskiego. Wzięli w niej udział członkowie TPZK Bożena Maślana, Anna Chmielecka radna Rady Miejskiej w Krośniewicach, Beata Wojciechowska, Jadwiga Woźniak oraz Julita Szczepankiewicz członek Zarządu TPZK i organizator zbiórki na krośniewickim cmentarzu. Liczną grupę wolontariuszy co roku stanowią nauczyciele oraz młodzież szkolna. W gronie tych osób nie brakuje takich, które kwestują od początku kwesty zainicjowanej w 2015 r. W tym roku  kwestowali burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych, radni, muzealnicy i działacze społeczni. A byli to: radny Andrzej Konwerski radny Rady Miejskiej w Krośniewicach, dyrektorzy instytucji kultury: dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka, dyrektor Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Ksenia Stasiak oraz pracownik Muzeum Magdalena Kucharska. W zbiórce uczestniczyli również nauczyciele i  pracownicy szkół: Krystyna Marciniak, Renata Zemło, Anna Józefkowicz (Przedszkole Miejskie w Krośniewicach), Aleksandra Grzelak, Małgorzata Wiśniewska, Paweł Górnik, Tomasz Sobczak, Violetta Kotlińska, Dorota Klarzak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Krośniewicach Katarzyna Ślusarczyk,  Zdzisława Ciećwierz, Anna Kałużna, Joanna Magielska pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach oraz Iwona Gmerek, manager „Zajazdu  Basior” w Skłótach. Chętnie kwestowała również młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach Maria Chmielecka, Maria Anuszkiewicz, Kamil Sobczak, Jan Krajewski oraz absolwentka Daria Śliwińska, uczniowie ze  Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem Nikola Jóźwiak, Oliwia Szczepańska, Wiktoria Wojtasiak, Anastazja Gmerek  i Oliwia Dzikowska, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w  Krośniewicach Wiktoria Bzdurska, Klaudiusz Dzięgielewski, Agnieszka Madalska, Kacper Jędrzejczak, Marlena Reptowska oraz  absolwenci Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach Zofia Chmielecka, Gerard Zduńczyk, Patrycja Bednarek, Oliwia Gmerek, Krystian Rulewicz, Katarzyna Śliwińska i Bartosz Kapruziak.

Pieniądze zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na uratowanie pomnika nagrobnego zmarłej pięciolatki Sabinki Bińkowskiej (23.09.1885 r.) składającego się z dwóch elementów: małej prostokątnej mogiły oraz postumentu zwieńczonego rzeźbą klęczącego aniołka z rękami złożonymi w geście modlitwy. Sabinka Bińkowska była córką Karola Bińkowskiego właściciela ziemskiego zamieszkałego w Krośniewicach  i Franciszki Bińkowskiej z Imbsów. Nieopodal grobu dziewczynki na krośniewickim cmentarzu leży jej rodzina Maria Bińkowska – matka chrzestna – oraz Michał Bińkowski.

Dotychczas dzięki zgromadzonym podczas 4 lat funduszom udało się odrestaurować dwa groby: Henryka Gzowskiego obywatela ziemskiego, pochodzący z 1875 r. (kwesta 2015 r. ) oraz Henry’ego Granta angielskiego konsula generalnego (kwesta 2016 i 2017 r.).

Organizatorzy kwesty serdecznie dziękują ks. kan. Tomaszowi Jackowskiemu dziekanowi dekanatu krośniewickiego za zaangażowanie w organizację kwesty oraz rozpowszechnianie apelu o wparcie zbiórki wśród mieszkańców. Szczególne podziękowania kierujemy również do osób biorących udział w zbiórce i przede wszystkim do hojnych darczyńców, którzy chętnie wsparli akcję.

Prace renowacyjne prowadzone na krośniewickim cmentarzu można wesprzeć dokonując wpłaty na konto TPZK Bank PEKAO S.A. 28-1240-3190-1111-0000-2978-0426 z dopiskiem „Krośniewickie nekropolie” lub za pokwitowaniem w biurze TPZK.  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000145630.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry