2022

Osiągnęliśmy rekordową sumę, którą udało nam się zebrać podczas tegorocznej zbiórki do puszek trwającej przez dwa dni 31 października i 1 listopada 2022 roku, czyli 18 140,72 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 72/100)!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie  bardzo dziękuje kwestującym: parlamentarzystom, samorządowcom, radnym, władzom miasta i powiatu, harcerzom, młodzieży szkolnej, nauczycielom, przedstawicielom placówek kultury, stowarzyszeń,  instytucji oraz członkom TPZK.

Dziękujemy kutnowskim księżom za rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty swoim parafianom oraz mediom za popularyzację naszych przygotowań do kwesty i relacjonowanie jej przebiegu.

Ogromne podziękowania kierujemy do hojnych darczyńców społeczności Ziemi Kutnowskiej oraz przybyłych na naszą nekropolię gości za wsparcie. Zebrane środki pieniężne posłużą na uratowanie starych nagrobków, które wymagają pilnych prac remontowych i  konserwatorskich  na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

Odrestaurowane groby niech będą dla nas wszystkich powodem do dumy i przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”.

Na cmentarzu parafialnym w Kutnie kwestowali: senator RP Przemysław Błaszczyk, posłowie RP Paulina Matysiak, Tadeusz Woźniak,  starosta kutnowski Daniel Kowalik, Marek Ciąpała przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, prezydent Miasta Kutna  Zbigniew Burzyński, zastępcy prezydenta Miasta Kutno Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja, dyr. biura posła Tomasza Rzymkowskiego Marcin Motylewski, Jolanta Pietrusiak członek zarządu Powiatu Kutnowskiego Rzymkowskiego, dyr. biura posła T Woźniaka Janusz Kołodziejski, Bartosz Serenda, Kazimierz Żółtowski, Zofia Franczak, Danuta Ujazdowska, Agnieszka Wilińska, Henryka Dybiec, Marzena Żandarowska, Stanisław Braszczyński, Wojciech Trzaskowski, Helena Kowalska, Agata Rychlik, Olesia Kubacik, Stanisław Kołodziejczak, Łukasz Bednarek, Anna Olczak, Marek Olczak, Jacek Paul, Jan Błaszczyk, Krystyna Warcikowska, Jadwiga Wiśniewska, p. Byczkowski, W. Taraska, p. Grzelak, p. Andrzejewski, Barbara Ratajczyk, Henryka Sieradzan, Elżbieta Rojewska Halina Wastowska, Barbara Łuczak, Barbara Borcińska, Elżbieta Maćkowiak, Anna Rek z synem, Artur Ciurlej z córką Julką, Anna Milczewska , Wiesław Kotliński, Bogdan Krawczyk Jarosław Krysiak, Jadwiga Kopańska, Sławomir Małas, Zofia Mońko, Elżbieta Marczak, Grażyna Lesyng – Pawłowska, Jan Dębski, Krzysztof Borkowski, Grzegorz Dębski, Barbara Herman, Mirosława Kowalczyk, Agnieszka Makuch, Jacek Urbaniak, Małgorzat Szymańska, Grzegorz Smoleński, Jolanta Urbaniak,  Teresa Jackowska, Elżbieta Sobieszek z synem, Mirosława Gal – Grabowska z mężem, Józef Stańczyk, Waldemar Kurowicki, Jadwiga Błaszczyk, Halina Głogowska, Paweł Markiewicz, Tomasz Dębowski, Robert Feliniak, Danuta Kawka, Danuta Szubska, Dorota Stanicka, Stanisław Wojdecki, Grażyna Baranowska, Anna Majewska Rau z córką, Elżbieta Zielska, Agnieszka Dąbrowska – Walczak z mężem, Marlena Kluk, Andrzej Zielonka, Ewa Grząślewicz, Jan Wasiak, Ewa Walczak, Marianna Cięgowska, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego ZHP, młodzież szkolna wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej  nr 9, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 2, LO im. Jana Kasprowicza, Zespołu Szkół nr 2 im. dr A. Troczewskiego,  Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne 37 pp z Wiesławem Paluchowskim na czele.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry