“Kutnowskie Zeszyty Regionalne” to sztandarowa publikacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Już od lat. 70 członkowie zarządu dążyli do tego, aby stowarzyszenie wydawało cykliczną publikację dot. miasta i regionu. Udało się to jednak dopiero w 1997 roku, kiedy to ukazał się tom I KZR.

Zadaniem Zespołu Redakcyjnego było i jest, aby „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” wniosły trwały i znaczący wkład do bogatej historii oraz rozwijającego się dorobku naukowego społeczeństwa Kutna i powiatu kutnowskiego. Z tych powodów, jako jedni z pierwszych na tym terenie, wówczas jeszcze należącym do województwa płockiego, a wkrótce potem województwa łódzkiego, podjęliśmy  inicjatywę w zakresie organizacji ruchu naukowo-oświatowego oraz systematycznego prowadzenia badań naukowych i publikacji ich wyników. Później, wzorując się na „Kutnowskich Zeszytach Regionalnych”, podobne działania, podjęli regionaliści z sąsiednich miast Łowicza, Zgierza, Gostynina i innych.

Wiemy, że  rocznik znalazł stałe miejsce we wszystkich bibliotekach publicznych, a szczególnie szkolnych i jest cenną pomocą dydaktyczną na lekcjach historii. Staramy się, by każdy następny tom był ciekawą i wysoce wartościową lekturą oraz by dotarł do jak największej liczby Czytelników, a zwłaszcza młodzieży szkolnej.

Mamy nadzieję, że  każdy kolejny tom  jest  również cenną lekturą dla wszystkich lokalnych działaczy politycznych, społecznych, kulturalnych i samorządu terytorialnego. Staramy się czynić to w sposób przystępny, akceptowany przez naszych Czytelników, a przede wszystkim rzetelny.

Autorzy tekstów do naszej publikacji piszą je nieodpłatnie, a zespół redakcyjny działa społecznie. Pozyskane środki finansowe  przeznaczamy na skład DTP, druk i oprawę książki. Publikację naszych „Zeszytów” od początku wspierali i wspierają mecenasi kultury i sponsorzy. Jednak wydawanie KZR drukiem  nie byłoby możliwe, gdyby nie samorząd naszego miasta i powiatu. Zarówno Prezydent Miasta Kutno, jak i Powiat Kutnowski współfinansowali wydanie wszystkich  dotychczasowych tomów. To są niezawodni partnerzy TPZK, którzy rozumieją sens  przygotowywania i publikowania KZR.

Wszystkim, którzy przyczynili się do wydania KZR serdecznie dziękujemy!

Informacja dla nadsyłających artykuły do KZR

Uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane współpracą z naszą redakcją do nadsyłania prac, które mogą wzbogacić dotychczasową wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Kutna oraz regionu kutnowskiego. Interesują nas artykuły naukowe i popularnonaukowe, biografie, wspomnienia, recenzje i wywiady. Proponujemy szerokie spektrum tematyczne z następujących dziedzin: archeologia, druga wojna światowa, ekologia, etnologia, genealogia, geologia, historia, kultura, literatura, prawo, przemysł i rzemiosło, regionalizm, socjologia, sport, sztuka, życie religijne.

Prosimy o uwzględnienie poniższych ustaleń:

  • Materiały o objętości do 90 stron należy przesłać pocztą elektroniczną jako dokument programu Word lub dostarczyć osobiście, zapisane na nośniku elektronicznym.
  • Nie jest konieczne formatowanie tekstów (czcionka, interlinia, liczba znaków na stronie) – to obowiązek redaktora w toku prac edytorskich.
  • Artykuły, które powstały na podstawie źródeł, powinny zawierać przypisy w formie odpowiadającej standardom przyjętym w roczniku, a także zamieszczoną na końcu bibliografię.
  • Ilustracje, elementy graficzne oraz fotografie o rozdzielczości 300 należy przesłać w oddzielnych plikach, wszystkie muszą być podpisane. W podpisach fotografii  obowiązują przepisy prawa autorskiego.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek po konsultacji z autorem.

Prace należy przesyłać do 31 sierpnia każdego  roku, na adres:

Zespół redakcyjny  rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20

e-mail: poczta@tpzk.eu

Sprawdź zawartość poszczególnych tomów!

⇓⇓⇓⇓⇓

KZR – Tom I – 1997
KZR – Tom II – 1998
KZR – Tom III – 1999
KZR – Tom IV – 2000
KZR – Tom V – 2001
KZR – Tom VI – 2002
KZR – Tom VII – 2003
KZR – Tom VIII – 2004
KZR – Tom IX – 2005
KZR – Tom X – 2006
KZR – Tom XI – 2007
KZR – Tom XII – 2008
KZR – Tom XIII – 2009
KZR – Tom XIV – 2010
KZR – Tom XV – 2011
KZR – Tom XVI – 2012
KZR – Tom XVII – 2013
KZR – Tom XVIII – 2014
KZR – Tom XIX – 2015
KZR – Tom XX – 2016
KZR – Tom XXI – 2017
KZR – Tom XXII – 2018
KZR – Tom XXIII – 2019
KZR – Tom XXIV – 2020
KZR Tom XXV 2021

KZR – Tom XXVI – 2022 

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry