100 lat temu – 11 listopada 1921 roku – w wieku 36 lat zmarła Zofia Chlewicka. Czym się zasłużyła dla społeczności kutnowskiej, że Tygodnik Kutnowski poświęcił jej dwie strony tytułowe…

Zofia Chlewicka z Korwin-Piotrowskich spoczywa na kutnowskim cmentarzu parafialnym. Dzięki pieniądzom pozyskanym z kwesty jej nagrobek, chylący się ku upadkowi, odzyskał dawną świetność…

Grobowiec Chlewickich przed i po renowacji

 

Zofia Chlewicka mieszkała wraz z mężem, Zygmuntem – Inspektorem Ubezpieczeń Wzajemnych na Powiat Kutnowski w dworku modrzewiowym, zwanym także dworkiem Chlewickich. Odrestaurowany dworek przy ul. Narutowicza 20 w Kutnie od 40 lat jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Zofia Chlewicka pochodziła z Warszawy. Zawarła związek małżeński z Zygmuntem Chlewickim. Ślub odbył się w kościele popijarskim w Warszawie.

Przez wiele lat (od pocz. XX w.) Chlewicki był bliskim współpracownikiem dr. Antoniego Troczewskiego. Od pocz. XX w. zawodowo, z ramienia władz samorządowych Kutna, był taksatorem (inspektorem) ubezpieczeniowym, a w pomieszczeniach dworku mieściło się jego biuro.

Zofia Chlewicka (na górze, trzecia od lewej strony,) Zygmunt Chlewicki (na dole, pierwszy od lewej strony), dr Antoni Troczewski (na górze pierwszy od prawej). Fotografia ze zbiorów MiPBP w Kutnie.

15 stycznia 1911 r. Zygmunt Chlewicki, lat 47, w obecności Stanisława Korwin-Piotrowskiego, literata z Warszawy, zgłosił urodzenie syna z jego żony Zofii z Piotrowskich lat 26. Na chrzcie synowi nadano imiona Mieczysław Tadeusz. Rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Korwin Piotrowski i Zofia Chlewicka. Chrztu udzielił ks. Piotr Zbrowski, dziekan i proboszcz parafii kutnowskiej, protonotariusz apostolski.

Zofia Chlewicka była aktywną działaczką kutnowskich organizacjach społecznych i uczestniczką wielu akcji charytatywnych. W okresie I wojny światowej wraz z Antoniną Vedtkową, Jadwigą Otocką, H. Bowbelską i Marią Piwnicką utworzyła Dom Sierot. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza kutnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kutnie, Polskiej Macierzy Szkolnej – skarbnik. Przyczyniła się do powstania kutnowskiego sierocińca. Pomagała rannym i cierpiącym żołnierzom w 1920 r., a także udzielała pomocy potrzebującym podczas katastrof, jakie miały miejsce w Kutnie i okolicach.

 

 

Na tablicy inskrypcyjnej umieszczonej na grobowcu wykonano napis: „Żyła prawdą, sercem i ofiarną pracą, a przyświecała niezmąconą pogodą ducha”. Ta krótka sentencja pięknie charakteryzuje Jej krótkie, lecz pracowite życie poświęcone dla Kutna  i jego społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Na obrazku wyróżniającym fotografia Zofii Chlewickiej ze zbiorów Jadwigi Gajkowskiej.

⇒ Wszystkie te informacje możecie czytać dzięki uprzejmości Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, w której zbiorach znajdują przedwojenne czasopisma kutnowskie.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
24 252 72 72
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry