Ku pamięci tysięcy żydowskich mieszkańców Żychlina

Ku pamięci tysięcy żydowskich mieszkańców Żychlina, którzy pomogli zbudować miasto i żyli w nim przez pokolenia. W 1940 roku niemieccy okupanci deportowali żychlińskich Żydów do gett, a w 1942 roku wywieźli ich na śmierć do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Społeczność Żychlina i Stowarzyszenie Potomków Żydowskiej Polski Centralnej, Grupa Żychlińska.

In memory of the thousands of Jewish residents of Żychlin who helped build the town and made it their home for generations. The German occupiers forced the Jews of Żychlin into ghettos in 1940 and transported them to their deaths at the Chelmno Death Camp in 1942.

Żychlin community and Association of Descendants of Jewish Central Poland

לזכרם של אלפי היהודים תושבי ז’יחלין שעזרו לבנות את העיירה והפכו אותה לביתם לדורות. הכובשים הגרמנים אילצו את יהודי ז’יחלין

להיכנס לגטאות בשנת 1940 והעבירו אותם אל מותם במחנה ההשמדה חלמנו בשנת 1942

קהילת ז’יכלין ואגודת צאצאי מרכז פולין היהודית

2022 Żychlin

Społeczność Żychlina  zgromadziła się dziś o godz. 12.oo na uroczystości odsłonięcia kamienia z tablicą pamiątkową poświęconą żydowskim mieszkańcom Żychlina. Uroczystość była transmitowana na żywo na facebooku TPZK. Oglądali ją potomkowie żychlińskich Żydów. Prowadziły ją Bożena Gajewska (autorka i koordynatorka projektu i członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej) oraz Anna Wrzesińska (prezes  Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina).

Burmistrz  Gminy Żychlin   Grzegorz Ambroziak dokonał odsłonięcia tablicy.

Projekt „Śladami żychlińskich Żydów” realizowany jest w celu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie żydowskim. Został dofinansowany przez Forum Dialogu, którego przedstawiciela – Bartosza Duszyńskiego gościliśmy na uroczystości. Projekt  realizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Historii Żychlina.

Patronat honorowy nad projektem przyjęli:

Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Stowarzyszenie Potomków Żydowskiej  Polski Centralnej Grupa Żychlin

Odsłonięcie kamienia pamiątkowego  poświęconego  żydowskim mieszkańcom Żychlina jest finalnym wydarzeniem w tym projekcie. Treść napisu na tablicy została uzgodniona z potomkami żychlińskich Żydów.  Kamień został postawiony na terenie Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie, dziękujemy pani dyrektor Ewie Andrzejewskiej za użyczenie terenu. Dziękujemy także panu Januszowi Nowickiemu, którego firma wykonała prace budowlane związane z upamiętnieniem. Największe podziękowania koordynatorka projektu Bożena Gajewska złożyła na ręce burmistrza Gminy Żychlin pana  Grzegorza Ambroziaka. Podziękowała Przewodniczącej  Rady Miejskiej w   Żychlinie Elżbiecie  Wandzie Sikora,  Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Agnieszce  Sidwa, dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalenie Modrzejewskiej-Rzeźnickiej,   dyrektorom żychlińskich szkół, całej społeczności Żychlina, zarówno mieszkańcom,  uczniom,  a także szkołom i instytucjom za   wsparcie, pomoc i udział w projekcie.

Burmistrz Gminy Żychlin  Grzegorz Ambroziak w kilku słowach wspomniał o kilkusetletniej obecności Żydów w Żychlinie, o wspólnym  tworzeniu historii, kultury, przemysłu i handlu w mieście oraz o tragicznych losach społeczności żydowskiej, która została zgładzona przez niemieckich nazistów.

W siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie odbył się finisaż wystawy „Śladami żychlińskich Żydów” i wręczone zostały podziękowania za pomoc i udział w projekcie.

Jesienią wokół kamienia pamiątkowego zostaną posadzone cebulki żółtych krokusów lub żonkili…

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry