Rozpoczynamy prace nad 28. tomem Kutnowskich Zeszytów Regionalnych

Rozpoczynamy realizację zadania publicznego „Przygotowanie i publikacja Kutnowskich Zeszytów Regionalnych tom 28. ” wspartego finansowo przez Prezydenta Miasta Kutno i Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

    Zachęcamy mieszkańców Kutna, powiatu kutnowskiego i innych rejonów kraju do nadsyłania materiałów − tekstów naukowych i popularnonaukowych, opracowań o charakterze monograficznym, biografii, wspomnień, wywiadów, recenzji książek. Ponadto jeśli posiadają Państwo w swych archiwach stare zdjęcia czy ciekawe dokumenty, prosimy o udostępnienie skanów, a my opublikujemy je w „Zeszytach” zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Wszystkie materiały muszą dotyczyć Kutna i powiatu kutnowskiego, artykuły muszą być poparte rzetelnymi materiałami źródłowymi wymienionymi na końcu artykułu.

    „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” to efekt naszej pracy społecznej, a nade wszystko dobrej woli Autorów, którzy od 27 lat, bez honorariów, tworzą wspólnie z nami kolejne tomy. Jest w nich zapisana −wchodząca w teraźniejszość − historia ziemi kutnowskiej, wciąż wzbogacana o nowe szczegóły. Twórzmy ją nadal dla naszych dzieci i wnuków.

Prosimy o uwzględnienie poniższych ustaleń:

  1. Teksty o całkowitej objętości do 30 stron (ok. 1800 znaków na stronie) należy przesłać pocztą elektroniczną jako dokument programu Word lub dostarczyć osobiście do siedziby TPZK zapisane na nośniku elektronicznym.
  2. Tekst powinien być sformatowany standardowo i opatrzony przypisami.
  3. Konstrukcja przypisów musi odpowiadać standardom przyjętym w roczniku.
  4. Elementy graficzne i fotografie o rozdzielczości 300 DPI należy zapisać w oddzielnych plikach JPG.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i poprawek w porozumieniu z autorem.

Artykuły należy nadsyłać do 31 sierpnia 2024 roku na adres poczty elektronicznej: poczta@tpzk.eu bądź pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 99-300 Kutno ul. Narutowicza 20.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry