Ostałów – park podworski

Rodzaj zabytku: dwór / zespół dworsko-parkowy

Datowanie: koniec XIX w.

Numer rejestru zabytków i data wpisu:

Zastosowanie: dwór – już nie istnieje, park – własność prywatna

Zespół architektoniczno-parkowy:
Dwór w Ostałowie wybudowano w końcu XIX w. Był budynkiem murowanym, parterowym, z mieszkalnym poddaszem i wystawką, przed którą znajdował się balkon wsparty na czterech murowanych kolumnach, pięcioosiowym i dwutraktowym. Nad drzwiami wystawki znajdował się herb rodziny Lissowskich. W 2012 r. dwór został zburzony. Pozostał jedynie otaczający go park dworski w stylu krajobrazowym założony w II poł. XIX w.

Historia:
W 1791 r. Ostałów był własnością Melchiora Krzemuskiego, a od 1809 r. Jakuba Szołajskiego. W 1812 r. odziedziczoną po ojcu Jakubie część Ostałowa od Agaty z Szołajskich Krzymuskiej kupił jej mąż, Melchior Krzymuski. W 1816 r. Krzymuscy wydzierżawili część Ostałowa Marcelemu Lissowskiemu. W 1828 r. zmarła Agata, a majątek po niej odziedziczyło siedmioro jej dzieci. Sześcioro z nich swoje części sprzedało Marcelemu Lisowskiemu. Marceli zmarł w 1840 r., a majątek po nim odziedziczył Karol Lissowski, jego siostra Emilia i matka Antonina Emilia z Rudnickich. Od 1905 r. Ostałów należał do Wacława Lissowskiego, a od 1930 r. do Stanisława Lissowskiego.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry