Witów – dwór

Rodzaj zabytku: dwór

Datowanie: I poł. XIX w.

Numer rejestru zabytków i data wpisu:

Zastosowanie: własność Gminy Krośniewice


Zespół architektoniczno-parkowy:

Dwór w Witowie wybudowano prawdopodobnie w I poł. XIX w. Jest to parterowy budynek z drzewa rżniętego, na przyciesiach, w węgieł, ściany są na kliniaki wybite i wylepione gliną. Po bokach znajdują się dwie przystawki złączone z dworem, a zbudowane z pacy i kryte słomą. Budynek pokryty był dachem naczółkowym, jednak w 2005 r. w trakcie wichury doszło do zawalenia dachu i stropów. Park krajobrazowy założony w poł. XIX w. został wykarczowany parę lat po wojnie.


Historia:

Na przełomie XVIII i XIX w. Witów należał do Ildefonsa Gąsiorowskiego. Zmarł on w 1811 r., a majątek przejęła jego córka Wiktoria, żona Marcina Daniszewskiego. Gdy zmarła w 1828 r. Witów odziedziczył jej mąż i syn Józef. Kolejnymi właścicielami majątku byli: Józef Tarnowski, Fabian Tarnowski, od 1902 r. Jan Julian Kuszel, a od 1914 r. Feliks Zuchowicz i jego żona Helena z Michalskich. W 1919 r. zmarł Feliks, a majątek po połowie odziedziczyły Helena i Jadwiga Michalska. Helena swoja część sprzedała Czesławowi Michalskiemu. We wrześniu 1939 r. opuścili oni majątek uciekając przed hitlerowcami na wschód, jednak wpadli w ręce sowietów. Czesław Michalski został rozstrzelany na mocy decyzji Stalina z marca 1940 r. Jego nazwisko widnieje na liście ofiar mordu katyńskiego rozstrzelanych na Ukrainie. W 1945 r. majątek został rozparcelowany, a budynki przeszły na własność gminy Krośniewice. W latach 90. budynek dawnego dworu opuścili lokatorzy i od tej pory ulega on powolnej degradacji.

logo-tpzk.jpg
Zadzwoń do nas
+48 883 555 432
Napisz do nas
poczta@tpzk.eu
Przewiń do góry